PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Oprava podlahy ZŠ Na bielenisku - výdajňa jedla
 • Tlačový systém MsÚ Pezinok
 • Mostová cestná váha - zberný dvor
 • Panvica pre ZŠ Fándlyho


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 498 verejných obstarávaní:

 • Kompostáreň Pezinok – stavebné práce
 • 12. 04. 2021 - 03. 05. 2021
 • Energetická certifikácia budov
 • 08. 04. 2021 - 16. 04. 2021
 • Pasport MŠ CVČ ZUŠ PKC
 • 06. 04. 2021 - 15. 04. 2021
 • Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021-2025)
 • 29. 03. 2021 - 27. 04. 2021
 • Zneškodňovanie objemného odpadu z mesta Pezinok (2021 – 2025)
 • 26. 03. 2021 - 20. 04. 2021
 • Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)
 • 26. 03. 2021 - 20. 04. 2021
 • Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov (2021 – 2025)
 • 26. 03. 2021 - 20. 04. 2021
 • Oprava športového ihriska na Svätoplukovej ulici
 • 26. 03. 2021 - 09. 04. 2021
 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Kompostáreň
 • 26. 03. 2021 - 01. 04. 2021
 • Oprava mantinelov na multifunkčnom ihrisku
 • 16. 03. 2021 - 23. 03. 2021
 • Kontrola stavu bezpečnosti detských ihrísk v meste Pezinok
 • 16. 03. 2021 - 22. 03. 2021
 • Realizácia výťahu v Starej radnici
 • 16. 03. 2021 - 26. 03. 2021
 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Grinava - dažďová kanalizácia
 • 05. 03. 2021 - 12. 03. 2021
 • Realizácia výťahu v Starej radnici
 • 24. 02. 2021 - 09. 03. 2021
 • Zabezpečenie stravovacích služieb pre dôchodcov v meste Pezinok
 • 10. 02. 2021 - 22. 02. 2021