Chodník pri potoku Saulak, Bystrická ulica - udržiavacie práce

Zverejnené od 24. 04. 2018 do 09. 05. 2018


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CHODNÍK PRI POTOKU SAULAK,
BYSTRICKÁ ULICA - UDRŽIAVACIE PRÁCE


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu