PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Reštaurovanie súsošia Mariánskeho stĺpu
 • Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za Hradbami v Pezinku


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 381 verejných obstarávaní:

 • PD - Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na IV. NP MsÚ
 • 19. 09. 2019 - 03. 10. 2019
 • Ošetrenie stromov v stromoradiach v centre mesta Pezinok
 • 13. 09. 2019 - 25. 09. 2019
 • Vybudovanie časti oplotenia materskej školy v Grinave
 • 09. 09. 2019 - 16. 09. 2019
 • Úprava odbočovacieho pruhu na križovatke Jesenského - Holubyho
 • 09. 09. 2019 - 16. 09. 2019
 • Externý manažér kvality sociálnych služieb
 • 30. 08. 2019 - 09. 09. 2019
 • Chodník na Cajlanskej ulici od RD č. 239 po križovatku Cajlanská - Dona Sandtnera
 • 23. 08. 2019 - 10. 09. 2019
 • PD - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou
 • 23. 08. 2019 - 25. 09. 2019
 • Kapacitné posúdenie súčasného stavu pozemných komunikácií v Pezinku
 • 21. 08. 2019 - 05. 09. 2019
 • Zariadenia do kuchýň v štyroch MŠ a dvoch ZŠ
 • 12. 07. 2019 - 19. 07. 2019
 • Chodník na Cajlanskej ulici od RD č. 239 po križovatku Cajlanská - Dona Sandtnera
 • 12. 07. 2019 - 30. 07. 2019
 • Investičná štúdia - Pešia mobilita a cyklodoprava v meste Pezinok
 • 10. 07. 2019 - 17. 07. 2019
 • PD – Stavebné úpravy na ulici Mierová a Holubyho a priechod pre chodcov na Suvorovovej ulici
 • 26. 06. 2019 - 09. 07. 2019
 • Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici
 • 11. 06. 2019 - 10. 07. 2019
 • Prístavba a prestavba domu smútku na Seneckej ulici
 • 07. 06. 2019 - 03. 07. 2019
 • PD - Rekonštrukcia kotolne na MsÚ Pezinok
 • 03. 06. 2019 - 13. 06. 2019