Rozpočet mesta na rok 2019

 
  1. KOMENTÁR K ROZPOČTU
  2. PRÍJMY MESTA
  3. VÝDAVKY MESTA
  4. REKAPITULÁCIA
  5. UZNESENIE č. 27/2019