Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 5500
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS
•  Oznámenie - Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín
•  Rozhodnutie OÚ - Obytná zóna Sever III - Rozália
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 12. 2018
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 17. 01. 2019
•  Zámer - Prístavba bytu a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2801 oznamov:

•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie) 02. 10. 2018 - 17. 10. 2018
•  Oznámenie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 01. 10. 2018 - 16. 10. 2018
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Svätoplukovej 33 01. 10. 2018 - 16. 10. 2018
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj parcely v areáli Drevony 28. 09. 2018 - 22. 10. 2018
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemkov v areáli Drevony 27. 09. 2018 - 22. 10. 2018
•  Rozhodnutie - Radové domy Slnečná - Pezinok, VNK, DTS, NNK 27. 09. 2018 - 12. 10. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - Business park P1 - Pezinok 27. 09. 2018 - 12. 10. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - Plán sprístupňovania banských diel na múzejné a iné účely 27. 09. 2018 - 12. 10. 2018
•  Stavebné povolenie - Stavebná úprava bytu na Gorkého 18 26. 09. 2018 - 11. 10. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Slávka Trajanová 20. 09. 2018 - 05. 10. 2018
•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania 18. 09. 2018 - 24. 09. 2018
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu na Šancovej č. 18-22 18. 09. 2018 - 03. 10. 2018
•  Oznámenie - Polyfunkčný objekt na Tehelnej 1 18. 09. 2018 - 03. 10. 2018
•  Voľné pracovné miesto - Referent Stavebného úradu 12. 09. 2018 - 12. 10. 2018
•  Oznámenie o oprave chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 7. 5. 2018 12. 09. 2018 - 27. 09. 2018
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18. 09. 2018 11. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Oznámenie OU - Protokol - Lesný celok Mestské lesy Pezinok 2019 - 2028 10. 09. 2018 - 25. 09. 2018
•  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Rybníček (1) 10. 09. 2018 - 19. 09. 2018
•  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Rybníček (2) 10. 09. 2018 - 19. 09. 2018
•  Stavebné povolenie - Obytná zóna Sever III. - Rozália, Bytový dom 4-5 10. 09. 2018 - 25. 09. 2018