PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Reštaurovanie súsošia Mariánskeho stĺpu
 • Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za Hradbami v Pezinku


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 381 verejných obstarávaní:

 • PD - Ochrana fasády ZŠ Kupeckého 74
 • 27. 02. 2019 - 12. 03. 2019
 • Výrub 16 ks stromov pod cintorínom na Seneckej ulici
 • 15. 02. 2019 - 27. 02. 2019
 • Obstaranie dochádzkového a uzamykacieho systému
 • 28. 01. 2019 - 05. 02. 2019
 • Cyklochodník Pezinok - Limbach - výrub drevín
 • 24. 01. 2019 - 06. 02. 2019
 • Cyklochodník Pezinok - Limbach - dočasný pútač a stála tabuľa
 • 24. 01. 2019 - 05. 02. 2019
 • Zabezpečenie stravovacích služieb pre ZOS v Pezinku
 • 16. 11. 2018 - 28. 11. 2018
 • Energie 2019-2020
 • 24. 10. 2018 - 14. 11. 2018
 • Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
 • 15. 10. 2018 - 22. 10. 2018
 • Asfaltové plochy 1 v Pezinku (III)
 • 28. 09. 2018 - 11. 10. 2018
 • Vybudovanie parkoviska a rekonštrukcia chodníka na Vajanského ulici
 • 26. 09. 2018 - 02. 10. 2018
 • Poskytnutie garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia
 • 19. 09. 2018 - 18. 10. 2018
 • Dokompletovanie viacúčelového ihriska ZŠ Na bielenisku
 • 13. 09. 2018 - 18. 09. 2018
 • Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
 • 03. 09. 2018 - 28. 09. 2018
 • Poskytovanie internetových a hlasových služieb pre vybrané pobočky
 • 27. 08. 2018 - 04. 09. 2018
 • Asfaltové plochy 1 v Pezinku
 • 20. 08. 2018 - 10. 09. 2018