Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Rozhodnutie - Zateplenie bytového domu Záhradná 11 - zamietnutie odvolania
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara (stavba č. 12)
•  Rozhodnutie - INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 02. 06. 2020
•  BVS oznamuje prerušenie dodávky vody
•  Príkaz primátora č. 9/2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara (parkoviská)
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinných domov, Sládkovičova 14 (kanalizácia)
•  Vybavovanie dokladov na Okresnom riaditeľstve PZ v štandardnom režime
•  Príkaz primátora č. 8/2020
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu
•  Príkaz primátora č. 7/2020
•  Príkaz primátora č. 6/2020
•  Oznámenie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach, úsek Hasičská ulica
•  Zápis do materskej školy od školského roka 2020/2021
•  Výzva - Celoplošná jarná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3208 oznamov:

•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 06 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 11 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou, SO 04 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Výberové konanie - Ekonóm v Pezinskom kultúrnom centre 14. 02. 2020 - 28. 02. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2020 a 2/2020 11. 02. 2020 - 26. 02. 2020
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 11. 02. 2020 - 26. 02. 2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 10. 02. 2020 - 25. 02. 2020
•  SPP-dstribúcia, a. s. - Oznámenie o vstupe na pozemok 07. 02. 2020 - 22. 02. 2020
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu - právnik 06. 02. 2020 - 11. 02. 2020
•  Stavebné povolenie - 6 rodinných domov Grinava, distribučné rozvody NN 06. 02. 2020 - 21. 02. 2020
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Martinský háj 06. 02. 2020 - 21. 02. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 05. 02. 2020 - 23. 02. 2020
•  Rozhodnutie - Čerpacia stanica pohonných hmôt, Šenkvická - prerušenie konania 04. 02. 2020 - 19. 02. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 04. 02. 2020 31. 01. 2020 - 04. 02. 2020
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Mestské lesy Pezinok 30. 01. 2020 - 14. 02. 2020
•  SPP-dstribúcia, a. s. - Oznámenie o vstupe na pozemok 30. 01. 2020 - 14. 02. 2020
•  Výberové konanie - Vedúci plavárne a letného kúpaliska 22. 01. 2020 - 12. 02. 2020
•  Výberové konanie - Prenájom nebytového priestoru, Komenského 30 21. 01. 2020 - 24. 01. 2020
•  Záznam o prešetrení petície - úprava a odstránenie rozkopávky na Vajanského ulici 16. 01. 2020 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Zdravotná sestra v ZOS 16. 01. 2020 - 07. 03. 2020