PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 404 verejných obstarávaní:

 • Rozšírenie kamerového systému Muškát a Juh
 • 28. 07. 2017 - 04. 08. 2017
 • Rozšírenie kamerového systému Centrum
 • 28. 07. 2017 - 12. 08. 2017
 • Vypracovanie PD - Stavebno-technické práce v ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku
 • 17. 07. 2017 - 28. 07. 2017
 • Ochrana serverovní MsÚ Pezinok pred zvýšeným teplom a pred požiarom II
 • 13. 07. 2017 - 31. 07. 2017
 • Rekonštrukcia chodníka na Rázusovej ulici v Pezinku
 • 06. 07. 2017 - 25. 07. 2017
 • Rekonštrukcia chodníka na Sládkovičovej ulici v Pezinku
 • 06. 07. 2017 - 25. 07. 2017
 • Rekonštrukcia rodného domu Jána Kupeckého, 1. etapa
 • 06. 07. 2017 - 31. 07. 2017
 • Oprava vonkajších schodísk a oplotenia na ZŠ Jána Kupeckého
 • 06. 07. 2017 - 28. 07. 2017
 • Vybudovanie parkovacích plôch na ulici Obrancov mieru v Pezinku
 • 28. 06. 2017 - 30. 06. 2017
 • Oprava lokálnych porúch na komunikáciach
 • 19. 06. 2017 - 28. 06. 2017
 • Ochrana serverovní MsÚ Pezinok pred zvýšeným teplom a pred požiarom
 • 12. 06. 2017 - 22. 06. 2017
 • Čistenie mesta Pezinok počas Vinobrania 2017
 • 12. 06. 2017 - 22. 06. 2017
 • Oprava spevnených plôch na ZŠ Fándlyho v Pezinku
 • 09. 06. 2017 - 22. 06. 2017
 • Rekonštrukcia chodníka na Svätoplukovej ulici 33 - 49
 • 06. 06. 2017 - 19. 06. 2017
 • Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého
 • 17. 05. 2017 - 14. 06. 2017