PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici II.


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 447 verejných obstarávaní:

 • Rekonštrukcia kotolne na MsÚ Pezinok
 • 08. 07. 2020 - 17. 07. 2020
 • Údržba a opravy detských ihrísk vo vlastníctve mesta Pezinok pre rok 2020
 • 17. 06. 2020 - 26. 06. 2020
 • Vykonanie kontroly súladu so zákonmi o informačných technológiách vo verejnej správe
 • 09. 06. 2020 - 15. 06. 2020
 • Vykonanie kontroly súladu so zákonmi o informačných technológiách vo verejnej správe
 • 25. 05. 2020 - 05. 06. 2020
 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, poradenstvo
 • 06. 05. 2020 - 13. 05. 2020
 • Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého - didaktické pomôcky
 • 30. 04. 2020 - 15. 05. 2020
 • Dočasná cestná svetelná signalizácia - semafory Drevárska
 • 20. 04. 2020 - 05. 05. 2020
 • Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v ZŠ Kupeckého - školský nábytok
 • 30. 03. 2020 - 24. 04. 2020
 • Zabezpečenie stravovacích služieb pre dôchodcov v Pezinku
 • 17. 02. 2020 - 21. 02. 2020
 • Výrub stromov v centre mesta Pezinok
 • 23. 01. 2020 - 31. 01. 2020
 • Prenájom vysokozdvižnej plošiny
 • 13. 01. 2020 - 15. 01. 2020
 • Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku - novostavba
 • 23. 12. 2019 - 07. 01. 2020
 • Kapacitné posúdenie súčasného stavu pozemných komunikácií v Pezinku
 • 17. 12. 2019 - 27. 01. 2020
 • Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - udržiavacie práce
 • 28. 11. 2019 - 09. 12. 2019
 • Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - vybavenie
 • 28. 11. 2019 - 05. 12. 2019