Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Stavebné povolenie - Business park P1 (komunikácie)
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu OPÁL
•  Oznámenie o stavbe - čerpacia stanica pohonných hmôt
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Leitne
•  Obchodná verejná súťaž - Prenajatie časti pozemku v lokalite Drevárska
•  Výberové konanie - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ, Orešie 3, Pezinok
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks dreviny
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
•  Stavebné povolenie - Deliaca priečka v garážovomo státí, Novomeského 62-64
•  Stavebné povolenie - Business park P1
•  Výberové konanie - Vrátnik, údržbár, prevádzkový zamestnanec v nocľahárni
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka sever II

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3955 oznamov:

•  Verejná vyhláška - Vista Real - prerušenie územného konania 07. 03. 2007 - 22. 03. 2007
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 03. 2007 07. 03. 2007 - 13. 03. 2007
•  Verejná vyhláška - STAVOIMPEX - Bytový dom 05. 03. 2007 - 20. 03. 2007
•  Verejná vyhláška - STAVOIMPEX - Inžinierske siete 05. 03. 2007 - 20. 03. 2007
•  Verejná vyhláška - STAVOIMPEX - Komunikácie 05. 03. 2007 - 20. 03. 2007
•  Oznámenie - Zvýšenie kapacity obaľovacej zmesi 25. 02. 2007 - 12. 03. 2007
•  Oznámenie o začatí územného konania - Roman Benčúrik 21. 02. 2007 - 07. 03. 2007
•  Verejná vyhláška - Komunikácie v lokalite Športová–Záhradná 21. 02. 2007 - 07. 03. 2007
•  Verejná vyhláška - Inžinierske siete v lokalite Športová–Záhradná 21. 02. 2007 - 07. 03. 2007
•  Oznámenie - Aprox Invest - Komunikácia a spevnené plochy 19. 02. 2007 - 05. 03. 2007
•  Oznámenie - Aprox Invest - Verejné inžinierske siete 19. 02. 2007 - 05. 03. 2007
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 22. 2. 2007 16. 02. 2007 - 22. 02. 2007
•  Zámer: Prevádzka na spracovanie kalov - ecorec Slovensko, s.r.o. 14. 02. 2007 - 07. 03. 2007
•  Zápis do materských škôl na školský rok 2007/2008 14. 02. 2007 - 31. 03. 2007
•  Verejná vyhláška - Bytový dom na Muškátovej ul. - Stavoinvesta group 08. 02. 2007 - 23. 02. 2007
•  Výberové konanie na prenájom nebyt. prietorov - M. R. Štefánika č. 10 08. 02. 2007 - 09. 03. 2007
•  Výberové konanie na prenájom nebyt. priestorov na Cajlanskej ul. č. 103 08. 02. 2007 - 09. 03. 2007
•  Výberové konanie na prenájom nebyt. priestorov na Cajlanskej ul. č. 63 08. 02. 2007 - 09. 03. 2007
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 9. 2. 2007 02. 02. 2007 - 09. 02. 2007
•  Rozhodnutie - Obytné územie Slovenský Grob - Šúr 30. 01. 2007 - 27. 02. 2007