Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent stratégie a rozvoja mesta
•  Rozhodnutie SIŽP - ecorec Slovensko, zmena č. 24 integrovaného povolenia
•  Rozhodnutie - Business park P1
•  Predloženie spisového materiálu - odvolaním napadnuté rozhodnutie zn. 5/77-SP/1615-47056/2022
•  Výberové konanie - Referent metodiky prenesených kompetencií na odd. školstva
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Jesenského, UO02626
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy s materskou školou, Orešie 3
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť v lokalite Panholec
•  Kolaudačné rozhodnutie - Dvojizbový byt v bytovom dome Zora
•  Obchodná verejná súťaž - Prenájom pozemkov na umiestnenie kolotočov - Vinobranie
•  Výberové konanie - Referent na referáte dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Referent na referáte životného prostredia
•  Výberové konanie - Vedúci referátu dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Vedúci referátu komunálnych služieb
•  Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 4044 oznamov:

•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks dreviny 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Výberové konanie - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ, Orešie 3, Pezinok 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Deliaca priečka v garážovomo státí, Novomeského 62-64 10. 05. 2022 - 25. 05. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok 10. 05. 2022 - 25. 05. 2022
•  Výberové konanie - Vrátnik, údržbár, prevádzkový zamestnanec v nocľahárni 09. 05. 2022 - 24. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Business park P1 09. 05. 2022 - 24. 05. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 05. 2022 06. 05. 2022 - 10. 05. 2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 05. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 05. 05. 2022 - 20. 05. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 05. 05. 2022 - 20. 05. 2022
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia (zástup počas MD/RD) 04. 05. 2022 - 19. 05. 2022
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania 04. 05. 2022 - 19. 05. 2022
•  Výberové konanie - Referent nehnuteľností 04. 05. 2022 - 19. 05. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 04. 05. 2022 - 19. 05. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Byt v Pezinku 02. 05. 2022 - 17. 05. 2022
•  Oznámenie - Rodinný dom, Cajlanská 184 26. 04. 2022 - 11. 05. 2022
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka sever II 25. 04. 2022 - 25. 05. 2022
•  Zverejnenie kópie návrhu na vydanie stavebného povolenia kanalizácia 25. 04. 2022 - 10. 05. 2022