Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Stavebné povolenie - Retail Box Pezinok, Šenkvická cesta 12
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie - Predĺženie miestnej komunikácie Schaubmarova
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania
•  Výberové konanie - Referent stavebného úradu
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - na dieťa, žiaka, poslucháča
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov cirkevnej MŠ
•  Oznámenie o zmene - optimalizácia procesu linky na výrobu alternatívnych palív
•  Výberové konanie - metodik školského úradu
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Rozhodnutie - Chata na individuálnu rekreáciu - Lupus & Co s.r.o.

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3811 oznamov:

•  Predloženie spisového materiálu - Budovateľská 10 - OU Bratislava 04. 11. 2021 - 19. 11. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 11. 11. 2021 04. 11. 2021 - 11. 11. 2021
•  Rozhodnutie - Káblové rozvody NN, ul. dona Sandtnera 03. 11. 2021 - 18. 11. 2021
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v Zariadení opatrovateľskej služby 03. 11. 2021 - 30. 11. 2021
•  Stavebné povolenie - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7, spevnené plochy a chodníky 02. 11. 2021 - 17. 11. 2021
•  Oznámenie - Nebytový priestor na 2-izbový byt v BD Zora, Sládkovičova 4 02. 11. 2021 - 17. 11. 2021
•  Oznámenie o dražbe - Metrologické stredisko súp. č. 2842, parc. č. 2905/4 02. 11. 2021 - 17. 11. 2021
•  Výberové konanie - Upratovačka (zástup počas PN) 29. 10. 2021 - 13. 11. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 29. 10. 2021 - 13. 11. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 02. 11. 2021 29. 10. 2021 - 02. 11. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 28. 10. 2021 - 12. 11. 2021
•  Návrh VZN X/2021o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 26. 10. 2021 - 10. 11. 2021
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti 26. 10. 2021 - 10. 11. 2021
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 25. 10. 2021 - 09. 11. 2021
•  Oznámenie - Novostavba radových garáží, Obrancov mieru 25. 10. 2021 - 09. 11. 2021
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Záhradnej ulici 20. 10. 2021 - 04. 11. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 20. 10. 2021 - 04. 11. 2021
•  Rozhodnutie: Prerušenie konania - Prístavba prefabrikovaných lodžií, Suvorovova 18-20 19. 10. 2021 - 03. 11. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ladislav Bubenko 19. 10. 2021 - 03. 11. 2021
•  Výberové konanie - Riaditeľ / Konateľ TV Pezinok 19. 10. 2021 - 15. 11. 2021