Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019
•  Oznámenie o zmene termínu dražby - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 8-14
•  Oznámenie - Dodatočná montáž 47 ks logií na ul. Za hradbami 16-21
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Verejné prerokovanie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2018
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2019 a 5/2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2952 oznamov:

•  Oznámenie OÚ - Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok 29. 03. 2019 - 13. 04. 2019
•  Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady dňa 25. 03. 2019 25. 03. 2019 - 25. 03. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 03. 2019 22. 03. 2019 - 28. 03. 2019
•  Oznámenie - Bytové domy Severky 22. 03. 2019 - 06. 04. 2019
•  Stavebné povolenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland 22. 03. 2019 - 06. 04. 2019
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2019/2020 22. 03. 2019 - 05. 04. 2019
•  Zápis detí do materských škôl v školskom roku 2019-2020 22. 03. 2019 - 15. 05. 2019
•  Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok 19. 03. 2019 - 03. 04. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 19. 03. 2019 - 03. 04. 2019
•  Oznámenie - Radové domy Slnečná - Pezinok, VNK, DTS, NNK 18. 03. 2019 - 02. 04. 2019
•  Oznámenie - Oprava rozhodnutia Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník 18. 03. 2019 - 02. 04. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebná úprava v bytovom dome na Gorkého 18 15. 03. 2019 - 30. 03. 2019
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej 238 15. 03. 2019 - 30. 03. 2019
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Bratislavskej 39 15. 03. 2019 - 30. 03. 2019
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Myslenickej 158 (odstránenie stavby) 15. 03. 2019 - 30. 03. 2019
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 13. 03. 2019 - 28. 03. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 13. 03. 2019 - 28. 03. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie) 12. 03. 2019 - 27. 03. 2019
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 03. 2019 12. 03. 2019 - 19. 03. 2019
•  Oznámenie o odstúpení materiálu - Prestavba ZOS na Komenského ul. 08. 03. 2019 - 23. 03. 2019