Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o.
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie)
•  Stavebné povolenie - Odstránenie a úprava nadzemných častí podchodov (Svätý Jur)
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Oznámenie - Realizácia stavebných prác na Cajlanskej ulici
•  Ponuka na prenájom - Voľný nebytovný priestor na Radničnom námestí 9
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o.
•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3041 oznamov:

•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania v Modre 25. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 30 25. 09. 2019 - 10. 10. 2019
•  Rozhodnutie SIŽP - ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov 24. 09. 2019 - 09. 10. 2019
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 23. 09. 2019 - 07. 10. 2019
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena 23. 09. 2019 - 08. 10. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 09. 2019 20. 09. 2019 - 26. 09. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok 19. 09. 2019 - 04. 10. 2019
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena 16. 09. 2019 - 01. 10. 2019
•  Rozhodnutie - Zákaz konania zhromaždenia KOTLEBA - ĽSNS 16. 09. 2019 - 01. 10. 2019
•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania 11. 09. 2019 - 15. 09. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci majetkového oddelenia 11. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 17. 09. 2019 10. 09. 2019 - 17. 09. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 10. 09. 2019 - 26. 09. 2019
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 10. 09. 2019 - 25. 09. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 10. 09. 2019 - 25. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent komunikácie a protokolu 09. 09. 2019 - 20. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 05. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby 05. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Rozhodnutie - INS_FTTH_PK_Pezinok 6 03. 09. 2019 - 18. 09. 2019
•  Stavebné povolenie - BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK 02. 09. 2019 - 17. 09. 2019
« Späť 1 2 3 4 5 ... 153 Ďalej »