PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Rekonštrukcia strechy na objekte Kollárova 1
 • Kompostáreň Pezinok – technické zabezpečenie


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 424 verejných obstarávaní:

 • Komplexná technická starostlivosť pre zabezpečenie bezpečnostných systémov MsP
 • 08. 08. 2018 - 13. 08. 2018
 • Vonkajšie prístrešky na MŠ gen. Pekníka
 • 02. 08. 2018 - 16. 08. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ulici (od Hrnčiarskej ulice)
 • 31. 07. 2018 - 10. 08. 2018
 • Usmernenie dažďovej vody na parkovisku - Suvorovova ulica
 • 12. 07. 2018 - 26. 07. 2018
 • Oprava komunikácie v jednej šírke vozovky na Malokarpatskej ulici
 • 12. 07. 2018 - 26. 07. 2018
 • Oprava chodníkov na Svätoplukovej ulici č. 2 a 4 - udržiavacie práce II
 • 03. 07. 2018 - 13. 07. 2018
 • Vypracovanie PD - Chodník od basketbalovej haly po ulicu SNP
 • 03. 07. 2018 - 18. 07. 2018
 • Oprava chodníkov na Svätoplukovej ulici č. 2 a 4 - udržiavacie práce
 • 20. 06. 2018 - 27. 06. 2018
 • Rekonštrukcia krovu objektu Centrum voľného času v Pezinku
 • 18. 06. 2018 - 03. 07. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Bratislavská 114-124 (II.)
 • 11. 06. 2018 - 20. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Myslenickej ulici od mosta po RD č. 132 (II.)
 • 11. 06. 2018 - 26. 06. 2018
 • Vybudovanie chodníka na Limbašskej ceste v Pezinku
 • 01. 06. 2018 - 14. 06. 2018
 • Výkon správy budovy na ul. M. R. Štefánika 10 na roky 2018-2022
 • 24. 05. 2018 - 06. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Myslenickej ulici od mosta po RD č. 132
 • 23. 05. 2018 - 04. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici č. 202 - 260
 • 22. 05. 2018 - 05. 06. 2018