Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 05. 2022
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu OPÁL
•  Oznámenie o stavbe - čerpacia stanica pohonných hmôt
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Leitne
•  Obchodná verejná súťaž - Prenajatie časti pozemku v lokalite Drevárska
•  Výberové konanie - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ, Orešie 3, Pezinok
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks dreviny
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
•  Stavebné povolenie - Deliaca priečka v garážovomo státí, Novomeského 62-64
•  Stavebné povolenie - Business park P1
•  Výberové konanie - Vrátnik, údržbár, prevádzkový zamestnanec v nocľahárni
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka sever II

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3952 oznamov:

•  Výberové konanie - Koordinátor 29. 03. 2022 - 13. 04. 2022
•  Výberové konanie - Terénny pracovník / Terénny sociálny pracovník 29. 03. 2022 - 13. 04. 2022
•  Výberové konanie - Tlmočník 29. 03. 2022 - 13. 04. 2022
•  Výberové konanie - Prevádzkar núdzových ubytovacích zariadení 29. 03. 2022 - 13. 04. 2022
•  Okresný úrad - Oznámenie - Business park P1 28. 03. 2022 - 12. 04. 2022
•  Stavebné povolenie - Retail Box Pezinok, Šenkvická cesta 12 (SO01-04) 28. 03. 2022 - 12. 04. 2022
•  Zámer - Rekreačný areál Kučišdorfská dolina 28. 03. 2022 - 12. 04. 2022
•  Posudzovanie vplyvov - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 28. 03. 2022 - 12. 04. 2022
•  Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnosti 23. 03. 2022 - 07. 04. 2022
•  Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie 23. 03. 2022 - 07. 04. 2022
•  Plánované prerušenie elektrickej energie (31.3/29.3) 23. 03. 2022 - 31. 03. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks drevín 21. 03. 2022 - 05. 04. 2022
•  Oznámenie o dobroveľnej dražbe č DBDr/2021/08 21. 03. 2022 - 05. 04. 2022
•  Zverejnenie kópie návrhu na stavebné konanie 21. 03. 2022 - 05. 04. 2022
•  Oznámenie - Začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednavania 21. 03. 2022 - 05. 04. 2022
•  Výberové konanie - Vrátnik, údržbár, prevádzkový zamestnanec v nocľahárni 18. 03. 2022 - 02. 04. 2022
•  Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2022/2023 18. 03. 2022 - 02. 04. 2022
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Svätoplukova 2 17. 03. 2022 - 01. 04. 2022
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21. 03. 2022 17. 03. 2022 - 21. 03. 2022
•  Výberové konanie - Referent správy IT 15. 03. 2022 - 30. 03. 2022