PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Mandľový sad a remízka - nákup a výsadba stromov
 • Dodanie podrobnej digitálnej farebnej ortofotomapy mesta Pezinok
 • Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 115 verejných obstarávaní:

  Zobraziť všetky

 • Verejné obstarávanie - Digitálne terestriálne vysielanie
 • 10. 10. 2012 - 30. 10. 2012
 • Verejné obstarávanie - Vypracovanie PD objektu školskej kuchyne na ZŠ Fándlyho
 • 10. 10. 2012 - 08. 11. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia dámskych a pánskych WC v PKC
 • 02. 10. 2012 - 10. 10. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia chodníka na Meisslovej ulici (stavebné práce)
 • 27. 09. 2012 - 10. 10. 2012
 • Verejné obstarávanie - Obstaranie a realizácia hlasovej komunikačnej infraštruktúry
 • 03. 09. 2012 - 26. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Zmena pripojenia telekomunikačnej siete pre Mesto Pezinok
 • 03. 09. 2012 - 26. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Originálne a repasované náplne do tlačiarní a kopírok
 • 28. 08. 2012 - 05. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Nadstavba MŠ Cajlanská
 • 23. 08. 2012 - 20. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Nadstavba MŠ Bystrická
 • 23. 08. 2012 - 20. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia ZUŠ na M. R. Štefánika 9, II. etapa
 • 03. 08. 2012 - 22. 08. 2012
  1 2 3 4 5 6 7 8