PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Oprava podlahy ZŠ Na bielenisku - výdajňa jedla
 • Mostová cestná váha - zberný dvor


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 500 verejných obstarávaní:

 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - BRKO
 • 29. 09. 2021 - 06. 10. 2021
 • Vybudovanie nového webového sídla Mesta Pezinok
 • 29. 09. 2021 - 06. 10. 2021
 • Vypracovanie PD - Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak
 • 22. 09. 2021 - 30. 09. 2021
 • Rozšírenie kapacít chodníkov na Mestskom cintoríne
 • 22. 09. 2021 - 01. 10. 2021
 • Výsadba stromov Mandľový sad a remízka
 • 21. 09. 2021 - 01. 10. 2021
 • Nákup stromov a výsadbového materiálu do Mandľového sadu a remízky výsadby
 • 21. 09. 2021 - 01. 10. 2021
 • Nákup a osadenie zavlažovacích vakov pre Mandľový sad a remízku
 • 21. 09. 2021 - 01. 10. 2021
 • Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici II.
 • 14. 09. 2021 - 22. 09. 2021
 • Revitalizácia typového detského ihriska na ul. 1. mája v Pezinku
 • 07. 09. 2021 - 17. 09. 2021
 • Výmena kotla - kuchyňa ZŠ Fándlyho II
 • 06. 09. 2021 - 10. 09. 2021
 • Výmena kotla - kuchyňa ZŠ Fándlyho
 • 23. 08. 2021 - 03. 09. 2021
 • Obnova pamätníkov
 • 18. 08. 2021 - 31. 08. 2021
 • Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici
 • 17. 08. 2021 - 31. 08. 2021
 • Právne služby - spisy
 • 06. 08. 2021 - 16. 08. 2021
 • Oprava strechy na ZOS
 • 06. 08. 2021 - 20. 08. 2021