Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020
•  Oznámenie - Business park P1
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou, SO 04
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 11
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 06
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 04
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu na ul. Za hradbami 24
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu na Záhradnej 11
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Business Park P1
•  Výberové konanie - Ekonóm v Pezinskom kultúrnom centre
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2020 a 2/2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Výberové konanie - Zdravotná sestra v ZOS
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3140 oznamov:

•  SPP-dstribúcia, a. s. - Oznámenie o vstupe na pozemok 07. 02. 2020 - 22. 02. 2020
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu - právnik 06. 02. 2020 - 11. 02. 2020
•  Stavebné povolenie - 6 rodinných domov Grinava, distribučné rozvody NN 06. 02. 2020 - 21. 02. 2020
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Martinský háj 06. 02. 2020 - 21. 02. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 05. 02. 2020 - 23. 02. 2020
•  Rozhodnutie - Čerpacia stanica pohonných hmôt, Šenkvická - prerušenie konania 04. 02. 2020 - 19. 02. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 04. 02. 2020 31. 01. 2020 - 04. 02. 2020
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Mestské lesy Pezinok 30. 01. 2020 - 14. 02. 2020
•  SPP-dstribúcia, a. s. - Oznámenie o vstupe na pozemok 30. 01. 2020 - 14. 02. 2020
•  Výberové konanie - Vedúci plavárne a letného kúpaliska 22. 01. 2020 - 12. 02. 2020
•  Výberové konanie - Prenájom nebytového priestoru, Komenského 30 21. 01. 2020 - 24. 01. 2020
•  Záznam o prešetrení petície - úprava a odstránenie rozkopávky na Vajanského ulici 16. 01. 2020 - 31. 01. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Mladoboleslavskej 1 14. 01. 2020 - 29. 01. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 5308 14. 01. 2020 - 29. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent dopravy 10. 01. 2020 - 31. 01. 2020
•  Záznam o prešetrení petície - Riešenie nevyhovujúcej prejazdnosti Dobšinského ulice 09. 01. 2020 - 24. 01. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v teréne 09. 01. 2020 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 07. 01. 2020 - 24. 01. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy 3 výťahov na Svätoplukovej 33-37 30. 12. 2019 - 14. 01. 2020
•  Obec Vinosady - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 30. 12. 2019 - 14. 01. 2020
« Späť 1 2 3 4 5 ... 157 Ďalej »