Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Záhradnej ulici
•  Výberové konanie - Riaditeľ / Konateľ TV Pezinok
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ladislav Bubenko
•  Rozhodnutie: Prerušenie konania - Prístavba prefabrikovaných lodžií, Suvorovova 18-20
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 - 2026
•  Stavebné povolenie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12
•  Posunutie zastávky Slovak Lines - Grinava, Jednota
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3726 oznamov:

•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 7. 10. 2021 (pokračovanie z 30. 09. 2021) 22. 09. 2021 - 07. 10. 2021
•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta 22. 09. 2021 - 07. 10. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - FLEXI catering, s.r.o. 21. 09. 2021 - 06. 10. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP) 21. 09. 2021 - 06. 10. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 30. 09. 2021 21. 09. 2021 - 30. 09. 2021
•  Oznámenie - Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK 2022 - 2026 16. 09. 2021 - 01. 10. 2021
•  Oznámenie - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 - SO 03 spevnené plochy a chodníky 14. 09. 2021 - 29. 09. 2021
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti 14. 09. 2021 - 29. 09. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 6 ks stromov 13. 09. 2021 - 28. 09. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva 09. 09. 2021 - 30. 09. 2021
•  Rozhodnutie - Obytná zóna Sever III. - Rozália (SO 04, 05) 07. 09. 2021 - 22. 09. 2021
•  Výberové konanie - Administratívna podpora pre oddelenie klientskych a právnych služieb 03. 09. 2021 - 15. 09. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci referátu komunikácie 03. 09. 2021 - 12. 09. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 27. 08. 2021 - 11. 09. 2021
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosti v okrese Pezinok 27. 08. 2021 - 11. 09. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie bytového domu, Záhradná 11 27. 08. 2021 - 11. 09. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 08. 2021 26. 08. 2021 - 30. 08. 2021
•  Stavebné povolenie - Stavebná úprava bytu, Silvánova 3 24. 08. 2021 - 08. 09. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 08. 2021 19. 08. 2021 - 23. 08. 2021
•  Výberové konanie - Referent pre ohlásenia stavieb a reklamy 18. 08. 2021 - 17. 09. 2021