PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Strojové zametanie komunikácií II
 • Odstránenie navážky - terénne práce
 • Strojové zametanie komunikácií
 • Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelene


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 487 verejných obstarávaní:

 • Právne služby - spisy
 • 06. 08. 2021 - 16. 08. 2021
 • Oprava strechy na ZOS
 • 06. 08. 2021 - 20. 08. 2021
 • Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - vypracovanie komplexného auditu
 • 22. 07. 2021 - 09. 08. 2021
 • Dodanie výstrojných súčastí (rovnošaty) pre príslušníkov Mestskej polície
 • 07. 07. 2021 - 13. 07. 2021
 • Stavebný dozor - Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
 • 02. 07. 2021 - 13. 07. 2021
 • Pasport budov
 • 29. 06. 2021 - 12. 07. 2021
 • Spracovanie objemného odpadu
 • 28. 06. 2021 - 02. 07. 2021
 • Strojové zametanie komunikácií II
 • 25. 06. 2021 - 06. 07. 2021
 • Spracovanie objemného odpadu
 • 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
 • Oprava podlahy v kuchyni v ZŠ Na bielenisku
 • 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
 • Strojové zametanie komunikácií
 • 15. 06. 2021 - 22. 06. 2021
 • Revitalizácia typového detského ihriska Za hradbami č. 34 v Pezinku
 • 15. 06. 2021 - 28. 06. 2021
 • Obnova podláh terás na MŠ Svätoplukov 74, Pezinok
 • 08. 06. 2021 - 17. 06. 2021
 • Vymaľovanie nocľahárne na Bratislavskej 22, Pezinok
 • 08. 06. 2021 - 17. 06. 2021
 • Odborné ošetrenie stromov pri DI Za hradbami
 • 07. 06. 2021 - 14. 06. 2021