Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Rozhodnutie OÚ - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska
•  Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok
•  Oznámenie - Oprava rozhodnutia Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník
•  Oznámenie - Radové domy Slnečná - Pezinok, VNK, DTS, NNK
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Myslenickej 158 (odstránenie stavby)
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Bratislavskej 39
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej 238
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebná úprava v bytovom dome na Gorkého 18
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 03. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie)
•  Oznámenie o odstúpení materiálu - Prestavba ZOS na Komenského ul.
•  Oznámenie - Výmena výťahu v bytovom dome na Bystrickej 30
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Nové osobné výťahy v bytovom dome na Svätoplukovej 39-49
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 16
•  Rozhodnutie OÚ - Prístavba BJ a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines
•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v rohu ciest Šenkvická a Senecká
•  Oznámenie o oprave chyby: ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia styku s verejnosťou
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru služieb občanom
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru rozvoja mesta
•  Výberové konanie - Vedúci organizačného útvaru
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia
•  Výberové konanie - Referent správy majetku
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Výberové konanie - Referent informačného systému
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2856 oznamov:

•  Oznámenie - Čerpacia stanica pohonných hmôt na Šenkvickej ceste 27. 11. 2018 - 12. 12. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (SO 05) 27. 11. 2018 - 12. 12. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Matej Šturdík 23. 11. 2018 - 08. 12. 2018
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 9/2018 a 10/2018 23. 11. 2018 - 08. 12. 2018
•  Odstúpenie spisového materiálu: Bytový dom 4,5 na Sasinkovej ulici 23. 11. 2018 - 08. 12. 2018
•  Výberové konanie - Riaditeľ Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa 19. 11. 2018 - 07. 12. 2018
•  Stavebné povolenie - Prístavba prístrešku k rodinného domu na Žarnovických 16 12. 11. 2018 - 27. 11. 2018
•  Upovedomenie o odvolaní: Bytový dom na Muškátovej ulici - komunikácie 08. 11. 2018 - 23. 11. 2018
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na Svätoplukovej 5 08. 11. 2018 - 23. 11. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - Rekonštrukcia komunikácie Pezinské Záhumenice 08. 11. 2018 - 23. 11. 2018
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v bytovom dome na Suvorovovej 47-48 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - Obytná zóna Sever III - Rozália (komunikácie) 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (komunikácie) 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (rozvod nn) 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018
•  Oznámenie - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie) 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018
•  Rozhodnutie OU - Rekonštrukcia komunikácie Pezinské Záhumenice, Svätý Jur 02. 11. 2018 - 17. 11. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Kovačiková 26. 10. 2018 - 10. 11. 2018
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu L. Novomeského 22 - 26 25. 10. 2018 - 09. 11. 2018
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Mýtnej ulici 23. 10. 2018 - 07. 11. 2018
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu na Baníckej ulici 23. 10. 2018 - 07. 11. 2018