PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Oprava podlahy ZŠ Na bielenisku - výdajňa jedla
 • Tlačový systém MsÚ Pezinok
 • Mostová cestná váha - zberný dvor
 • Panvica pre ZŠ Fándlyho


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 498 verejných obstarávaní:

 • Stavebný dozor - Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
 • 02. 07. 2021 - 13. 07. 2021
 • Pasport budov
 • 29. 06. 2021 - 12. 07. 2021
 • Spracovanie objemného odpadu
 • 28. 06. 2021 - 02. 07. 2021
 • Strojové zametanie komunikácií II
 • 25. 06. 2021 - 06. 07. 2021
 • Spracovanie objemného odpadu
 • 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
 • Oprava podlahy v kuchyni v ZŠ Na bielenisku
 • 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
 • Strojové zametanie komunikácií
 • 15. 06. 2021 - 22. 06. 2021
 • Revitalizácia typového detského ihriska Za hradbami č. 34 v Pezinku
 • 15. 06. 2021 - 28. 06. 2021
 • Obnova podláh terás na MŠ Svätoplukov 74, Pezinok
 • 08. 06. 2021 - 17. 06. 2021
 • Vymaľovanie nocľahárne na Bratislavskej 22, Pezinok
 • 08. 06. 2021 - 17. 06. 2021
 • Odborné ošetrenie stromov pri DI Za hradbami
 • 07. 06. 2021 - 14. 06. 2021
 • Oprava hracej plochy na multifunkčnom ihrisku na Cajlanskej 243
 • 07. 06. 2021 - 16. 06. 2021
 • Rekonštrukcia strechy na objekte Kollárova 1
 • 06. 05. 2021 - 21. 05. 2021
 • Oprava MŠ Záhradná 34
 • 28. 04. 2021 - 06. 05. 2021
 • Kompostáreň Pezinok – technické zabezpečenie
 • 13. 04. 2021 - 17. 05. 2021