Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Rozhodnutie OÚ - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska
•  Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok
•  Oznámenie - Oprava rozhodnutia Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník
•  Oznámenie - Radové domy Slnečná - Pezinok, VNK, DTS, NNK
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Myslenickej 158 (odstránenie stavby)
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Bratislavskej 39
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej 238
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebná úprava v bytovom dome na Gorkého 18
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 03. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie)
•  Oznámenie o odstúpení materiálu - Prestavba ZOS na Komenského ul.
•  Oznámenie - Výmena výťahu v bytovom dome na Bystrickej 30
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Nové osobné výťahy v bytovom dome na Svätoplukovej 39-49
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 16
•  Rozhodnutie OÚ - Prístavba BJ a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines
•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v rohu ciest Šenkvická a Senecká
•  Oznámenie o oprave chyby: ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia styku s verejnosťou
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru služieb občanom
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru rozvoja mesta
•  Výberové konanie - Vedúci organizačného útvaru
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia
•  Výberové konanie - Referent správy majetku
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Výberové konanie - Referent informačného systému
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2856 oznamov:

•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v rohu ciest Šenkvická a Senecká 28. 12. 2018 - 12. 01. 2019
•  Cenový prieskum na mobilnú aplikáciu pre nahlasovanie podnetov 21. 12. 2018 - 04. 01. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Bytové domy Muškát II - 2. etapa 20. 12. 2018 - 04. 01. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions, s. r. o. 18. 12. 2018 - 02. 01. 2019
•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Za dráhou 14. 12. 2018 - 29. 12. 2018
•  Rozhodnutie - Obytná zóna A3 Pezinok - Rozálka Sever 10. 12. 2018 - 25. 12. 2018
•  Rozhodnutie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 07. 12. 2018 - 22. 12. 2018
•  Oznámenie - INS_FTTH_PK_Pezinok 6 06. 12. 2018 - 21. 12. 2018
•  Oznámenie - Polyfunkčný objekt na Moyzesovej 2/B - zrušenie EPS 06. 12. 2018 - 21. 12. 2018
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej 238 06. 12. 2018 - 21. 12. 2018
•  Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel - komunikácie (žiadosť) 05. 12. 2018 - 20. 12. 2018
•  Oznam - Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných 05. 12. 2018 - 20. 12. 2018
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (komunikácie) 04. 12. 2018 - 19. 12. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Kovačiková 30. 11. 2018 - 15. 12. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom na Muškátovej ulici (parkoviská a pripojky) 30. 11. 2018 - 15. 12. 2018
•  Oznámenie - Zosilňovacie vedenie NN - Sládkovičova, Mýtna, Sama Chalúpku 29. 11. 2018 - 14. 12. 2018
•  Rozhodnutie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 29. 11. 2018 - 14. 12. 2018
•  Oznámenie - Rekonštrukcia administratívnej budovy v zámku (komunikácie) 28. 11. 2018 - 13. 12. 2018
•  Stavebné povolenie - Úprava bytového jadra na Svätoplukovej 11 28. 11. 2018 - 13. 12. 2018
•  Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2018 27. 11. 2018 - 10. 12. 2018