Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Zmena zastrešenia bytového domu na Muškátovej 17
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 22. 10. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o.
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie)
•  Stavebné povolenie - Odstránenie a úprava nadzemných častí podchodov (Svätý Jur)
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Oznámenie - Realizácia stavebných prác na Cajlanskej ulici
•  Ponuka na prenájom - Voľný nebytovný priestor na Radničnom námestí 9
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3043 oznamov:

•  Oznámenie o zmene termínu dražby - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004 18. 06. 2019 - 03. 07. 2019
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí 17. 06. 2019 - 02. 07. 2019
•  Verejné prerokovanie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí 17. 06. 2019 - 02. 07. 2019
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6 17. 06. 2019 - 02. 07. 2019
•  Oznámenie - Dodatočná montáž 47 ks logií na ul. Za hradbami 16-21 17. 06. 2019 - 02. 07. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 8-14 17. 06. 2019 - 02. 07. 2019
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 18. 06. 2019 13. 06. 2019 - 18. 06. 2019
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2018 12. 06. 2019 - 27. 06. 2019
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 11. 06. 2019 - 27. 08. 2019
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 11. 06. 2019 - 27. 06. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 11. 06. 2019 - 27. 06. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2019 a 5/2019 11. 06. 2019 - 27. 06. 2019
•  Rozhodnutie - Polyfunkčný dom na Tehelnej 1 07. 06. 2019 - 22. 06. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004 07. 06. 2019 - 22. 06. 2019
•  Rozhodnutie - Autovrakovisko na Viničnianskej ceste 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Rozhodnutie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu na ul. Za hradbami 16-21 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Oznámenie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 1-7 04. 06. 2019 - 19. 06. 2019
•  Rozhodnutie - Administratívno-prevádzková budova na Šenkvickej ceste 04. 06. 2019 - 19. 06. 2019