PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 371 verejných obstarávaní:

 • Investičná štúdia - Pešia mobilita a cyklodoprava v meste Pezinok
 • 10. 07. 2019 - 17. 07. 2019
 • PD – Stavebné úpravy na ulici Mierová a Holubyho a priechod pre chodcov na Suvorovovej ulici
 • 26. 06. 2019 - 09. 07. 2019
 • Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici
 • 11. 06. 2019 - 10. 07. 2019
 • Prístavba a prestavba domu smútku na Seneckej ulici
 • 07. 06. 2019 - 03. 07. 2019
 • PD - Rekonštrukcia kotolne na MsÚ Pezinok
 • 03. 06. 2019 - 13. 06. 2019
 • Chodník na Bratislavskej ulici - II. etapa
 • 30. 05. 2019 - 10. 06. 2019
 • Ochrana fasády ZŠ Kupeckého 74
 • 30. 05. 2019 - 10. 06. 2019
 • Zariadenia do kuchyne pre MŠ a ZŠ
 • 29. 05. 2019 - 26. 06. 2019
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ Fándlyho
 • 15. 05. 2019 - 24. 05. 2019
 • Výmena okien na bytovom dome Silvánova 17 - II. etapa
 • 15. 05. 2019 - 24. 05. 2019
 • Vypracovanie PD - Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice
 • 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
 • PD - Vybudovanie oplotenia MŠ Grinava
 • 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
 • Modernizácia verejného osvetlenia na Myslenickej ulici
 • 06. 05. 2019 - 29. 05. 2019
 • Výmena krytiny nad kuchyňou na MŠ gen. Pekníka
 • 06. 05. 2019 - 14. 05. 2019
 • Oprava lokálnych porúch na komunikáciách
 • 02. 04. 2019 - 12. 04. 2019