PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Dodanie a výsadba stromov v meste Pezinok
 • Rekonštrukcia triedy na fyzikálnu učebňu na ZŠ Kupeckého - udržiavacie práce


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 354 verejných obstarávaní:

 • Vybudovanie chodníka na Svätoplukovej ulici č. 2-6
 • 29. 03. 2018 - 16. 04. 2018
 • Rekonštrukcia spevnených plôch na Trnavskej ulici č. 57-63
 • 29. 03. 2018 - 16. 04. 2018
 • Chodník na ul. Za hradbami 10-15 a Bernolákova 36-46 - udržiavacie práce
 • 28. 03. 2018 - 12. 04. 2018
 • Chodník na ul. Obrancov mieru 38-56 - udržiavacie práce
 • 28. 03. 2018 - 12. 04. 2018
 • Zavedenie nariadenia GDPR pre Mesto Pezinok a vybrané organizácie
 • 15. 03. 2018 - 28. 03. 2018
 • Preventívna celoplošná deratizácia
 • 12. 03. 2018 - 19. 03. 2018
 • Dopravné značenie v meste Pezinok
 • 02. 03. 2018 - 13. 03. 2018
 • Vypracovanie PD - Chodník na Bratislavskej ulici
 • 22. 02. 2018 - 07. 03. 2018
 • Dočasný pútač a stála tabuľa - cyklochodník Pezinok - Limbach
 • 21. 02. 2018 - 27. 02. 2018
 • Dodanie, demontáž a montáž klimatizačných jednotiek do serverovní MsÚ Pezinok
 • 19. 02. 2018 - 26. 02. 2018
 • Čistenie mesta Pezinok počas Vinobrania 2018
 • 14. 02. 2018 - 12. 04. 2018
 • Rozšírenie kamerového systému - lokalita Glejovka
 • 14. 02. 2018 - 22. 02. 2018
 • Rozšírenie kamerového systému - Karanténna a odchytová stanica
 • 14. 02. 2018 - 22. 02. 2018
 • Dodanie výstrojných súčastí (rovnošaty) pre príslušníkov Mestskej polície
 • 13. 02. 2018 - 21. 02. 2018
 • Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - vybavenie
 • 09. 02. 2018 - 28. 02. 2018