Zmena prevádzkového času Marius Pedersen, a. s.

Táto informácia bola publikovaná od 23. 06. 2017 do 31. 08. 2017

V čase prázdnin, t.j. od 1. júla do do 31. augusta 2017 budú mať pracovníci firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej 25 v sobotu  skrátenú pracovnú dobu.

Drobný stavebný odpad a nebezpečné odpady vytriedené z komunálnych odpadov môžu obyvatelia voziť cez týždeň v čase od 7.00 do 15.30 hod a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.