Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent stratégie a rozvoja mesta
•  Rozhodnutie SIŽP - ecorec Slovensko, zmena č. 24 integrovaného povolenia
•  Rozhodnutie - Business park P1
•  Predloženie spisového materiálu - odvolaním napadnuté rozhodnutie zn. 5/77-SP/1615-47056/2022
•  Výberové konanie - Referent metodiky prenesených kompetencií na odd. školstva
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Jesenského, UO02626
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy s materskou školou, Orešie 3
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť v lokalite Panholec
•  Kolaudačné rozhodnutie - Dvojizbový byt v bytovom dome Zora
•  Obchodná verejná súťaž - Prenájom pozemkov na umiestnenie kolotočov - Vinobranie
•  Výberové konanie - Referent na referáte dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Referent na referáte životného prostredia
•  Výberové konanie - Vedúci referátu dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Vedúci referátu komunálnych služieb
•  Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 4044 oznamov:

•  Výberové konanie - Administratívna podpora pre referát kultúry a podnikania 03. 06. 2022 - 24. 06. 2022
•  Výberové konanie - Referent nehnuteľností 01. 06. 2022 - 16. 06. 2022
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania 01. 06. 2022 - 16. 06. 2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 31. 05. 2022 - 17. 06. 2022
•  Výberové konanie - Referent na zberný dvor Pezinok 31. 05. 2022 - 30. 06. 2022
•  Rozhodnutie - Čerpacia stanica pohonných hmôt, Viničianska cesta 30. 05. 2022 - 14. 07. 2022
•  Predloženie spisového materiálu - napadnuté rozhodnutie zn. 5/77-SP/1615-47056/2022 30. 05. 2022 - 14. 06. 2022
•  Oznámenie - výstavba balkónov pre bytový dom 27. 05. 2022 - 11. 06. 2022
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 05. 2022 26. 05. 2022 - 30. 05. 2022
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia 25. 05. 2022 - 09. 06. 2022
•  Stavebné povolenie - Business park P1 (komunikácie) 23. 05. 2022 - 07. 06. 2022
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1 19. 05. 2022 - 03. 06. 2022
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2 19. 05. 2022 - 03. 06. 2022
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 05. 2022 19. 05. 2022 - 23. 05. 2022
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 05. 2022 18. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu OPÁL 17. 05. 2022 - 01. 06. 2022
•  Obchodná verejná súťaž - Prenajatie časti pozemku v lokalite Drevárska 13. 05. 2022 - 28. 05. 2022
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Leitne 13. 05. 2022 - 28. 05. 2022
•  Oznámenie o stavbe - čerpacia stanica pohonných hmôt 13. 05. 2022 - 28. 05. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022