Pracovníci Mestského úradu

Spoločné predčíslie  033/6901 + klapka
KANCELÁRIA PRIMÁTORA
Ing. arch. Igor Hianik
primátor
klapka č. 100
1. poschodie, č. dv. 2
Mgr. Mária Wagingerová
zástupca primátora
klapka č. 101
1. poschodie, č. dv. 4
Ing. Marián Šipoš
zástupca primátora
klapka č. 107
1. poschodie, č. dv. 4
Bc. Bibiana Pilná
asistentka primátora
klapka č. 101
1. poschodie, č. dv. 2
Bc. Alexandra Hrochová
asistentka primátora
klapka č. 101
1. poschodie, č. dv. 2
Viliam Slimák
referent, vodič
klapka č. 109
1. poschodie, č. dv. 9
KANCELÁRIA PREDNOSTU
Matúš Meňhart
prednosta
klapka č. 110
1. poschodie, č. dv. 3
Mária Odehnalová
asistentka prednostu
klapka č. 111
1. poschodie, č. dv. 3

ORGANIZAČNÝ ÚTVAR

REFERÁT ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Viera Zvolenská
referent personalistiky
klapka č. 124
2. poschodie, č. dv. 22
Jana Patúcová
referent účtovania miezd
klapka č. 605
2. poschodie, č. dv. 22
REFERÁT IT
Alexander Pravda
správca IT
klapka č. 115
2. poschodie, č. dv. 39
Ing. Matej Sandtner
správca počítačovej siete
klapka č. 116
2. poschodie, č. dv. 39
Peter Šafr
referent, správca web stránky
klapka č. 102
2. poschodie, č. dv. 38
REFERÁT PROJEKTOVÉHO RIADENIA
Mgr. Vlasta Cholujová
referent verejného obstarávania a projektového riadenia
klapka č. 117
1. poschodie, č. dv. 9
REFERÁT SPRÁVY MAJETKU
Michaela Slimáková
referent správy majetku
klapka č. 209
3. poschodie, č. dv. 56c
Bc. Matúš Kováč
referent správy majetku
klapka č. 210
3. poschodie, č. dv. 56a
Daniela Snopeková
referent správy majetku
klapka č. 208
3. poschodie, č. dv. 56c
Dana Švorcová
referent bytovej agendy
klapka č. 206
3. poschodie, č. dv. 59
FINANČNÉ ODDELENIE
Ing. Alena Gusejnova
vedúca oddelenia
klapka č. 600
2. poschodie, č. dv. 25
REFERÁT EKONOMIKY A ÚČTOVNÍCTVA
Ing. Mariana Nádaská
vedúca referátu
klapka č. 603
2. poschodie, č. dv. 24
Anna Acsaiová
referent finančného účtovania
klapka č. 611
2. poschodie, č. dv. 23
Mgr. Eva Líšková
referent finančného účtovania
klapka č. 603
2. poschodie, č. dv. 24
Drahoslava Pátková
referent účtovania a rozpočtu pre školstvo
klapka č. 604
2. poschodie, č. dv. 21b
Janka Kráľovičová
referent účtovania, ZK a pokladne
klapka č. 631
prízemie
Mgr. Mária Čermáková
referent účtovania majetku - mesto
klapka č. 614
2. poschodie, č. dv. 20c
Ing. Hana Belešová
referent účtovania majetku - školy
klapka č. 614
2. poschodie, č. dv. 20c
Soňa Sandtnerová
referent pokladne
klapka č. 606
prízemie
REFERÁT MIESTNYCH DANÍ
Ing. Barbora Žemličková
vedúca referátu
klapka č. 608
2. poschodie, č. dv. 27
Ing. Linda Balejíková
referent správy miestnych daní
klapka č. 612
2. poschodie, č. dv. 27
Silvia Vitálošová
referent správy dane z nehnuteľností a dane za psa
klapka č. 607
2. poschodie, č. dv. 27
Anna Urbanová
referent - poplatky za odpad FO + odpady chaty
klapka č. 602
2. poschodie, č. dv. 28
Viera Noskovičová
referent - poplatky za odpad FO + odpady chaty
klapka č. 601
2. poschodie, č. dv. 28
Margita Vastlová
referent - poplatky za odpad FO + PO
klapka č. 601
2. poschodie, č. dv. 28

ÚTVAR SLUŽIEB OBČANOM

ODD. ŠKOLSTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Mgr. Milan Hýll
vedúci oddelenia
klapka č. 300
prízemie, č. dv. P9
REFERÁT SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Mgr. Alena Černáková
referent sociálnej starostlivosti
klapka č. 302
prízemie, č. dv. P8
Mgr. Jana Jurikovičová
referent sociálnej starostlivosti
klapka č. 304
prízemie, č. dv. P9
Mgr. Kamil Bednár
manažér kvality a inštruktor praxe sociálnych služieb
klapka č. 307
prízemie, č. dv. P6
Mgr. Ľubica Čižnárová
terénny sociálny pracovník
klapka č. 304
prízemie, č. dv. P21
ŠKOLSKÝ ÚRAD
PaedDr. Marcela Vargová
metodik školského úradu
klapka č. 306
2. poschodie, č. dv. 21a
Viera Tóthová
referent školského úradu
klapka č. 305
2. poschodie, č. dv. 21a
PRÁVNE ODDELENIE
Mgr. Renáta Gottschallová
vedúca oddelenia
klapka č. 200
3. poschodie, č. dv. 57
PRÁVNY REFERÁT
Mgr. Peter Štetka
referent právnik
klapka č. 201
3. poschodie, č. dv. 57
JUDr. Zuzana Krajčovičová
referent právnik
klapka č. 207
3. poschodie, č. dv. 58
Mgr. Tomáš Kulla
referent právnik
klapka č. 203
3. poschodie, č. dv. 58
JUDr. Jana Kľúčiková
referent daňových exekúcií
klapka č. 610
2. poschodie, č. dv. 26
ODD. STYKU S VEREJNOSŤOU
MEDIÁLNE CENTRUM
Mgr. Peter Vlasák
referent cestovného ruchu a marketingu
klapka č. 106
1. poschodie, č. dv. 14
Anzhelika Pevelina
referent informačného centra
klapka č. 120
Stará radnica
Andrea Pikusová
referent vzťahov s verejnosťou, ATV
klapka č. 127
2. poschodie, č. dv. 23
Mgr. art. Peter Brunovský
šéfredaktor časopisu Pezinčan
klapka č. 122
1. poschodie, č. dv. 11
Zlatica Hagerová
referent podnikania a bytovej agendy
klapka č. 205
3. poschodie, č. dv. 59
KLIENTSKÉ CENTRUM
Miriam Poizlová
referent kancelárie prvého kontaktu a podateľne
klapka č. 113
prízemie, č. dv. P15
Alena Čaputová
referent podateľne a poskytovania informácií
klapka č. 114
prízemie, č. dv. P15
Anna Mihaľová
referent matriky
klapka č. 133
prízemie, č. dv. P20
Martina Strezenická
referent matriky
klapka č. 133
prízemie, č. dv. P20
Barbora Krasulová
referent overovania
klapka č. 126
prízemie, č. dv. P15
Alena Šindlerová
referent evidencie obyvateľstva
klapka č. 131
prízemie, č. dv. P19

ÚTVAR ROZVOJA MESTA

ODD. VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ing. Renáta Klimentová
vedúca oddelenia
klapka č. 500
2. poschodie, č. dv. 30
REFERÁT URBANIZMU

vedúca referátu
klapka č. 408
2. poschodie, č. dv. 33
Jaroslava Solgová
referent nehnuteľností
klapka č. 211
1. poschodie, č. dv. 4
REFERÁT VÝSTAVBY A REALIZÁCIE
Ing. Peter Zvonár
referent výstavby
klapka č. 401
2. poschodie, č. dv. 33
Ing. Štefan Tančár
referent údržby majetku mesta
klapka č. 402
2. poschodie, č. dv. 36
Silvia Nestarcová
referent cien a DTM
klapka č. 403
2. poschodie, č. dv. 30a
Ing. Ľubica Mezeiová
referent úverov zo ŠFRB a výstavby
klapka č. 400
2. poschodie, č. dv. 34b
REFERÁT ŽIV. PROSTREDIA, KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB A DOPRAVY
Ing. Oľga Moťovská
vedúca referátu
klapka č. 502
2. poschodie, č. dv. 20b
Vladimír Záleský
referent dopravy
klapka č. 501
2. poschodie, č. dv. 33
Ing. Jana Gubániová
referent životného prostredia
klapka č. 503
2. poschodie, č. dv. 30a
Mgr. Silvia Nestarcová
referent životného prostredia
klapka č. 504
2. poschodie, č. dv. 20b
Kvetoslav Pavlíček
referent životného prostredia a verejného osvetlenia
klapka č. 501
2. poschodie, č. dv. 20a
STAVEBNÝ ÚRAD
Ing. Eva Popluhárová
vedúca oddelenia
klapka č. 700
2. poschodie, č. dv. 31
Ing. Zuzana Vojčináková
referent stavebného úradu
klapka č. 702
2. poschodie, č. dv. 32
Ing. Bronislava Šimová
referent stavebného úradu
klapka č. 703
2. poschodie, č. dv. 37
Ing. Jarmila Križanová
referent stavebného úradu
klapka č. 706
2. poschodie, č. dv. 37
Rozália Klementovičová
referent evidencie stavebného úradu
klapka č. 705
2. poschodie, č. dv. 32

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Anna Sobotová, PhD.
hlavný kontrolór mesta
klapka č. 105
1. poschodie, č. dv. 7
Mgr. Renata Fabiankovičová
referent kontroly
klapka č. 105
1. poschodie, č. dv. 7

Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 7 MB