Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Evidencia poplatku za rozvoj rok 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie distribučnej siete ZsD. a.s., Suvorovova ul. - Pezinok
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Bystrická 30
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach
•  BSK - Výberové konanie - Riaditeľa Domova sociálnych služieb v Pezinku
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3251 oznamov:

•  Oznámenie - Výmena 3 ks výťahov na L. Novomeského 23-27 14. 04. 2020 - 29. 04. 2020
•  MVSR - Oznam o vykonávaných úkonoch na oddeleniach dokladov policajného zboru 14. 04. 2020 - 29. 04. 2020
•  Oznámenie OÚ - Prípojka vody - Bilčík s. r. o., Šenkvická 12C 14. 04. 2020 - 29. 04. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2020 a 5/2020 14. 04. 2020 - 19. 04. 2020
•  Oznam OR Pezinok o zrušení úradných hodín v dňoch 8. a 9. 4. 2020 08. 04. 2020 - 09. 04. 2020
•  Vyhlásenie OR HaZZ v Pezinku o nebezpečenstve vzniku požiaru 08. 04. 2020 - 15. 04. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Za hradbami 10-15 03. 04. 2020 - 18. 04. 2020
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahu, Mierová 2 03. 04. 2020 - 18. 04. 2020
•  Oznámenie - Business park P1 03. 04. 2020 - 18. 04. 2020
•  Oznámenie OÚ - Prípojka vody - Bilčík s. r. o., Šenkvická 12C 03. 04. 2020 - 18. 04. 2020
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021 31. 03. 2020 - 30. 04. 2020
•  MVSR - Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou 31. 03. 2020 - 13. 04. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 31. 03. 2020 - 15. 04. 2020
•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9 26. 03. 2020 - 26. 04. 2020
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 03. 2020 26. 03. 2020 - 30. 03. 2020
•  Oznámenie o odvolaniach - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11 24. 03. 2020 - 08. 04. 2020
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie) 23. 03. 2020 - 07. 04. 2020
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta 23. 03. 2020 - 07. 04. 2020
•  MVSR - Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou 18. 03. 2020 - 30. 03. 2020
•  Oznam Slovak Lines - Zmena vo všetkých prímestských linkách od 17. 3. 2020 17. 03. 2020 - 01. 04. 2020