Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Záhradnej ulici
•  Výberové konanie - Riaditeľ / Konateľ TV Pezinok
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ladislav Bubenko
•  Rozhodnutie: Prerušenie konania - Prístavba prefabrikovaných lodžií, Suvorovova 18-20
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 - 2026
•  Stavebné povolenie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12
•  Posunutie zastávky Slovak Lines - Grinava, Jednota
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3726 oznamov:

•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu, Obrancov mieru 07. 07. 2021 - 22. 07. 2021
•  Výzva na doplnenie návrhu - Kompostáreň Pezinok 06. 07. 2021 - 21. 07. 2021
•  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Vinkova s. r. o. 06. 07. 2021 - 21. 07. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátova 1 06. 07. 2021 - 21. 07. 2021
•  Mesto hľadá opatrovateľov do domácností 01. 07. 2021 - 16. 07. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 30. 06. 2021 - 11. 08. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Stavebné povolenie - Výmena osobných výťahov na L. Novomeského 9-15 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Stavebné povolenie - Montáž výťahov a výťahových šácht, Suvorovova 41-42 29. 06. 2021 - 14. 07. 2021
•  Rozhodnutie - SO-08.1 NN rozvody pre SR1, SR2, SR3, Šenkvická cesta 29. 06. 2021 - 14. 07. 2021
•  Oznámenie - Výmena osobného výťahu, 1. mája 1747/6 29. 06. 2021 - 14. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 28. 06. 2021 - 13. 07. 2021
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália - bytový dom 4, 5 28. 06. 2021 - 13. 07. 2021
•  Žiadosť - Obytná zóna Sever III - Rozália - bytový dom 4, 5 28. 06. 2021 - 13. 07. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions 22. 06. 2021 - 07. 07. 2021
•  Začatie stavebného konania - Majakovského 11, Pezinok 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Záhradná11, Pezinok 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021 16. 06. 2021 - 24. 06. 2021