Hokejový štadión v Pezinku bude

Táto informácia bola publikovaná od 19. 02. 2016 do 09. 03. 2016

Najdôležitejším bodom rokovania Mestského zastupiteľstva v Pezinku dňa 18. 2. 2016 bolo  prerokovanie podmienok ukončenia zmluvy o nájme týkajúce sa výstavby zimného štadióna na pezinskej Rozálke. Trinásti poslanci, ktorí sa hlasovania zúčastnili,  svojimi hlasmi ukončenie zmluvy neodsúhlasili a tak dali budovaniu zimného štadióna definitívne „zelenú“.

Podľa vyjadrenia primátora Olivera Solgu, teraz už spoločnosti ARENA  Pezinok s.r.o. nič nebráni v tom, aby čo najskôr s výstavbou začala, pretože má platné stavebné povolenie. Už na predchádzajúcom rokovaní spoločnosť deklarovala svoj záujem štadión postaviť a dokončiť najneskôr do marca roku 2017. Zároveň primátor poďakoval poslancom, ktorí svojim hlasovaním podporili výstavbu zimného štadióna, v prospech obyvateľov Pezinka a okolia. Po dostavaní bude slúžiť deťom, mládeži i dospelým, ktorí dnes nemajú inú možnosť korčuľovania, alebo hrania hokeja na prírodných ľadových plochách.

Výstavbu štadióna podporili poslanci Pavol Alexy, Miloš Andel, Ján Čech, Ľubomír Čech, Milan Čech, František Féder, Gabriel Guštafík, Elena Jurčíková, Marián Pátek, Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák,  Adam Solga a Drahomír Šmahovský.
Poslanci za OZ Srdce Pezinka sa hlasovania nezúčastnili.