PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
 • Rekonštrukcia havarijného stavu areálového vodovodu ZŠ Kupeckého
 • Nabíjacie stanice pre elektrobicykle


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 513 verejných obstarávaní:

 • Originálne a repasované náplne do tlačiarní a kopírok Mesta Pezinok
 • 16. 09. 2013 - 24. 09. 2013
 • Odstránenie havarijného stavu elektrorozvodu v objekte ZŠ Na bielenisku č. 2
 • 13. 09. 2013 - 19. 09. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rozšírenie kapacity MŠ na Cajlanskej ulici č. 7
 • 24. 07. 2013 - 31. 07. 2013
 • Verejné obstarávanie - Káblová prípojka NN na ZŠ Fándlyho
 • 15. 07. 2013 - 23. 07. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rozšírenie kapacity MŠ na Cajlanskej ulici č. 7 - predĺženie lehoty
 • 10. 07. 2013 - 19. 07. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého č. 74
 • 09. 07. 2013 - 05. 08. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku č. 2
 • 09. 07. 2013 - 05. 08. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rozšírenie kapacity MŠ na Cajlanskej ulici č. 7
 • 02. 07. 2013 - 11. 07. 2013
 • Verejné obstarávanie - Čistiace potreby pre Mesto Pezinok
 • 25. 06. 2013 - 02. 07. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia časti pešej zóny na Potočnej ulici
 • 21. 06. 2013 - 28. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rozšírenie cintorína Pezinok - Vybudovanie spevnených plôch
 • 21. 06. 2013 - 26. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia chodníka na Holubyho ulici
 • 21. 06. 2013 - 26. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Dobudovanie hygienického zariadenia v MŠ gen. Pekníka 2
 • 18. 06. 2013 - 24. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Vybudovanie nového prívodu elektrickej energie v objekte MsÚ
 • 06. 06. 2013 - 14. 06. 2013
 • Verejné obstarávanie - Auto na podporu poskytovania opatrovateľskej služby
 • 05. 06. 2013 - 14. 06. 2013