PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Rekonštrukcia telocvične - ZŠ a MŠ Orešie
 • Vypracovanie projektu Pezinok - parkovisko pri cintoríne


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 374 verejných obstarávaní:

 • Geodetické zameranie Mestského opevnenia v Pezinku
 • 19. 10. 2017 - 09. 11. 2017
 • Vypracovanie PD - Lávka pre peších a cyklistov cez potok Saulak
 • 19. 10. 2017 - 03. 11. 2017
 • Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna v Pezinku III
 • 13. 10. 2017 - 27. 10. 2017
 • Vypracovanie PD stavby: Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba ZOS
 • 10. 10. 2017 - 20. 10. 2017
 • Vypracovanie PD stavby: Dostavba pavilónu k ZŠ Kupeckého 74
 • 10. 10. 2017 - 26. 10. 2017
 • Prestavba domu smútku na Cajle II
 • 19. 09. 2017 - 06. 10. 2017
 • Chodník na ulici 1. mája - udržiavacie práce
 • 18. 09. 2017 - 29. 09. 2017
 • Rozšírenie súčasnej storage infraštruktúry, upgrade backup servera
 • 18. 09. 2017 - 02. 10. 2017
 • Vypracovanie PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice II
 • 07. 09. 2017 - 22. 09. 2017
 • Prestavba domu smútku na Cajle
 • 24. 08. 2017 - 14. 09. 2017
 • Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna v Pezinku II
 • 23. 08. 2017 - 22. 09. 2017
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Svätoplukovej 33-49
 • 16. 08. 2017 - 31. 08. 2017
 • Vypracovanie PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice
 • 10. 08. 2017 - 22. 08. 2017
 • Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého, 1. etapa
 • 04. 08. 2017 - 31. 08. 2017
 • Nákup nového automobilu pre Mestskú políciu Pezinok
 • 03. 08. 2017 - 10. 08. 2017