PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Reštaurovanie súsošia Mariánskeho stĺpu
 • Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za Hradbami v Pezinku
 • Rekonštrukcia osvetlenia na Potočnej ulici
 • Vypracovanie projektu Pezinok - parkovisko pri cintoríne II.


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 379 verejných obstarávaní:

 • Ochrana serverovní MsÚ Pezinok pred zvýšeným teplom a pred požiarom
 • 12. 06. 2017 - 22. 06. 2017
 • Čistenie mesta Pezinok počas Vinobrania 2017
 • 12. 06. 2017 - 22. 06. 2017
 • Oprava spevnených plôch na ZŠ Fándlyho v Pezinku
 • 09. 06. 2017 - 22. 06. 2017
 • Rekonštrukcia chodníka na Svätoplukovej ulici 33 - 49
 • 06. 06. 2017 - 19. 06. 2017
 • Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého
 • 17. 05. 2017 - 14. 06. 2017
 • Vybudovanie lávky cez potok Saulak v Pezinku
 • 16. 05. 2017 - 05. 06. 2017
 • Rekonštrukcia plochy Suvorovova 22-24
 • 10. 05. 2017 - 25. 05. 2017
 • Nákup switchu Cisco, antispamového servera Barracuda
 • 28. 04. 2017 - 11. 05. 2017
 • Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia komunikácie na Svätoplukovej 33-49
 • 27. 04. 2017 - 12. 05. 2017
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Pezinok
 • 25. 04. 2017 - 05. 05. 2017
 • ZŠ Fándlyho - zateplenie fasády, strecha, prístrešky
 • 11. 04. 2017 - 05. 05. 2017
 • Projektová dokumentácia - Chodník na Svätoplukovej ulici pri BD č. 2-6
 • 29. 03. 2017 - 06. 04. 2017
 • Kontajnerové stanoviská Pezinok - IV. etapa
 • 29. 03. 2017 - 20. 04. 2017
 • Chodník na miestnom cintoríne Senecká ulica Katolícka časť - rekonštrukcia
 • 29. 03. 2017 - 20. 04. 2017
 • Chodník na Šancovej ulici v Pezinku - udržiavacie práce
 • 28. 03. 2017 - 13. 04. 2017