Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Stavebné povolenie - Business park P1 (komunikácie)
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu OPÁL
•  Oznámenie o stavbe - čerpacia stanica pohonných hmôt
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Leitne
•  Obchodná verejná súťaž - Prenajatie časti pozemku v lokalite Drevárska
•  Výberové konanie - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ, Orešie 3, Pezinok
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks dreviny
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
•  Stavebné povolenie - Deliaca priečka v garážovomo státí, Novomeského 62-64
•  Stavebné povolenie - Business park P1
•  Výberové konanie - Vrátnik, údržbár, prevádzkový zamestnanec v nocľahárni
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka sever II

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3955 oznamov:

•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Svätoplukova 2 17. 03. 2022 - 01. 04. 2022
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21. 03. 2022 17. 03. 2022 - 21. 03. 2022
•  Výberové konanie - Referent správy IT 15. 03. 2022 - 30. 03. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Dodatok č. 1 k zverejneniu oznámenia č. 13/2022 15. 03. 2022 - 30. 03. 2022
•  Rozhodnutie Okresného úradu - Kompostáreň Pezinok 15. 03. 2022 - 30. 03. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny 15. 03. 2022 - 30. 03. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny 15. 03. 2022 - 30. 03. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom na Kukučínovej 12 11. 03. 2022 - 26. 03. 2022
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II 11. 03. 2022 - 26. 03. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 03. 2022 11. 03. 2022 - 14. 03. 2022
•  Oznámenie - Business park P1 (žiadosť) 10. 03. 2022 - 25. 03. 2022
•  Oznámenie - Business park P1 10. 03. 2022 - 25. 03. 2022
•  Oznámenie - Čerpacia stanica pohonných látok OMV (žiadosť) 10. 03. 2022 - 25. 03. 2022
•  Oznámenie - Čerpacia stanica pohonných látok OMV 10. 03. 2022 - 25. 03. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 6 ks drevín 09. 03. 2022 - 24. 03. 2022
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu, Za koníčkom 09. 03. 2022 - 24. 03. 2022
•  Výberové konanie - Riaditeľ / Konateľ TV Pezinok 07. 03. 2022 - 07. 04. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 03. 2022 07. 03. 2022 - 10. 03. 2022
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 03. 2022 07. 03. 2022 - 10. 03. 2022
•  Výzva - Celoplošná jarná deratizácia 04. 03. 2022 - 19. 03. 2022