Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Záhradná11, Pezinok
•  Začatie stavebného konania - Majakovského 11, Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021
•  SPP - začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie
•  Oprava chyby - RP projekt, s.r.o
•  Oznámenie o predaji nehnuteľností v rámci likvidácie dedičstva
•  Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - bytový dom Bystrická
•  Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia plynovodov
•  Výberové konanie - Konateľ TV Pezinok
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3618 oznamov:

•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátová 1 04. 05. 2021 - 19. 05. 2021
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy, Kupeckého 74 04. 05. 2021 - 25. 05. 2021
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy, Na bielenisku 2 04. 05. 2021 - 25. 05. 2021
•  Obchodná verejná súťaž - Nájom pozemku Drevárska 03. 05. 2021 - 31. 05. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 18 ks stromov 03. 05. 2021 - 18. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent právnik 03. 05. 2021 - 14. 05. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Novomeského 8-14 28. 04. 2021 - 13. 05. 2021
•  Oznámenie o začatí stavebného konania - Vlastníci bytov a NP, Suvorovova 43,44 27. 04. 2021 - 12. 05. 2021
•  Rozhodnutie - Retail box Pezinok, Šenkvická cesta 12 27. 04. 2021 - 12. 05. 2021
•  Oznámenie - SO 02 - Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy (Šenkvická cesta) 26. 04. 2021 - 11. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra 22. 04. 2021 - 30. 04. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Šancová ulica 22. 04. 2021 - 07. 05. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 29. 04. 2021 22. 04. 2021 - 29. 04. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 04. 2021 22. 04. 2021 - 29. 04. 2021
•  Informácia o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov 21. 04. 2021 - 06. 05. 2021
•  Oznámenie - Monitorovacia stanica - izotermický kontajner s napojením na OEZ 16. 04. 2021 - 01. 05. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara - SO1210 16. 04. 2021 - 01. 05. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara - SO1202 16. 04. 2021 - 01. 05. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov 13. 04. 2021 - 28. 04. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 5 ks stromov 13. 04. 2021 - 28. 04. 2021