PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 371 verejných obstarávaní:

 • Rekonštrukcia triedy na fyzikálnu učebňu na ZŠ Kupeckého - udržiavacie práce
 • 21. 11. 2019 - 03. 12. 2019
 • Dodanie a výsadba stromov v meste Pezinok
 • 21. 11. 2019 - 28. 11. 2019
 • Zriadenie priechodu pre invalidných občanov na Mierovej ulici
 • 05. 11. 2019 - 13. 11. 2019
 • Ošetrenie stromov v stromoradiach v centre mesta Pezinok
 • 18. 10. 2019 - 25. 10. 2019
 • PD - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou
 • 04. 10. 2019 - 25. 10. 2019
 • PD - Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na IV. NP MsÚ
 • 19. 09. 2019 - 03. 10. 2019
 • Ošetrenie stromov v stromoradiach v centre mesta Pezinok
 • 13. 09. 2019 - 25. 09. 2019
 • Vybudovanie časti oplotenia materskej školy v Grinave
 • 09. 09. 2019 - 16. 09. 2019
 • Úprava odbočovacieho pruhu na križovatke Jesenského - Holubyho
 • 09. 09. 2019 - 16. 09. 2019
 • Externý manažér kvality sociálnych služieb
 • 30. 08. 2019 - 09. 09. 2019
 • Chodník na Cajlanskej ulici od RD č. 239 po križovatku Cajlanská - Dona Sandtnera
 • 23. 08. 2019 - 10. 09. 2019
 • PD - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou
 • 23. 08. 2019 - 25. 09. 2019
 • Kapacitné posúdenie súčasného stavu pozemných komunikácií v Pezinku
 • 21. 08. 2019 - 05. 09. 2019
 • Zariadenia do kuchýň v štyroch MŠ a dvoch ZŠ
 • 12. 07. 2019 - 19. 07. 2019
 • Chodník na Cajlanskej ulici od RD č. 239 po križovatku Cajlanská - Dona Sandtnera
 • 12. 07. 2019 - 30. 07. 2019