Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu, Svätoplukova 2
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2021 a obdobie 2022 - 2023
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
•  Dočasné premiestnenie zastávok Slovak Lines
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - P.K.S., s. r. o.
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 11. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (2)
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (1)
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 4 ks stromov
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Zmena režimu prímestských spojov Slovak Lines
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia notúrnej infraštruktúry v OS Pezinok, Glejovka
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3407 oznamov:

•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália 22. 09. 2020 - 07. 10. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 21. 09. 2020 - 06. 10. 2020
•  Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 18. 9. 2020 18. 09. 2020 - 03. 10. 2020
•  Oznámenie - Územný plán obce Limbach 18. 09. 2020 - 03. 10. 2020
•  Oznámenie - Výstavba balkónov pre bytový dom, Suvorovova 34-36 18. 09. 2020 - 03. 10. 2020
•  Oznámenie - VN prípojka pre administratívno-prevádzkový objekt Panholec 18. 09. 2020 - 03. 10. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - BA-Pezinok, Drevárska, Prekl. TS 52-91 17. 09. 2020 - 02. 10. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie bytového domu, Za hradbami 16-21 17. 09. 2020 - 02. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátová 1 16. 09. 2020 - 01. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 32 16. 09. 2020 - 01. 10. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 16 16. 09. 2020 - 01. 10. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 09. 2020 16. 09. 2020 - 24. 09. 2020
•  Rozhodnutie RÚVZ - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 platné od 14. 9. 2020 14. 09. 2020 - 29. 09. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 17. 09. 2020 12. 09. 2020 - 17. 09. 2020
•  Výberové konanie - Referent právnik 11. 09. 2020 - 02. 10. 2020
•  Oznámenie - Obnova bytového domu, Záhradná 17 09. 09. 2020 - 24. 09. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 09. 09. 2020 - 24. 09. 2020
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 08. 09. 2020 - 23. 09. 2020
•  Rozhodnutie RÚVZ - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (2) 08. 09. 2020 - 23. 09. 2020
•  Oznámenie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska ulica 08. 09. 2020 - 23. 09. 2020