Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 05. 2022
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu OPÁL
•  Oznámenie o stavbe - čerpacia stanica pohonných hmôt
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Leitne
•  Obchodná verejná súťaž - Prenajatie časti pozemku v lokalite Drevárska
•  Výberové konanie - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ, Orešie 3, Pezinok
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks dreviny
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
•  Stavebné povolenie - Deliaca priečka v garážovomo státí, Novomeského 62-64
•  Stavebné povolenie - Business park P1
•  Výberové konanie - Vrátnik, údržbár, prevádzkový zamestnanec v nocľahárni
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka sever II

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3952 oznamov:

•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny 01. 03. 2022 - 16. 03. 2022
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu - dvojdom, Kamenice 28. 02. 2022 - 15. 03. 2022
•  Oznámenie - Retail Box Pezinok - prekládka VN rozvodov a trafostanice 25. 02. 2022 - 12. 03. 2022
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu na Suvorovovej 47 24. 02. 2022 - 11. 03. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks drevín 24. 02. 2022 - 11. 03. 2022
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Obrancov mieru 24. 02. 2022 - 11. 03. 2022
•  Výberové konanie - Technická podpora pre IT referát 23. 02. 2022 - 10. 03. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 8 ks drevín 22. 02. 2022 - 09. 03. 2022
•  Kolaudačné rozhodnutie - Výmena výťahu a rekonštrukcia rozvodov, Bystrická 30 22. 02. 2022 - 09. 03. 2022
•  Oznámenie - Udelenie dopravnej licencie Slovak Lines Express 22. 02. 2022 - 09. 03. 2022
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Západ, Saulakova 22. 02. 2022 - 09. 03. 2022
•  Výberové konanie - Referent stavebného úradu 18. 02. 2022 - 18. 03. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 02. 2022 17. 02. 2022 - 24. 02. 2022
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia sociálnej starostlivosti 16. 02. 2022 - 09. 03. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks drevín 15. 02. 2022 - 02. 03. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 5 ks drevín 15. 02. 2022 - 02. 03. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks drevín 15. 02. 2022 - 02. 03. 2022
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Pezinok za rok 2021 15. 02. 2022 - 02. 03. 2022
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália (žiadosť) 14. 02. 2022 - 01. 03. 2022
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália 14. 02. 2022 - 01. 03. 2022