PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 364 verejných obstarávaní:

 • Zariadenia do kuchyne pre MŠ a ZŠ
 • 29. 05. 2019 - 26. 06. 2019
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ Fándlyho
 • 15. 05. 2019 - 24. 05. 2019
 • Výmena okien na bytovom dome Silvánova 17 - II. etapa
 • 15. 05. 2019 - 24. 05. 2019
 • Vypracovanie PD - Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice
 • 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
 • PD - Vybudovanie oplotenia MŠ Grinava
 • 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
 • Modernizácia verejného osvetlenia na Myslenickej ulici
 • 06. 05. 2019 - 29. 05. 2019
 • Výmena krytiny nad kuchyňou na MŠ gen. Pekníka
 • 06. 05. 2019 - 14. 05. 2019
 • Oprava lokálnych porúch na komunikáciách
 • 02. 04. 2019 - 12. 04. 2019
 • Inventarizácia zelene - Zámocký park
 • 01. 04. 2019 - 10. 04. 2019
 • Rozšírenie kamerového systému mesta Pezinok
 • 26. 03. 2019 - 05. 04. 2019
 • Hlasové a dátové služby mobilného operátora, notifikácia alarmu
 • 08. 03. 2019 - 15. 03. 2019
 • Údržba a opravy detských ihrísk vo vlastníctve mesta pre rok 2019
 • 07. 03. 2019 - 19. 03. 2019
 • PD - Úprava odbočovacieho pruhu na križovatke Jesenského - Holubyho
 • 27. 02. 2019 - 12. 03. 2019
 • PD - Ochrana fasády ZŠ Kupeckého 74
 • 27. 02. 2019 - 12. 03. 2019
 • Výrub 16 ks stromov pod cintorínom na Seneckej ulici
 • 15. 02. 2019 - 27. 02. 2019