Denné centrum Cajlanská

Oznamy

 

Denné centrum vzniklo 6. Decembra 2007 na Cajlanskej ulici v časti nazývanej Cajla. Činnosť DC je zameraná na stretávanie sa klientov pri príležitostiach ako fašiangy, MDŽ, Deň matiek, Mikuláš a Vianoce. Centrum organizuje aj jednodňové výlety a to najmä po Slovensku, Českej republike a Rakúsku. V letnom období sa činnosť DC presúva na dvor, kde počúvame hudbu, opekáme alebo len tak relaxujeme. Pravidelné stretnutia sú venované ručným prácam, prednáškam a diskusiám o problémoch seniorov.
Každoročne sa zúčastňujeme vinobrania oblečení v krojoch.
DC má v súčasnosti 60 členov.


Služba
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä

  1. poskytuje sociálne poradenstvo,
  2. zabezpečuje záujmová činnosť.


Prevádzka DC
koordinátorka DC Cajlanská: Viktória Jáchymová
Centrum funguje:
Utorok         12:00 – 14:00
Streda        12:00 – 14:00
Piatok        12:00 – 14:00

V prípade záujmu o členstvo v dennom centre alebo poskytnutia informácií o činnosti centra je možné kontaktovať koordinátorku priamo v centre počas hodín činnosti DC.