Mesto obnovuje Slávnostné prijatie jubilantov primátorom mesta

Ilustračné fotoNa priaznivú epidemiologickú situáciu reaguje mesto Pezinok aj obnovením Slávnostných prijatí primátorom mesta, ktoré pôvodne naplánovalo na 25.3.2020 a 15.4.2020, avšak z dôvodu epidémie koronavírusu ich začiatkom marca muselo zrušiť.

Od roku 2020 začalo mesto realizovať tieto podujatia štyrikrát ročne – vždy pre jubilantov, ktorí v danom štvrťroku oslávili 80, 85 alebo 90 a viac rokov a zároveň majú trvalý pobyt v meste Pezinok.

Obnovené Slávnostné prijatia jubilantov primátorom mesta Igorom Hianikom sa uskutočnia v týchto termínoch:

  • 9. septembra 2020 pre jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90 a viac rokov oslávili v roku 2019,
  • 16. septembra 2020 pre jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90 a viac rokov oslávili v prvom štvrťroku 2020,
  • 23. septembra 2020 pre jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90 a viac rokov oslávili v druhom štvrťroku 2020.


Všetky slávnostné prijatia sa uskutočnia vždy o 15.00 h v sobášnej sieni Mestského úradu na Radničnom námestí 7 v Pezinku.

Následne 10.9., 17.9. a 24.9.2020 navštívia jubilantov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nebudú môcť slávnostného prijatia zúčastniť, pracovníci referátu sociálnej starostlivosti v ich domácnosti, aby im odovzdali im finančný príspevok mesta k ich životnému jubileu.

Keďže zákon o ochrane osobných údajov nedovoľuje mestu oslovovať jubilantov bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu, obraciame sa s verejnou výzvou na jubilantov alebo ich rodinných príslušníkov, aby osobne, alebo v ich zastúpení rodinní príslušníci, potvrdili záujem o účasť na tomto slávnostnom stretnutí pri príležitosti životného jubilea, a to vyplnením a podpísaním tlačiva Súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo je k dispozícii aj v kancelárii Evidencie obyvateľstva na Mestskom úrade (kancelária č. P19).

Na získanie bližších informácií kontaktujte osobne, telefonicky alebo emailom:

  • Klientske centrum – Evidenciu obyvateľstva, prízemie Mestského úradu, č. dverí P19 alebo P15, telefón: 033/6901131, email: barbora.krasulova@msupezinok.sk, alebo telefón: 033/6901126, email: margita.somorovska@msupezinok.sk,
  • Referát sociálnej starostlivosti, prízemie Mestského úradu, č. dverí P8, telefón: 033/6901300 alebo 033/6901302.