Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia

predseda: Juraj Pátek
podpredseda: Marián Šipoš
tajomník: Zuzana Virgovičová
členovia: Ján Matuský, Pavol Hodák, Igor Strečko, Peter Kadlec, Kvetoslava Štrbová, Igor Hianik, Juraj Šesták


Zasadnutia: