PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 364 verejných obstarávaní:

 • Verejné obstarávanie - Digitálne terestriálne vysielanie
 • 10. 10. 2012 - 30. 10. 2012
 • Verejné obstarávanie - Vypracovanie PD objektu školskej kuchyne na ZŠ Fándlyho
 • 10. 10. 2012 - 08. 11. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia dámskych a pánskych WC v PKC
 • 02. 10. 2012 - 10. 10. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia chodníka na Meisslovej ulici (stavebné práce)
 • 27. 09. 2012 - 10. 10. 2012
 • Verejné obstarávanie - Obstaranie a realizácia hlasovej komunikačnej infraštruktúry
 • 03. 09. 2012 - 26. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Zmena pripojenia telekomunikačnej siete pre Mesto Pezinok
 • 03. 09. 2012 - 26. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Originálne a repasované náplne do tlačiarní a kopírok
 • 28. 08. 2012 - 05. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Nadstavba MŠ Cajlanská
 • 23. 08. 2012 - 20. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Nadstavba MŠ Bystrická
 • 23. 08. 2012 - 20. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia ZUŠ na M. R. Štefánika 9, II. etapa
 • 03. 08. 2012 - 22. 08. 2012
 • Verejné obstarávanie - Zabezpečenie servisnej organizácie na servis kotlov
 • 31. 07. 2012 - 22. 08. 2012
 • Verejné obstarávanie - Zateplenie prístavby Mestskej polikliniky v Pezinku - II. etapa
 • 24. 07. 2012 - 20. 08. 2012
 • Verejné obstarávanie - Oprava stropu a vymaľovanie telocvične v ZŠ Na bielenisku
 • 13. 07. 2012 - 23. 07. 2012
 • Verejné obstarávanie - Vybudovanie kontajnerových stanovíšť na sídlisku Muškát
 • 04. 07. 2012 - 13. 07. 2012
 • Verejné obstarávanie - Zastávky na Trnavskej ulici a zmeny organizácie dopravy
 • 04. 07. 2012 - 13. 07. 2012