Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 05. 2022
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu OPÁL
•  Oznámenie o stavbe - čerpacia stanica pohonných hmôt
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Leitne
•  Obchodná verejná súťaž - Prenajatie časti pozemku v lokalite Drevárska
•  Výberové konanie - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ, Orešie 3, Pezinok
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks dreviny
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
•  Stavebné povolenie - Deliaca priečka v garážovomo státí, Novomeského 62-64
•  Stavebné povolenie - Business park P1
•  Výberové konanie - Vrátnik, údržbár, prevádzkový zamestnanec v nocľahárni
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka sever II

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3952 oznamov:

•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na L. Novomeského 6 14. 02. 2022 - 01. 03. 2022
•  Voľné pracovné miesto v Mestskom podniku služieb - Pracovník údržby zelene 11. 02. 2022 - 26. 02. 2022
•  Voľné pracovné miesto v Mestskom podniku služieb - Technický pracovník 11. 02. 2022 - 26. 02. 2022
•  Voľné pracovné miesto v Mestskom podniku služieb - Vodič - strojník 11. 02. 2022 - 26. 02. 2022
•  Voľné pracovné miesto v Mestskom podniku služieb - Záhradník 11. 02. 2022 - 26. 02. 2022
•  Voľné pracovné miesto v Mestskom podniku služieb - Zámočník / stolár 11. 02. 2022 - 26. 02. 2022
•  Výberové konanie - Referent právnik 11. 02. 2022 - 26. 02. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 11. 02. 2022 - 26. 02. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 5 ks drevín 11. 02. 2022 - 26. 02. 2022
•  Rozhodnutie Okresného úradu - Business park P1 - komunikácie a inžinierske siete 11. 02. 2022 - 26. 02. 2022
•  Oznámenie SPP o vstupe na pozemok 10. 02. 2022 - 25. 02. 2022
•  Rozhodnutie - Predĺženie miestnej komunikácie Schaubmarova 10. 02. 2022 - 25. 02. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka ZŠ a MŠ 07. 02. 2022 - 22. 02. 2022
•  Kolaudačné rozhodnutie - Výmena výťahov na Novomeského 2,4,6 07. 02. 2022 - 22. 02. 2022
•  Rozhodnutie ORPZ o zadržaní vodičského preukazu - Šimon Stamberský 07. 02. 2022 - 22. 02. 2022
•  Rozhodnutie - Nariadenie odstránenia stavby na Zumberskej ulici 07. 02. 2022 - 22. 02. 2022
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti 07. 02. 2022 - 22. 02. 2022
•  Informatívne vyvesenie - Rozhodnutie: Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta 07. 02. 2022 - 22. 02. 2022
•  Oznámenie - Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou 07. 02. 2022 - 22. 02. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks drevín 01. 02. 2022 - 16. 02. 2022