PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 371 verejných obstarávaní:

 • Poskytnutie garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia
 • 19. 09. 2018 - 18. 10. 2018
 • Dokompletovanie viacúčelového ihriska ZŠ Na bielenisku
 • 13. 09. 2018 - 18. 09. 2018
 • Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
 • 03. 09. 2018 - 28. 09. 2018
 • Poskytovanie internetových a hlasových služieb pre vybrané pobočky
 • 27. 08. 2018 - 04. 09. 2018
 • Asfaltové plochy 1 v Pezinku
 • 20. 08. 2018 - 10. 09. 2018
 • Vybudovanie parkoviska a rekonštrukcia chodníka na Vajanského ulici
 • 20. 08. 2018 - 23. 08. 2018
 • Vypracovanie PD - Chodník na južnej strane Myslenickej ulice
 • 13. 08. 2018 - 23. 08. 2018
 • Komplexná technická starostlivosť pre zabezpečenie bezpečnostných systémov MsP
 • 08. 08. 2018 - 13. 08. 2018
 • Vonkajšie prístrešky na MŠ gen. Pekníka
 • 02. 08. 2018 - 16. 08. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ulici (od Hrnčiarskej ulice)
 • 31. 07. 2018 - 10. 08. 2018
 • Usmernenie dažďovej vody na parkovisku - Suvorovova ulica
 • 12. 07. 2018 - 26. 07. 2018
 • Oprava komunikácie v jednej šírke vozovky na Malokarpatskej ulici
 • 12. 07. 2018 - 26. 07. 2018
 • Oprava chodníkov na Svätoplukovej ulici č. 2 a 4 - udržiavacie práce II
 • 03. 07. 2018 - 13. 07. 2018
 • Vypracovanie PD - Chodník od basketbalovej haly po ulicu SNP
 • 03. 07. 2018 - 18. 07. 2018
 • Oprava chodníkov na Svätoplukovej ulici č. 2 a 4 - udržiavacie práce
 • 20. 06. 2018 - 27. 06. 2018