PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Zriadenie priechodu pre invalidných občanov na Mierovej ulici


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 353 verejných obstarávaní:

 • Vybudovanie chodníka na Limbašskej ceste v Pezinku
 • 01. 06. 2018 - 14. 06. 2018
 • Výkon správy budovy na ul. M. R. Štefánika 10 na roky 2018-2022
 • 24. 05. 2018 - 06. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Myslenickej ulici od mosta po RD č. 132
 • 23. 05. 2018 - 04. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici č. 202 - 260
 • 22. 05. 2018 - 05. 06. 2018
 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Bratislavská 114-124
 • 21. 05. 2018 - 04. 06. 2018
 • Rekonštrukcia prístrešku do telocvične v ZŠ Fándlyho 11
 • 21. 05. 2018 - 30. 05. 2018
 • Rozšírenie kamerového systému mesta Pezinok
 • 10. 05. 2018 - 21. 05. 2018
 • Modernizácia hygienických zariadení v MŠ Svätoplukova
 • 10. 05. 2018 - 21. 05. 2018
 • Chodník pri potoku Saulak, Bystrická ulica - udržiavacie práce
 • 24. 04. 2018 - 09. 05. 2018
 • Posúdenie zdravotného stavu a stability 22 ks stromov
 • 20. 04. 2018 - 27. 04. 2018
 • Modernizácia osvetlenia cintorína na Seneckej ulici
 • 19. 04. 2018 - 02. 05. 2018
 • Chodník na Rázusovej ulici - udržiavacie práce
 • 11. 04. 2018 - 25. 04. 2018
 • Kontajnerové stojiská Pezinok
 • 04. 04. 2018 - 18. 04. 2018
 • Chodník a parkovisko pred MŠ na Vajanského 16
 • 04. 04. 2018 - 18. 04. 2018
 • Vybudovanie chodníka na Svätoplukovej ulici č. 2-6
 • 29. 03. 2018 - 16. 04. 2018