Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 5500
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS
•  Oznámenie - Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín
•  Rozhodnutie OÚ - Obytná zóna Sever III - Rozália
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 12. 2018
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 17. 01. 2019
•  Zámer - Prístavba bytu a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2801 oznamov:

•  Kolaudačné rozhodnutie - Obchodné centrum Pezinok (prípojka) 10. 09. 2018 - 25. 09. 2018
•  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Leštiny 06. 09. 2018 - 14. 09. 2018
•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok 2 05. 09. 2018 - 20. 09. 2018
•  Oznam - Kandidátne listiny a návrhy na členov volebných komisií 03. 09. 2018 - 11. 09. 2018
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rekonštrukcia komunikácie Pezinské Záhumenice 03. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Oznámenie - Odstránenie rodinného domu na Myslenickej 158 03. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahov na Novomeského 22-24 03. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Oznámenie OU - Protokol - Lesný celok Pezinok 2019 - 2028 03. 09. 2018 - 18. 09. 2018
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 31. 08. 2018 - 18. 09. 2018
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 31. 08. 2018 - 18. 09. 2018
•  Oznámenie o dražbe - Byt na 1. mája 45 28. 08. 2018 - 12. 09. 2018
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej ulici 24. 08. 2018 - 08. 09. 2018
•  Upovedomenie o začatí exekúcie: Accentus s. r. o. 23. 08. 2018 - 07. 09. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions, s. r. o. 23. 08. 2018 - 07. 09. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - CESARE, s. r. o. 23. 08. 2018 - 07. 09. 2018
•  Oznámenie - Nadstavba a obnova bytového domu na Muškátovej 1-3 22. 08. 2018 - 06. 09. 2018
•  Žiadosť o stavebné povolenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 20. 08. 2018 - 04. 09. 2018
•  Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov 17. 08. 2018 - 01. 09. 2018
•  Oznámenie o oprave chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 7. 5. 2018 17. 08. 2018 - 01. 09. 2018
•  Oznámenie OU - Protokol - Lesný celok Martinský háj 2019 - 2028 17. 08. 2018 - 01. 09. 2018