Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019
•  Oznámenie o zmene termínu dražby - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 8-14
•  Oznámenie - Dodatočná montáž 47 ks logií na ul. Za hradbami 16-21
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Verejné prerokovanie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2018
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2019 a 5/2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2952 oznamov:

•  Rozhodnutie OÚ - Prístavba BJ a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines 06. 03. 2019 - 21. 03. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 16 06. 03. 2019 - 21. 03. 2019
•  Oznámenie - Nové osobné výťahy v bytovom dome na Svätoplukovej 39-49 06. 03. 2019 - 21. 03. 2019
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6 06. 03. 2019 - 21. 03. 2019
•  Oznámenie - Výmena výťahu v bytovom dome na Bystrickej 30 06. 03. 2019 - 21. 03. 2019
•  Oznámenie o oprave chyby: ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 05. 03. 2019 - 20. 03. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v rohu ciest Šenkvická a Senecká 05. 03. 2019 - 20. 03. 2019
•  Výberové konanie - Referent informačného systému 04. 03. 2019 - 29. 03. 2019
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov 04. 03. 2019 - 29. 03. 2019
•  Výberové konanie - Referent právnik 04. 03. 2019 - 29. 03. 2019
•  Výberové konanie - Referent správy majetku 04. 03. 2019 - 29. 03. 2019
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia 04. 03. 2019 - 29. 03. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci organizačného útvaru 04. 03. 2019 - 21. 03. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru rozvoja mesta 04. 03. 2019 - 21. 03. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru služieb občanom 04. 03. 2019 - 21. 03. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia styku s verejnosťou 04. 03. 2019 - 21. 03. 2019
•  BVS - Havária vodovodného potrubia na Novomeského ulici 01. 03. 2019 - 01. 03. 2019
•  Výberové konanie - Inštruktor sociálnej rehabilitácie 27. 02. 2019 - 15. 03. 2019
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 27. 02. 2019 - 15. 03. 2019
•  Rozhodnutie - Nadstavba podkrovia a obnova bytového domu na Muškátovej 1-3 27. 02. 2019 - 14. 03. 2019