PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Mandľový sad a remízka - nákup a výsadba stromov
 • Dodanie podrobnej digitálnej farebnej ortofotomapy mesta Pezinok
 • Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 457 verejných obstarávaní:

 • Oprava hracej plochy na multifunkčnom ihrisku na Cajlanskej 243
 • 07. 06. 2021 - 16. 06. 2021
 • Rekonštrukcia strechy na objekte Kollárova 1
 • 06. 05. 2021 - 21. 05. 2021
 • Oprava MŠ Záhradná 34
 • 28. 04. 2021 - 06. 05. 2021
 • Kompostáreň Pezinok – technické zabezpečenie
 • 13. 04. 2021 - 17. 05. 2021
 • Kompostáreň Pezinok – stavebné práce
 • 12. 04. 2021 - 03. 05. 2021
 • Energetická certifikácia budov
 • 08. 04. 2021 - 16. 04. 2021
 • Pasport MŠ CVČ ZUŠ PKC
 • 06. 04. 2021 - 15. 04. 2021
 • Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021-2025)
 • 29. 03. 2021 - 27. 04. 2021
 • Zneškodňovanie objemného odpadu z mesta Pezinok (2021 – 2025)
 • 26. 03. 2021 - 20. 04. 2021
 • Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)
 • 26. 03. 2021 - 20. 04. 2021
 • Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov (2021 – 2025)
 • 26. 03. 2021 - 20. 04. 2021
 • Oprava športového ihriska na Svätoplukovej ulici
 • 26. 03. 2021 - 09. 04. 2021
 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Kompostáreň
 • 26. 03. 2021 - 01. 04. 2021
 • Oprava mantinelov na multifunkčnom ihrisku
 • 16. 03. 2021 - 23. 03. 2021
 • Kontrola stavu bezpečnosti detských ihrísk v meste Pezinok
 • 16. 03. 2021 - 22. 03. 2021