PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
 • Rekonštrukcia havarijného stavu areálového vodovodu ZŠ Kupeckého
 • Nabíjacie stanice pre elektrobicykle


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 513 verejných obstarávaní:

 • Verejné obstarávanie - Obnova strešnej izolácie nad pavilónom č. 3 na MŠ Orešie
 • 23. 05. 2013 - 30. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Výkon správy nebytovej budovy na ul. M. R. Štefánika č. 10
 • 16. 05. 2013 - 27. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne
 • 15. 05. 2013 - 24. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Terénne a sanačné práce a vybudovanie oplotenia na cintoríne
 • 15. 05. 2013 - 24. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Auto na podporu poskytovania opatrovateľskej služby
 • 14. 05. 2013 - 24. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Materiálno-technické vybavenie obytných miestností v ZOS
 • 14. 05. 2013 - 24. 05. 2013
 • Verejné obstarávanie - Kancelárske potreby pre Mestský úrad
 • 25. 03. 2013 - 02. 04. 2013
 • Verejné obstarávanie: Rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Fándlyho - stavebná časť
 • 20. 03. 2013 - 16. 04. 2013
 • Verejné obstarávanie: Rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Fándlyho - technológia
 • 20. 03. 2013 - 16. 04. 2013
 • Verejné obstarávanie: Zneškodňovanie komunálnych odpadov pre mesto Pezinok
 • 20. 03. 2013 - 15. 04. 2013
 • Verejné obstarávanie: Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok
 • 20. 03. 2013 - 08. 04. 2013
 • Verejné obstarávanie - Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
 • 16. 11. 2012 - 11. 12. 2012
 • Verejné obstarávanie - Zabezpečenie celodennej stravy do ZOS v Pezinku
 • 05. 11. 2012 - 21. 11. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia dámskych a pánskych WC v PKC
 • 11. 10. 2012 - 18. 10. 2012
 • Verejné obstarávanie - Digitálne terestriálne vysielanie
 • 10. 10. 2012 - 30. 10. 2012