Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnosti
•  Výberové konanie - Vedúci finančného oddelenia
•  Stavebné povolenie - Retail Box Pezinok, Šenkvická cesta 12
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie - Predĺženie miestnej komunikácie Schaubmarova
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania
•  Výberové konanie - Referent stavebného úradu
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - na dieťa, žiaka, poslucháča
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov cirkevnej MŠ
•  Oznámenie o zmene - optimalizácia procesu linky na výrobu alternatívnych palív
•  Výberové konanie - metodik školského úradu
•  Výberové konanie - Referent právnik

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3812 oznamov:

•  Výberové konanie - Riaditeľ / Konateľ TV Pezinok 19. 10. 2021 - 15. 11. 2021
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, L. Novomeského 2-6 18. 10. 2021 - 02. 11. 2021
•  Oznámenie - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 - 2026 15. 10. 2021 - 30. 10. 2021
•  Stavebné povolenie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12 12. 10. 2021 - 27. 10. 2021
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia 11. 10. 2021 - 26. 10. 2021
•  Posunutie zastávky Slovak Lines - Grinava, Jednota 11. 10. 2021 - 26. 10. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 10. 2021 11. 10. 2021 - 14. 10. 2021
•  Informácia - začatie správneho konania výrub stromov 2ks 08. 10. 2021 - 23. 10. 2021
•  Informácia - začatie správneho konania výrub stromu 1ks 08. 10. 2021 - 23. 10. 2021
•  Informácia - začatie správneho konania výrub stromov 6ks 08. 10. 2021 - 23. 10. 2021
•  Oznámenie - doplňujúce podklady pre "Kompostáreň Pezinok" 08. 10. 2021 - 23. 10. 2021
•  Oznámenie - Bytový dom D6, Muškátová (SO 02) 06. 10. 2021 - 21. 10. 2021
•  Oznámenie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (SO 06) 06. 10. 2021 - 21. 10. 2021
•  Oznámenie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (SO 11) 06. 10. 2021 - 21. 10. 2021
•  Výberové konanie - Referent komunikácie 05. 10. 2021 - 17. 10. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tapel, s. r. o. 05. 10. 2021 - 20. 10. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jaromír Trajda 05. 10. 2021 - 20. 10. 2021
•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Obytná zóna Sever III. - Rozália - SO 04, SO 05 05. 10. 2021 - 20. 10. 2021
•  Oznámenie - Optická sieť FTTH D PK Rozálka 05. 10. 2021 - 20. 10. 2021
•  Rudné bane - sanácia environmentálnej záťaže 30. 09. 2021 - 15. 10. 2021