Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Daňový exekučný príkaz - Rastislav Trajda
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva
•  Predĺženie prázdninového režimu prímestkých spojov Slovak Lines
•  Stavebné povolenie - Výstavba balkónov pre bytový dom, Suvorovova 34-36
•  Oznam - Stránkové hodiny na OR PZ v Pezinku od 4. 1. 2021

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3451 oznamov:

•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (5) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO01-03) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO07) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia 06. 10. 2020 - 30. 11. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka DSS / ZPS 06. 10. 2020 - 21. 10. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Materskej školy, Za hradbami 1 06. 10. 2020 - 04. 11. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy, Fándlyho 11 06. 10. 2020 - 04. 11. 2020
•  Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy 06. 10. 2020 - 21. 10. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 06. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti / v ZOS 05. 10. 2020 - 30. 10. 2020
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti 05. 10. 2020 - 30. 10. 2020
•  Oznámenie primátora - Prechod na bežný režim MŠ a ŠKD 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť v okrese Pezinok 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO 06, 08, 09) 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO 10) 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO 11) 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Oznámenie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 02. 10. 2020 - 17. 10. 2020
•  Výsledok vybavenia Petície za zachovanie a zveľadenie verejnej zelene 01. 10. 2020 - 16. 10. 2020