Aktuálne informácie


•  Zámocký park znova otvorený
•  Zmena systému objednávania do ortopedickej ambulancie MUDr. Palka
•  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpočtu
•  Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 22. 7. 2019 na ulici Hurbanova a Štúrova
•  Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 23. 7. 2019 na ulici Hurbanova
•  Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 26. 7. 2019 na ulici Hurbanova
•  Kultúrne leto v Pezinku
•  Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ulici
•  Kalendár vývozu odpadov v roku 2019
•  Európske zisťovanie o zdraví (EHIS)
•  Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach


Archív aktualít

Od: .     Do: .

Zobrazených je 1334 článkov:

•  Zametanie mesta od kamienkov 27. 02. 2019 - 10. 03. 2019
•  Zatvorený Mestský úrad dňa 28. 2. 2019 v čase 7.30 - 8.00 h 27. 02. 2019 - 27. 02. 2019
•  Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 6. 3. 2019 v lokalite Stupy 26. 02. 2019 - 06. 03. 2019
•  Informácie pre záujemcov o predaj na Vinobraní Pezinok 2019 19. 02. 2019 - 15. 06. 2019
•  Zmena stránkových hodín na evidencii obyvateľstva dňa 20. 2. 2019 18. 02. 2019 - 20. 02. 2019
•  Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 28. 2. 2019 15. 02. 2019 - 28. 02. 2019
•  Dotazník ohľadom autobusovej dopravy v meste 14. 02. 2019 - 28. 02. 2019
•  Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 27. 2. 2019 na Cajle 13. 02. 2019 - 27. 02. 2019
•  Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2019 13. 02. 2019 - 12. 04. 2019
•  Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností 12. 02. 2019 - 12. 03. 2019
•  Obmedzené parkovanie v súvislosti s návštevou prezidenta SR 08. 02. 2019 - 11. 02. 2019
•  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívi Pezinok 07. 02. 2019 - 11. 02. 2019
•  Referát miestnych daní má vo februári nestránkové štvrtky 06. 02. 2019 - 28. 02. 2019
•  Prerušenie dodávky vody na Záhradnej ulici dňa 4. 2. 2019 04. 02. 2019 - 04. 02. 2019
•  Zatvorený Mestský úrad dňa 11. 2. 2019 v čase 7.30 - 9.00 h 04. 02. 2019 - 11. 02. 2019
•  Zmena stránkových hodín na Mestskom úrade od 1. 3. 2019 31. 01. 2019 - 15. 03. 2019
•  Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) 28. 01. 2019 - 15. 02. 2019
•  Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 4., 6. a 7. februára 2019 24. 01. 2019 - 07. 02. 2019
•  Nahlasovanie udalostí pomocou novej mobilnej aplikácie 21. 01. 2019 - 10. 02. 2019
•  Priamy prenos zo zasadnutia MsZ v Pezinku 17. 1. 2019 17. 01. 2019 - 17. 01. 2019