Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Evidencia poplatku za rozvoj rok 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie distribučnej siete ZsD. a.s., Suvorovova ul. - Pezinok
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Bystrická 30
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach
•  BSK - Výberové konanie - Riaditeľa Domova sociálnych služieb v Pezinku
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3251 oznamov:

•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 19. 03. 2020 13. 03. 2020 - 19. 03. 2020
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov na uliciach Banícka, Dr. Bokesa, Dr. Štohla 11. 03. 2020 - 26. 03. 2020
•  Oznámenie OÚ - Prípojka vody - Bilčík s. r. o., Šenkvická 12C 11. 03. 2020 - 26. 03. 2020
•  Rekonštrukcia vnútornej dopravnej infraštruktúry - Glejovka 15 10. 03. 2020 - 25. 03. 2020
•  Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Retail Box Pezinok 10. 03. 2020 - 25. 03. 2020
•  Oznámenie - Business park P1 10. 03. 2020 - 25. 03. 2020
•  Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady dňa 12. 03. 2020 06. 03. 2020 - 12. 03. 2020
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021 03. 03. 2020 - 30. 03. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 03. 03. 2020 - 19. 03. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 03. 03. 2020 - 18. 03. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 03. 03. 2020 - 18. 03. 2020
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2020 a obdobie 2021 - 2022 03. 03. 2020 - 19. 03. 2020
•  Výberové konanie - Referent úverov zo ŠFRB a výstavby 27. 02. 2020 - 18. 03. 2020
•  Výberové konanie - Referent výstavby 27. 02. 2020 - 18. 03. 2020
•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9 25. 02. 2020 - 11. 03. 2020
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - CESARE, s. r. o. 25. 02. 2020 - 11. 03. 2020
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 19. 02. 2020 - 05. 03. 2020
•  Oznámenie - Business park P1 19. 02. 2020 - 05. 03. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020 19. 02. 2020 - 27. 02. 2020
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Business Park P1 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020