Záverečný účet mesta za rok 2013

  • VÝDAVKY
  • ŠKOLSTVO
  • HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU