PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - vypracovanie komplexného auditu


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 439 verejných obstarávaní:

 • Osobné ochranné pracovné prostriedky 2020
 • 23. 10. 2020 - 30. 10. 2020
 • Oprava hracej plochy športového ihriska na Muškátovej ulici
 • 23. 10. 2020 - 02. 11. 2020
 • Zabezpečenie stravovacích služieb pre ZOS v Pezinku
 • 20. 10. 2020 - 30. 10. 2020
 • Servis IT infraštruktúry
 • 12. 10. 2020 - 20. 10. 2020
 • SW na monitoring (DLP - Datal loss prevention)
 • 08. 10. 2020 - 20. 10. 2020
 • Dodávka elektrickej energie
 • 06. 10. 2020 - 21. 10. 2020
 • Dodávka zemného plynu
 • 06. 10. 2020 - 21. 10. 2020
 • Obsluha kotolne na MsÚ Pezinok
 • 05. 10. 2020 - 09. 10. 2020
 • Pasport MŠ CVČ ZUŠ PKC
 • 05. 10. 2020 - 14. 10. 2020
 • Zavedenie opatrení podľa zákona č. 69/2018 a 95/2019 Z. z.
 • 05. 10. 2020 - 16. 10. 2020
 • Firewall pre Mestský úrad
 • 05. 10. 2020 - 16. 10. 2020
 • Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za Hradbami v Pezinku
 • 23. 09. 2020 - 05. 10. 2020
 • Reštaurovanie súsošia Mariánskeho stĺpu
 • 23. 09. 2020 - 08. 10. 2020
 • Rekonštrukcia osvetlenia na Potočnej ulici
 • 18. 09. 2020 - 30. 09. 2020
 • Vypracovanie projektu Pezinok - parkovisko pri cintoríne II.
 • 16. 09. 2020 - 30. 09. 2020