PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Rekonštrukcia telocvične - ZŠ a MŠ Orešie
 • Vypracovanie projektu Pezinok - parkovisko pri cintoríne


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 374 verejných obstarávaní:

 • Oprava chodníkov na Svätoplukovej ulici č. 2 a 4 - udržiavacie práce II
 • 03. 07. 2018 - 13. 07. 2018
 • Vypracovanie PD - Chodník od basketbalovej haly po ulicu SNP
 • 03. 07. 2018 - 18. 07. 2018
 • Oprava chodníkov na Svätoplukovej ulici č. 2 a 4 - udržiavacie práce
 • 20. 06. 2018 - 27. 06. 2018
 • Rekonštrukcia krovu objektu Centrum voľného času v Pezinku
 • 18. 06. 2018 - 03. 07. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Bratislavská 114-124 (II.)
 • 11. 06. 2018 - 20. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Myslenickej ulici od mosta po RD č. 132 (II.)
 • 11. 06. 2018 - 26. 06. 2018
 • Vybudovanie chodníka na Limbašskej ceste v Pezinku
 • 01. 06. 2018 - 14. 06. 2018
 • Výkon správy budovy na ul. M. R. Štefánika 10 na roky 2018-2022
 • 24. 05. 2018 - 06. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Myslenickej ulici od mosta po RD č. 132
 • 23. 05. 2018 - 04. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici č. 202 - 260
 • 22. 05. 2018 - 05. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Bratislavská 114-124
 • 21. 05. 2018 - 04. 06. 2018
 • Rekonštrukcia prístrešku do telocvične v ZŠ Fándlyho 11
 • 21. 05. 2018 - 30. 05. 2018
 • Rozšírenie kamerového systému mesta Pezinok
 • 10. 05. 2018 - 21. 05. 2018
 • Modernizácia hygienických zariadení v MŠ Svätoplukova
 • 10. 05. 2018 - 21. 05. 2018
 • Chodník pri potoku Saulak, Bystrická ulica - udržiavacie práce
 • 24. 04. 2018 - 09. 05. 2018