PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Oprava podlahy ZŠ Na bielenisku - výdajňa jedla
 • Mostová cestná váha - zberný dvor


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 500 verejných obstarávaní:

 • Verejné obstarávanie - Zastávky na Trnavskej ulici a zmeny organizácie dopravy
 • 04. 07. 2012 - 13. 07. 2012
 • Verejné obstarávanie - Vykonávanie stavebného dozoru - Terminál integrovanej dopravy
 • 28. 06. 2012 - 06. 07. 2012
 • Verejné obstarávanie - Zhotovenie každodennej stravy a jej dovoz do ZOS
 • 28. 06. 2012 - 12. 07. 2012
 • Verejné obstarávanie - Čistiace potreby pre Mesto Pezinok
 • 26. 06. 2012 - 03. 07. 2012
 • Verejné obstarávanie - Vypracovanie urbanistickej štúdie rekreačných oblastí v Pezinku
 • 26. 06. 2012 - 06. 07. 2012
 • Verejné obstarávanie - Prenájom a modernizácia tepelného hospodárstva mesta Pezinok
 • 14. 06. 2012 - 10. 09. 2012
 • Verejné obstarávanie - Výkon správy nebytovej budovy na ul. M. R. Štefánika č. 10
 • 08. 06. 2012 - 18. 06. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia elektrickej siete a NET kabeláže na prízemí MsÚ
 • 07. 06. 2012 - 18. 06. 2012
 • Verejné obstarávanie - Softvérový balík pre administratívu MsÚ v Pezinku
 • 16. 05. 2012 - 13. 06. 2012
 • Verejné obstarávanie - Modernizácia okien a dverí na MŠ Za hradbami 2 v Pezinku
 • 25. 04. 2012 - 15. 05. 2012
 • Verejné obstarávanie - Obstaranie kamerového bezpečnostného systému (Terminál integ. dopravy)
 • 25. 04. 2012 - 16. 05. 2012
 • Verejné obstarávanie - Terminál integrovanej dopravy v Pezinku - stavebné práce
 • 25. 04. 2012 - 04. 06. 2012
 • Verejné obstarávanie - Modernizácia okien a dverí na ZŠ Na bielenisku v Pezinku
 • 23. 04. 2012 - 14. 05. 2012
 • Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia podlahy v telocvični v ZŠ Na bielenisku (vypracovanie PD)
 • 17. 04. 2012 - 20. 04. 2012
 • Verejné obstarávanie - Kancelárske potreby pre Mestský úrad
 • 29. 03. 2012 - 05. 04. 2012