Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Záhradnej ulici
•  Výberové konanie - Riaditeľ / Konateľ TV Pezinok
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ladislav Bubenko
•  Rozhodnutie: Prerušenie konania - Prístavba prefabrikovaných lodžií, Suvorovova 18-20
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 - 2026
•  Stavebné povolenie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12
•  Posunutie zastávky Slovak Lines - Grinava, Jednota
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3726 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 18. 08. 2021 - 04. 10. 2021
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia (zástup počas MD/RD) 17. 08. 2021 - 06. 09. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci referátu Stavebného úradu 17. 08. 2021 - 17. 09. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 08. 2021 16. 08. 2021 - 24. 08. 2021
•  Oznámenie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12 16. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub živého plota z listnatých drevín 16. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu, Kamenice 16. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Matúš Gaštan 12. 08. 2021 - 27. 08. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia stavebného poriadku a výstavby 10. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia stratégie a životného prostredia 10. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Výsledok vybavenia Petície - nesúhlas so zámerom vybudovať Kompostáreň 10. 08. 2021 - 25. 08. 2021
•  Oznámenie - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 - 2026 09. 08. 2021 - 24. 08. 2021
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 06. 08. 2021 - 21. 08. 2021
•  Výberové konanie - Procesný analytik 05. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Oznámenie - Pokračovanie ťažby tehliarskych hlín na ložisku Pezinok 04. 08. 2021 - 19. 08. 2021
•  Oznámenie - Bytové domy Severky, predĺženie plynovodu a prípojky plynu 04. 08. 2021 - 19. 08. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 04. 08. 2021 - 19. 08. 2021
•  Návrh VZN X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2020 04. 08. 2021 - 19. 08. 2021
•  Stavebné povolenie - Stavebná úprava dverného otvoru, Majakovského 11 02. 08. 2021 - 17. 08. 2021
•  Stavebné povolenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie) 28. 07. 2021 - 12. 08. 2021