Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Záhradnej ulici
•  Výberové konanie - Riaditeľ / Konateľ TV Pezinok
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ladislav Bubenko
•  Rozhodnutie: Prerušenie konania - Prístavba prefabrikovaných lodžií, Suvorovova 18-20
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 - 2026
•  Stavebné povolenie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12
•  Posunutie zastávky Slovak Lines - Grinava, Jednota
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3726 oznamov:

•  Výzva na doplnenie návrhu - Kompostáreň Pezinok 27. 07. 2021 - 11. 08. 2021
•  Rozhodnutie - Zamietnutie návrhu na vyvlastnenie pozemkov - Vodná nádrž Kučišdorfská 27. 07. 2021 - 11. 08. 2021
•  Stavebné povolenie - Výmena osobného výťahu na 1. mája 6 27. 07. 2021 - 11. 08. 2021
•  Výsledok vybavenia Petície za zachovanie jednosmernej Hrnčiarskej ulice 26. 07. 2021 - 10. 08. 2021
•  Oznámenie - Rozsah hodnotenia dokumentu Stratégia Bratislava SMART Region 26. 07. 2021 - 10. 08. 2021
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu 23. 07. 2021 - 31. 08. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 30 22. 07. 2021 - 06. 08. 2021
•  Rozhodnutie - INS_FTTH_PK_02_04 - Vinosady, Viničné, Slovenský Grob 22. 07. 2021 - 06. 08. 2021
•  Rozhodnutie - Kaufland Pezinok - oplotenie, rozvody NN, osvetlenei 22. 07. 2021 - 06. 08. 2021
•  Rozhodnutie - Kaufland Pezinok - parkovisko, verejný chodník 22. 07. 2021 - 06. 08. 2021
•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na Silvánovej 3 20. 07. 2021 - 04. 08. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 19. 07. 2021 - 03. 08. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 531, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 2002/126, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 5357/81, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 5357/86, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby 12. 07. 2021 - 27. 07. 2021
•  Správne konanie na výrub stromov 12. 07. 2021 - 27. 07. 2021
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu, Suvorovova 43-44 08. 07. 2021 - 23. 07. 2021
•  Štatistické zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021 07. 07. 2021 - 22. 07. 2021