Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Územný plán mesta Modra
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Pezinok na obdobie 2019-2028
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
•  Výberové konanie - Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva
•  Výberové konanie - Referent účtovania
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v byte na ul. Za hradbami 24
•  Rozhodnutie - Obytná zóna - Rozálka Sever II
•  Výzva ZSDIS, a. s. - Ostránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Stavebné povolenie - Rozdelenie bytu na Šancovej 8
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 5308
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3066 oznamov:

•  Výberové konanie - Riaditeľ Mestského podniku služieb 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 2404 12. 07. 2019 - 27. 07. 2019
•  Oznámenie - Obytná zóna Rozálka Sever II 11. 07. 2019 - 26. 07. 2019
•  Stavebné povolenie - Zosilňovacie vedenie NN (Sládkovičova, Mýtna a Sama Chalúpku) 11. 07. 2019 - 26. 07. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok ML Modra na obdobie 2019-2028 10. 07. 2019 - 25. 07. 2019
•  Stavebné povolenie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 10. 07. 2019 - 25. 07. 2019
•  Oznámenie - Bytové domy Severky 09. 07. 2019 - 24. 07. 2019
•  Výberové konanie - Referent právnik 09. 07. 2019 - 31. 08. 2019
•  Oprava chyby v oznámení - Polyfunkčný objekt na Tehelnej 1 04. 07. 2019 - 19. 07. 2019
•  Rozhodnutie - INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka 04. 07. 2019 - 19. 07. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Píla na obdobie 2019-2028 04. 07. 2019 - 19. 07. 2019
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov UO02626 (Banícka, Dr. Bokesa, Dr. Štohla) 04. 07. 2019 - 19. 07. 2019
•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Predajňa potravín LIDL - prístavba pekárne 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Rozhodnutie - Bytový dom na Záhradnej ulici - zastavenie konania 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Rozhodnutie - Odstránenie stavby na Moyzesovej 6 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Voľné pracovné miesto v Mestskom podniku služieb - bytový technik 02. 07. 2019 - 17. 07. 2019
•  Oznámenie - BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK 28. 06. 2019 - 13. 07. 2019