Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK 2022 - 2026
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti
•  Oznámenie - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 - SO 03 spevnené plochy a chodníky
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 6 ks stromov
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva
•  Rozhodnutie - Obytná zóna Sever III. - Rozália (SO 04, 05)
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Výberové konanie - Referent pre ohlásenia stavieb a reklamy
•  Výberové konanie - Vedúci referátu Stavebného úradu

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3692 oznamov:

•  Návrh VZN č. X/2021 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Zámer p. č. 1-3/2021 - prenájom nehnuteľností 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (1) 07. 06. 2021 - 22. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (2) 07. 06. 2021 - 22. 06. 2021
•  Oznámenie - Montáž výťahov a výťahových šácht, Suvorovova 41-42 04. 06. 2021 - 19. 06. 2021
•  Oznámenie - Kanalizácia a vodovod, Tehelná ulica 02. 06. 2021 - 17. 06. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tomáš Mráz 02. 06. 2021 - 17. 06. 2021
•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok západ Trnavská 02. 06. 2021 - 17. 06. 2021
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu, Kamenice 01. 06. 2021 - 16. 06. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 31. 05. 2021 - 15. 06. 2021
•  Výberové konanie - Referent správy majetku 28. 05. 2021 - 11. 06. 2021
•  Stavebné povolenie - Monitorovacia stanica SHMÚ 27. 05. 2021 - 11. 06. 2021
•  Výberové konanie - Konateľ TV Pezinok 26. 05. 2021 - 31. 07. 2021
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti 24. 05. 2021 - 30. 06. 2021
•  Rozhodnutie - NN podzemné vedenie, RO Kučišdorfská dolina 24. 05. 2021 - 08. 06. 2021
•  Rozhodnutie - Prekrytie a zasklenie terasy na Silvánovej 23/B 24. 05. 2021 - 08. 06. 2021
•  Oznámenie - Kompostáreň Pezinok 24. 05. 2021 - 08. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (1) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (2) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (3) 19. 05. 2021 - 03. 06. 2021