PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:Staršie verejné obstarávania:

Od:     Do:

Zobrazených je 327 verejných obstarávaní:

 • Rozšírenie kamerového systému - Karanténna a odchytová stanica
 • 14. 02. 2018 - 22. 02. 2018
 • Dodanie výstrojných súčastí (rovnošaty) pre príslušníkov Mestskej polície
 • 13. 02. 2018 - 21. 02. 2018
 • Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - vybavenie
 • 09. 02. 2018 - 28. 02. 2018
 • Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - práce
 • 09. 02. 2018 - 24. 02. 2018
 • Zlepšenie technického vybavenia prírodovedeckej učebne v ZŠ Kupeckého
 • 09. 02. 2018 - 28. 02. 2018
 • Rekonštrukcia triedy na fyzikálnu učebňu na ZŠ Kupeckého
 • 09. 02. 2018 - 28. 02. 2018
 • Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého
 • 07. 02. 2018 - 27. 02. 2018
 • Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
 • 31. 01. 2018 - 16. 03. 2018
 • Dodanie, demontáž a montáž klimatizačných jednotiek do serverovní MsÚ Pezinok
 • 30. 01. 2018 - 07. 02. 2018
 • Oprava lokálnych porúch na komunikáciách
 • 18. 01. 2018 - 25. 01. 2018
 • Predĺženie zábradlia lávky cez potok Saulak
 • 16. 01. 2018 - 26. 01. 2018
 • Projekt organizácie dopravy - Obojsmerná cyklodoprava na ulici SNP
 • 28. 11. 2017 - 15. 01. 2018
 • Projekt organizácie dopravy - Obojsmerná cyklodoprava na ulici SNP
 • 27. 10. 2017 - 10. 11. 2017
 • Geodetické zameranie Mestského opevnenia v Pezinku
 • 19. 10. 2017 - 09. 11. 2017
 • Vypracovanie PD - Lávka pre peších a cyklistov cez potok Saulak
 • 19. 10. 2017 - 03. 11. 2017