Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 03. 2020
•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9
•  Oznámenie o odvolaniach - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie)
•  MVSR - Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou
•  Oznam Slovak Lines - Zmena vo všetkých prímestských linkách od 17. 3. 2020
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3170 oznamov:

•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2019 12. 12. 2019 - 16. 12. 2019
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena 09. 12. 2019 - 24. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Bytový koplex, Za dráhou - komunikácie 09. 12. 2019 - 24. 12. 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie cesty II/502 06. 12. 2019 - 21. 12. 2019
•  Oznámenie - NN káblový rozvod, Šancova ulica 06. 12. 2019 - 21. 12. 2019
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 11. 12. 2019 06. 12. 2019 - 11. 12. 2019
•  Výberové konanie - Príslušník Mestskej polície Pezinok 04. 12. 2019 - 31. 01. 2020
•  Oznámenie - Distribučné rozvody NN, ul. Mylsenická a Grobská cesta 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Oznámenie - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Komplexná obnova bytového domu, Záhradná 13 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Odstránenie časti stavby na Holubyho 25 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Zmena zastrešenia bytového dmu, Muškátová 17 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie cesty II/502 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Rozhodnutie - FO_Pezinok_Svätoplukova_O2 04. 12. 2019 - 19. 12. 2019
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok 03. 12. 2019 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent overovania 03. 12. 2019 - 06. 01. 2020
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2020 a obdobie 2021 - 2022 30. 11. 2019 - 15. 12. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 30. 11. 2019 - 15. 12. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 30. 11. 2019 - 15. 12. 2019
•  Oznámenie - Výmena výťahu v bytovom dome na Mierovej 2 29. 11. 2019 - 14. 12. 2019