Kam patrí kuchynský odpad z reštaurácií a stravovacích zariadení?

Táto informácia bola publikovaná od 02. 03. 2022 do 09. 03. 2022

Ilustračné fotoZber biologicky rozložiteľného odpadu si zabezpečuje prevádzkovateľ kuchyne sám, nie mesto. Táto povinnosť sa týka reštaurácií, hotelov, jedální, prevádzok rýchleho občerstvenia i rôznych stravovacích zariadení. Prevádzkovateľ kuchyne si musí zabezpečiť - uzatvoriť zmluvu s odberateľom kuchynského odpadu, ktorý je oprávnený nakladať s takýmto odpadom. Spoločnosť na zber kuchynského odpadu poskytne prevádzkovateľovi kuchyne nádobu (súdok, kontajner), do ktorého ukladá kuchynský odpad a podľa zmluvy mu spoločnosť na výmenu poskytne prázdnu nádobu.
 

Prevádzkovateľ kuchyne nesmie dávať kuchynský a reštauračný odpad:

  • do nádob na kuchynský odpad umiestnených v meste, pretože tieto sú určené pre fyzické osoby – občanov z bytových a rodinných domov,
  • do nádob na zmesový odpad.