Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Zmena zastrešenia bytového domu na Muškátovej 17
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 22. 10. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o.
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie)
•  Stavebné povolenie - Odstránenie a úprava nadzemných častí podchodov (Svätý Jur)
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Oznámenie - Realizácia stavebných prác na Cajlanskej ulici
•  Ponuka na prenájom - Voľný nebytovný priestor na Radničnom námestí 9
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3043 oznamov:

•  Oznámenie - Obytná zóna Rozálka Sever II 11. 07. 2019 - 26. 07. 2019
•  Stavebné povolenie - Zosilňovacie vedenie NN (Sládkovičova, Mýtna a Sama Chalúpku) 11. 07. 2019 - 26. 07. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok ML Modra na obdobie 2019-2028 10. 07. 2019 - 25. 07. 2019
•  Stavebné povolenie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 10. 07. 2019 - 25. 07. 2019
•  Oznámenie - Bytové domy Severky 09. 07. 2019 - 24. 07. 2019
•  Výberové konanie - Referent právnik 09. 07. 2019 - 31. 08. 2019
•  Oprava chyby v oznámení - Polyfunkčný objekt na Tehelnej 1 04. 07. 2019 - 19. 07. 2019
•  Rozhodnutie - INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka 04. 07. 2019 - 19. 07. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Píla na obdobie 2019-2028 04. 07. 2019 - 19. 07. 2019
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov UO02626 (Banícka, Dr. Bokesa, Dr. Štohla) 04. 07. 2019 - 19. 07. 2019
•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Predajňa potravín LIDL - prístavba pekárne 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Rozhodnutie - Bytový dom na Záhradnej ulici - zastavenie konania 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Rozhodnutie - Odstránenie stavby na Moyzesovej 6 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Voľné pracovné miesto v Mestskom podniku služieb - bytový technik 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Oznámenie - BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK 28. 06. 2019 - 13. 07. 2019
•  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Javorník 25. 06. 2019 - 10. 07. 2019
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok 21. 06. 2019 - 21. 07. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019 20. 06. 2019 - 27. 06. 2019