PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Reštaurovanie súsošia Mariánskeho stĺpu
 • Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za Hradbami v Pezinku


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 381 verejných obstarávaní:

 • Dočasná cestná svetelná signalizácia - semafory Drevárska
 • 20. 04. 2020 - 05. 05. 2020
 • Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v ZŠ Kupeckého - školský nábytok
 • 30. 03. 2020 - 24. 04. 2020
 • Zabezpečenie stravovacích služieb pre dôchodcov v Pezinku
 • 17. 02. 2020 - 21. 02. 2020
 • Výrub stromov v centre mesta Pezinok
 • 23. 01. 2020 - 31. 01. 2020
 • Prenájom vysokozdvižnej plošiny
 • 13. 01. 2020 - 15. 01. 2020
 • Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku - novostavba
 • 23. 12. 2019 - 07. 01. 2020
 • Kapacitné posúdenie súčasného stavu pozemných komunikácií v Pezinku
 • 17. 12. 2019 - 27. 01. 2020
 • Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - udržiavacie práce
 • 28. 11. 2019 - 09. 12. 2019
 • Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - vybavenie
 • 28. 11. 2019 - 05. 12. 2019
 • Zlepšenie technického vybavenia prírodovedeckej a fyzikálnej učebne v ZŠ Kupeckého
 • 25. 11. 2019 - 02. 12. 2019
 • Rekonštrukcia triedy na fyzikálnu učebňu na ZŠ Kupeckého - udržiavacie práce
 • 21. 11. 2019 - 03. 12. 2019
 • Dodanie a výsadba stromov v meste Pezinok
 • 21. 11. 2019 - 28. 11. 2019
 • Zriadenie priechodu pre invalidných občanov na Mierovej ulici
 • 05. 11. 2019 - 13. 11. 2019
 • Ošetrenie stromov v stromoradiach v centre mesta Pezinok
 • 18. 10. 2019 - 25. 10. 2019
 • PD - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou
 • 04. 10. 2019 - 25. 10. 2019