Čiastkové zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek od 14. apríla 2019

Táto informácia bola publikovaná od 08. 04. 2019 do 18. 04. 2019
Slovak Lines, a. s.
Rožňavská 2, P.O.Box 35, 820 04  Bratislava 24

OZNAM

 

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 14. apríla 2019 dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek:
 

Linka 010527   Bratislava – Slovenský Grob – Viničné – Pezinok, IDS BK 527

 • Spoj č.117(6+) – s odchodom Bratislava, AS o 16:09 hod. s príchodom Viničné,ZŠ  o 17:13 hod. predĺžený do zastávky Pezinok, žel.st. s príchodom o 17:21.
 • Spoj č.55( ) – s odchodom Slovenský Grob, OcÚ o 21:06 hod. s príchodom Pezinok, žel.st. o 21:21 hod. zmenený na čas s odchodom Slovenský Grob, OcÚ o 20:55 hod. s príchodom Pezinok, žel.st. o 21:10 hod.
 • Spoj č.121( ) – s odchodom Bratislava, Shopping Palace o 20:39 hod. s príchodom Viničné,ZŠ  o 21:18 hod. predĺžený do zastávky Pezinok, žel.st. s príchodom o 21:26.
 • Spoj č.104(6+ ) – s odchodom Viničné,ZŠ  o 5:45 hod. s príchodom Bratislava, Shopping Palace o 6:25 hod. predĺžený od zastávky Pezinok, žel.st. s odchodom o 5:38.
 • Spoj č.18( ) – s odchodom Pezinok, žel.st. o 18:37 hod. s príchodom Bratislava, Shopping Palace o 19:25 hod zmenený čas príchodu do zastávky Bratislava, Shopping Palace na 19:24.

 


Linka 102421   Bratislava –  Pezinok – Zochova chata, IDS BK 540

 • Spoj č.1( ) – s odchodom Pezinok, nám. o 4:58 hod. s príchodom Modra, Piesok, Zochova chata o 5:32 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok, nám. o 5:00 hod. s príchodom Modra, Piesok, Zochova chata o 5:34 hod.
 • Nový spoj č.2(X,10) – s odchodom Modra, Harmónia, Les.škola o 7:23 hod. s príchodom Modra, Štúrova ul. 7:35 hod. Spoj premáva len v dňoch školského vyučovania.
 • Nový spoj č.56( ) – s odchodom Modra, Štúrova ul. o 11:05 hod. s príchodom Pezinok, nám. 11:21 hod.
 • Nový spoj č.54(X) – s odchodom Modra, Štúrova ul. o 13:15 hod. s príchodom Pezinok, TESCO 13:36 hod.
 • Nový spoj č.52(X) – s odchodom Modra, Piesok, Zochova chata o 18:05 hod. s príchodom Pezinok, žel.st. 18:34 hod.

 


Linka 102422   Bratislava –  Pezinok – Modra, IDS BK 510, 535, 545

 • Spoj č.5(X) – s odchodom Bratislava, AS o 5:40 hod. s príchodom Pezinok, Muškát o 6:30 zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 5:30 hod. s príchodom Pezinok, Muškát o 6:20.
 • Nový spoj č.71(X) – s odchodom Bratislava, Bajkalská o 5:55 s príchodom Svätý Jur, Kačačnice o 6:18 hod.
 • Spoj č.7(X) – s odchodom Pezinok, žel.st. o 6:19 hod. s príchodom Vištuk, Jednota o 6:43 zmenený na čas s odchodom Pezinok, žel.st. o 6:14 hod. s príchodom Vištuk, Jednota o 6:39.
 • Nový spoj č.67(X) – s odchodom Pezinok, žel.st. o 9:46 hod. s príchodom Vištuk, Jednota o 10:10.
 • Nový spoj č.69(X) – s odchodom Pezinok, žel.st. o 11:46 hod. s príchodom Vištuk, Jednota o 12:10.
 • Spoj č.53(X) – s odchodom Pezinok, žel.st. o 16:59 hod. s príchodom Vištuk, Jednota o 17:23 zmenený na čas s odchodom Pezinok, žel.st. o 16:39 hod. s príchodom Vištuk, Jednota o 17:05. Pridaná poznámka o čakaní v žst. Šenkvice na nadväzný spoj.   
 • Spoj č.8(X) – s odchodom Svätý Jur, Kačačnice o 5:25 hod. s príchodom Bratislava, AS o 6:05 skrátený a zmenený na čas s odchodom Svätý Jur, Kačačnice o 5:20 hod. s príchodom Bratislava, Bajkalská o 5:52.   
 • Nový spoj č.64(X) – s odchodom Vištuk, Jednota o 11:50 hod. s príchodom Pezinok, žel.st. o 12:16.
 • Nový spoj č.62(X) – s odchodom Svätý Jur, Kačačnice o 15:55 hod. s príchodom Bratislava, AS o 16:35
 • Spoj č.60(X) – s odchodom Vištuk, Jednota o 17:05 hod. s príchodom Pezinok, žel.st. o 17:31 je zrušený.

 


Linka 102423   Bratislava –  Doľany – Trnava, IDS BK 566

 • Nový spoj č.63(6+) – s odchodom Častá nám. o 20:44 hod. s príchodom Trnava, AS o 21:21.

 


Linka 102424   Bratislava –  Častá – Budmerice – Cífer, IDS BK 650

 • Spoj 17 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:52) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:47)
 • Spoj 19 (Bratislava, AS 10:25 – Cífer, žel. st. 11:55) posunutý o 5 minút skôr (10:20/11:50)
 • Spoj 46 (Cífer, žel. st. 22:11 – Budmerice, nám. 22:30) posunutý o 2 minúty neskôr (22:13/22:32)
 • Spoj 48 (Cífer, žel. st. 8:26 – Budmerice, nám. 8:45) posunutý o 40 minút neskôr (9:06/9:25) a pridané pokračovanie na spoji 010559/22 do zast. Doľany
 • Nový spoj 51 (Budmerice, nám.     8:32 – Cífer, žel. st. 8:51) – premáva v X
 • Nový spoj 52 (Cífer, žel. st. 7:51 – Budmerice, nám. 8:10) – premáva v X

 


Linka 102425   Bratislava –  Trstín – Chtelnica, IDS BK 576

 • Spoj č.30 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 14:41 hod.
 • Spoj č.32 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 15:28 hod.
 • Spoj č.34 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 15:41 hod.
 • Spoj č.36 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 16:28 hod
 • Spoj č.4 – pridané zastavovanie aj na zast. Vinosady, Modranská ul.

 


Linka 102426   Bratislava –  Pezinok – Limbach, IDS BK 521

 • Spoj 12 (Limbach, cintorín 6:30 – Pezinok, žel. st. 6:44) posunutý o 10 minút skôr (6:20/6:34)

 


Linka 102427   Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec, IDS BK 629

 

 • Spoj 1 (Pezinok, žel. st. 4:50 – Viničné, pošta 4:59) skrátený po zast. Viničné, ZŠ, posunutý o 4 minúty neskôr (4:54/5:01) a pridané pokračovanie na spoji 010526/3 do zast. Pezinok, žel. st.
 • Nový spoj 57 (Pezinok, žel. st. 7:38 – Viničné, ZŠ 7:45), ktorý pokračuje spojom 010527/124 do zast. Bratislava, AS

 Linka 102428   Bratislava – Pezinok - Baba  /  Mestská hromadná doprava, IDS BK 520, 522

 • Spoj 8 (Pezinok, nemocnica I 4:55 – Bratislava, AS 5:56) posunutý o 5 minút skôr (4:50/5:51)
 • Spoj 10 (Pezinok, nemocnica I 5:20 – Pezinok, žel. st. 5:39) posunutý o 5 minút skôr (5:15/5:34)
 • Spoj 62 (Pezinok, nemocnica I 13:39  – Pezinok, TESCO 14:00) posunutý o 5 minút neskôr (13:44/14:05)
 • Spoj 68 (Pezinok, nemocnica I 14:30 – Bratislava, AS 15:31) posunutý o 5 minút neskôr (14:35/15:38) a pridanie zachádzky na zast. Pezinok, žel. st.
 • Spoj 72 zrušený
 • Nový spoj 113 (Pezinok, žel. st. 6:38 – Pezinok, sídl. Sever 6:46) – premáva v X
 • Nový spoj 115 (Pezinok, žel. st. 6:21 – Pezinok, nemocnica I 6:38) – premáva v X
 • Nový spoj 118 (Pezinok, Muškát 5:30 – Pezinok, nám. 5:34) – premáva v ⑥†
 • Nový spoj 120 (Pezinok, sídl. Sever 5:23 – Pezinok, žel. st. 5:32) – premáva v X
 • Nový spoj 122 (Pezinok, sídl. Sever 8:03 – Pezinok, žel. st. 8:12) – premáva v X
 • Nový spoj 124 (Pezinok, Muškát 4:59 – Pezinok, žel. st. 5:05) – premáva v X
 • Nový spoj 126 (Pezinok, nemocnica I 16:10 – Pezinok, žel. st. 16:27) – premáva v X
 • Spoje 17, 35 a 63 odchod zo zast. Pezinok, nemocnica I o 1 minútu neskôr
 • na viacerých, najmä párnych spojoch zmena chronometráže v úseku Pezinok, nemocnica I – Pezinok, sídl. Sever

 


Linka 102429   Bratislava – Pezinok – Modra – Častá – Štefanová, IDS BK 550

 • Spoj 7 (Bratislava, AS 11:10 – Štefanová, Jednota 12:38) rozdelený na spoj 33 (premáva v X a posunutý o 5 minút skôr (11:05/12:33)) a spoj 7 (premáva v ⑥† v pôvodnej časovej polohe)

 • Spoj 20 (Doľany, kostol 7:22 – Bratislava, AS 9:10) posunutý o 15 minút skôr (7:07/8:55)