PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 371 verejných obstarávaní:

 • Inventarizácia zelene - Zámocký park
 • 01. 04. 2019 - 10. 04. 2019
 • Rozšírenie kamerového systému mesta Pezinok
 • 26. 03. 2019 - 05. 04. 2019
 • Hlasové a dátové služby mobilného operátora, notifikácia alarmu
 • 08. 03. 2019 - 15. 03. 2019
 • Údržba a opravy detských ihrísk vo vlastníctve mesta pre rok 2019
 • 07. 03. 2019 - 19. 03. 2019
 • PD - Úprava odbočovacieho pruhu na križovatke Jesenského - Holubyho
 • 27. 02. 2019 - 12. 03. 2019
 • PD - Ochrana fasády ZŠ Kupeckého 74
 • 27. 02. 2019 - 12. 03. 2019
 • Výrub 16 ks stromov pod cintorínom na Seneckej ulici
 • 15. 02. 2019 - 27. 02. 2019
 • Obstaranie dochádzkového a uzamykacieho systému
 • 28. 01. 2019 - 05. 02. 2019
 • Cyklochodník Pezinok - Limbach - výrub drevín
 • 24. 01. 2019 - 06. 02. 2019
 • Cyklochodník Pezinok - Limbach - dočasný pútač a stála tabuľa
 • 24. 01. 2019 - 05. 02. 2019
 • Zabezpečenie stravovacích služieb pre ZOS v Pezinku
 • 16. 11. 2018 - 28. 11. 2018
 • Energie 2019-2020
 • 24. 10. 2018 - 14. 11. 2018
 • Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
 • 15. 10. 2018 - 22. 10. 2018
 • Asfaltové plochy 1 v Pezinku (III)
 • 28. 09. 2018 - 11. 10. 2018
 • Vybudovanie parkoviska a rekonštrukcia chodníka na Vajanského ulici
 • 26. 09. 2018 - 02. 10. 2018