PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Kompostáreň Pezinok – technické zabezpečenie
 • Kompostáreň Pezinok – stavebné práce
 • Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021-2025)
 • Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov (2021 – 2025)
 • Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)
 • Zneškodňovanie objemného odpadu z mesta Pezinok (2021 – 2025)


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 418 verejných obstarávaní:

 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na prízemí MsÚ
 • 07. 06. 2012 - 18. 06. 2012
 • Verejné obstarávanie - Softvérový balík pre administratívu MsÚ v Pezinku
 • 16. 05. 2012 - 13. 06. 2012
 • Verejné obstarávanie - Modernizácia okien a dverí na MŠ Za hradbami 2 v Pezinku
 • 25. 04. 2012 - 15. 05. 2012
 • Verejné obstarávanie - Obstaranie kamerového bezpečnostného systému (Terminál integ. dopravy)
 • 25. 04. 2012 - 16. 05. 2012
 • Verejné obstarávanie - Terminál integrovanej dopravy v Pezinku - stavebné práce
 • 25. 04. 2012 - 04. 06. 2012
 • Verejné obstarávanie - Modernizácia okien a dverí na ZŠ Na bielenisku v Pezinku
 • 23. 04. 2012 - 14. 05. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia podlahy v telocvični v ZŠ Na bielenisku (vypracovanie PD)
 • 17. 04. 2012 - 20. 04. 2012
 • Verejné obstarávanie - Kancelárske potreby pre Mestský úrad
 • 29. 03. 2012 - 05. 04. 2012
 • Verejné obstarávanie - Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok
 • 27. 03. 2012 - 02. 04. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia strechy v objekte M. R. Štefánika 9
 • 21. 03. 2012 - 16. 04. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Orešie
 • 21. 03. 2012 - 17. 04. 2012
 • Verejné obstarávanie - Digitalizácia kina v Pezinku
 • 05. 03. 2012 - 02. 04. 2012
 • Verejné obstarávanie - Vybudovanie kotercov na Fajgalskej ceste v Pezinku
 • 03. 02. 2012 - 10. 02. 2012
  « Späť 1 ... 24 25 26 27 28 » Ďalej