PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici II.
 • Revitalizácia typového detského ihriska na ul. 1. mája v Pezinku


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 446 verejných obstarávaní:

 • Verejné obstarávanie - Rozšírenie kapacity MŠ na Cajlanskej ulici č. 7
 • 02. 07. 2013 - 11. 07. 2013
 • Verejné obstarávanie - Čistiace potreby pre Mesto Pezinok
 • 25. 06. 2013 - 02. 07. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia časti pešej zóny na Potočnej ulici
 • 21. 06. 2013 - 28. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rozšírenie cintorína Pezinok - Vybudovanie spevnených plôch
 • 21. 06. 2013 - 26. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia chodníka na Holubyho ulici
 • 21. 06. 2013 - 26. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Dobudovanie hygienického zariadenia v MŠ gen. Pekníka 2
 • 18. 06. 2013 - 24. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Vybudovanie nového prívodu elektrickej energie v objekte MsÚ
 • 06. 06. 2013 - 14. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Auto na podporu poskytovania opatrovateľskej služby
 • 05. 06. 2013 - 14. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Obnova strešnej izolácie nad pavilónom č. 3 na MŠ Orešie
 • 23. 05. 2013 - 30. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Výkon správy nebytovej budovy na ul. M. R. Štefánika č. 10
 • 16. 05. 2013 - 27. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne
 • 15. 05. 2013 - 24. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Terénne a sanačné práce a vybudovanie oplotenia na cintoríne
 • 15. 05. 2013 - 24. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Auto na podporu poskytovania opatrovateľskej služby
 • 14. 05. 2013 - 24. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Materiálno-technické vybavenie obytných miestností v ZOS
 • 14. 05. 2013 - 24. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Kancelárske potreby pre Mestský úrad
 • 25. 03. 2013 - 02. 04. 2013