Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália
•  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Oznámenie - VN prípojka pre administratívno-prevádzkový objekt Panholec
•  Oznámenie - Výstavba balkónov pre bytový dom, Suvorovova 34-36
•  Oznámenie - Územný plán obce Limbach
•  Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 18. 9. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie bytového domu, Za hradbami 16-21
•  Kolaudačné rozhodnutie - BA-Pezinok, Drevárska, Prekl. TS 52-91
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 16
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 32
•  Stavebné povolenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátová 1
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3335 oznamov:

•  Oznámenie - Rozšírenie distribučnej siete ZsD. a.s., Suvorovova ul. - Pezinok 01. 07. 2020 - 16. 07. 2020
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Bystrická 30 30. 06. 2020 - 15. 07. 2020
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach 23. 06. 2020 - 08. 07. 2020
•  BSK - Výberové konanie - Riaditeľa Domova sociálnych služieb v Pezinku 22. 06. 2020 - 31. 07. 2020
•  Slovak Lines – predkladanie pripomienok na zmeny cestovných poriadkov 2020-2021 19. 06. 2020 - 04. 07. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 06. 2020 17. 06. 2020 - 25. 06. 2020
•  Oznámenie - Obytný súbor Cajlanské Záhumenice, 1. etapa - 1. časť (cesty a chodníky) 15. 06. 2020 - 30. 06. 2020
•  Oznámenie - Obytný súbor Cajlanské Záhumenice, 1. etapa - 1. časť (prípojky) 15. 06. 2020 - 30. 06. 2020
•  Príkaz primátora č. 12/2020 15. 06. 2020 - 30. 06. 2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 12. 06. 2020 - 27. 06. 2020
•  Oznámenie - Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK 12. 06. 2020 - 27. 06. 2020
•  Oznámenie - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu BSK 12. 06. 2020 - 27. 06. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 16. 06. 2020 12. 06. 2020 - 16. 06. 2020
•  Rozhodnutie - obnovenie školského vyučovania ZUŠ a prevádzky CVČ 11. 06. 2020 - 26. 06. 2020
•  Oznámenie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach 11. 06. 2020 - 26. 06. 2020
•  Rozpočtové hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2019 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020
•  Stavebné povolenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie) 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020
•  Stavebné povolenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 09. 06. 2020 - 24. 06. 2020