PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
 • Rekonštrukcia havarijného stavu areálového vodovodu ZŠ Kupeckého


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 514 verejných obstarávaní:

 • Panvica pre ZŠ Fándlyho
 • 13. 06. 2022 - 28. 06. 2022
 • Kancelársky kontajner – zberný dvor II
 • 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
 • Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru
 • 01. 06. 2022 - 16. 06. 2022
 • Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice
 • 01. 06. 2022 - 16. 06. 2022
 • Gastrozariadenia pre MŠ a ZŠ
 • 25. 05. 2022 - 09. 06. 2022
 • Oceľová mostová cestná váha – zberný dvor
 • 25. 05. 2022 - 09. 06. 2022
 • Kancelársky kontajner – zberný dvor
 • 25. 05. 2022 - 09. 06. 2022
 • Rekonštrukcia ústredného vykurovania MŠ Bystrická 1 v Pezinku - II. etapa
 • 25. 05. 2022 - 09. 06. 2022
 • Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelene
 • 06. 05. 2022 - 21. 05. 2022
 • Strojové zametanie komunikácií
 • 06. 05. 2022 - 21. 05. 2022
 • Odstránenie navážky - terénne práce
 • 06. 05. 2022 - 21. 05. 2022
 • Strojové zametanie komunikácií II
 • 06. 05. 2022 - 21. 05. 2022
 • Vypracovanie PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu Pezinok s dopravným napojením
 • 20. 04. 2022 - 05. 05. 2022
 • Opravy výtlkov na komunikáciách mesta Pezinok tryskovou metódou
 • 19. 04. 2022 - 04. 05. 2022
 • Presun kvetináčov
 • 01. 04. 2022 - 16. 04. 2022