Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Záznam o prešetrení petície - Zjednosmernenie Slnečnej ulice
•  Záznam o prešetrení petície - Parkovanie na ul. Za hradbami
•  SIŽP - Zverejnenie: Výroba farmaceutických surovín a liečiv
•  Rozhodnutie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahov na Novomeského 2-6
•  Rozhodnutie - Zmena strechy na pochôdznu terasu na Holubyho 16
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Záhradnej ulici
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici
•  Výberové konanie - Manažér kvality a inštruktor odbornej praxe sociálnych služieb
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2999 oznamov:

•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Záhradná 34 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na Záhradnej 17 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
•  Oznámenie - Výstupný objekt na strechu na Holubyho 16 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Urban Gašpierik 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nové osobné výťahy na Svätoplukovej 39-49 02. 05. 2019 - 17. 05. 2019
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 29. 04. 2019 - 14. 05. 2019
•  Oznámenie - Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník 29. 04. 2019 - 14. 05. 2019
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 26. 04. 2019 - 11. 05. 2019
•  Výberové konanie - Údržbár na Mestskom úrade 25. 04. 2019 - 10. 05. 2019
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu na Záhradnej ulici 25. 04. 2019 - 10. 05. 2019
•  Rozhodnutie - BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK 24. 04. 2019 - 09. 05. 2019
•  Stavebné povolenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland 24. 04. 2019 - 09. 05. 2019
•  Žiadosť o stavebné povolenie: ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 24. 04. 2019 - 09. 05. 2019
•  Rozhodnutie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 23. 04. 2019 - 08. 05. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2019 18. 04. 2019 - 25. 04. 2019
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 1-7 18. 04. 2019 - 03. 05. 2019
•  Záznam o prešetrení petície - križovatka ulíc D. Virgoviča a Družstevná 17. 04. 2019 - 02. 05. 2019
•  Oznámenie - Asanácia dvoch stavebných objektov na Moyzesovej 6 17. 04. 2019 - 02. 05. 2019
•  Oznámenie - INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka 17. 04. 2019 - 02. 05. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions, s. r. o. 16. 04. 2019 - 01. 05. 2019