PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - vypracovanie komplexného auditu


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 439 verejných obstarávaní:

 • Oprava športového ihriska na Muškátovej ulici
 • 11. 09. 2020 - 18. 09. 2020
 • Rekonštrukcia tribúny - CFI Cajla
 • 09. 09. 2020 - 18. 09. 2020
 • Oprava športového ihriska na Suvorovovej ulici
 • 19. 08. 2020 - 28. 08. 2020
 • Rekonštrukcia telocvične - ZŠ a MŠ Orešie
 • 05. 08. 2020 - 20. 08. 2020
 • Vypracovanie projektu Pezinok - parkovisko pri cintoríne
 • 04. 08. 2020 - 14. 08. 2020
 • Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie
 • 17. 07. 2020 - 28. 07. 2020
 • Rekonštrukcia rozvodov plynu v školskej jedálni
 • 13. 07. 2020 - 17. 07. 2020
 • Rekonštrukcia kotolne na MsÚ Pezinok
 • 08. 07. 2020 - 17. 07. 2020
 • Údržba a opravy detských ihrísk vo vlastníctve mesta Pezinok pre rok 2020
 • 17. 06. 2020 - 26. 06. 2020
 • Vykonanie kontroly súladu so zákonmi o informačných technológiách vo verejnej správe
 • 09. 06. 2020 - 15. 06. 2020
 • Vykonanie kontroly súladu so zákonmi o informačných technológiách vo verejnej správe
 • 25. 05. 2020 - 05. 06. 2020
 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, poradenstvo
 • 06. 05. 2020 - 13. 05. 2020
 • Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého - didaktické pomôcky
 • 30. 04. 2020 - 15. 05. 2020
 • Dočasná cestná svetelná signalizácia - semafory Drevárska
 • 20. 04. 2020 - 05. 05. 2020
 • Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v ZŠ Kupeckého - školský nábytok
 • 30. 03. 2020 - 24. 04. 2020