PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Oprava hracej plochy športového ihriska na Muškátovej ulici
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky 2020
 • Zabezpečenie stravovacích služieb pre ZOS v Pezinku


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 391 verejných obstarávaní:

 • Modernizácia hygienických zariadení v MŠ Svätoplukova
 • 10. 05. 2018 - 21. 05. 2018
 • Chodník pri potoku Saulak, Bystrická ulica - udržiavacie práce
 • 24. 04. 2018 - 09. 05. 2018
 • Posúdenie zdravotného stavu a stability 22 ks stromov
 • 20. 04. 2018 - 27. 04. 2018
 • Modernizácia osvetlenia cintorína na Seneckej ulici
 • 19. 04. 2018 - 02. 05. 2018
 • Chodník na Rázusovej ulici - udržiavacie práce
 • 11. 04. 2018 - 25. 04. 2018
 • Kontajnerové stojiská Pezinok
 • 04. 04. 2018 - 18. 04. 2018
 • Chodník a parkovisko pred MŠ na Vajanského 16
 • 04. 04. 2018 - 18. 04. 2018
 • Vybudovanie chodníka na Svätoplukovej ulici č. 2-6
 • 29. 03. 2018 - 16. 04. 2018
 • Rekonštrukcia spevnených plôch na Trnavskej ulici č. 57-63
 • 29. 03. 2018 - 16. 04. 2018
 • Chodník na ul. Za hradbami 10-15 a Bernolákova 36-46 - udržiavacie práce
 • 28. 03. 2018 - 12. 04. 2018
 • Chodník na ul. Obrancov mieru 38-56 - udržiavacie práce
 • 28. 03. 2018 - 12. 04. 2018
 • Zavedenie nariadenia GDPR pre Mesto Pezinok a vybrané organizácie
 • 15. 03. 2018 - 28. 03. 2018
 • Preventívna celoplošná deratizácia
 • 12. 03. 2018 - 19. 03. 2018
 • Dopravné značenie v meste Pezinok
 • 02. 03. 2018 - 13. 03. 2018
 • Vypracovanie PD - Chodník na Bratislavskej ulici
 • 22. 02. 2018 - 07. 03. 2018