Plán zasadnutí komisií v roku 2020

17.00 - 19.00 - Historická radnica, 1. poschodie

 • Po - 27.1., 23.3., 18.5., 14.9., 19.10., 14.12.
  Komisia IT a SMART riešení
 • Ut - 28.1., 24.3., 19.5., 22.9., 20.10., 15.12.
  Komisia životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu
 • St - 29.1., 25.3., 20.5., 16.9., 21.10., 16.12.
  Komisia ekonomiky, financií a podnikania
 • Št - 30.1., 26.3., 21.5., 17.9., 22.10., 17.12.
  Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

16.00 - 18.00 - Zasadačka č. 12, 1. poschodie, Mestský úrad

 • Po - 27.1., 23.3., 18.5., 14.9., 19.10., 14.12.
  Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

17.00 - 19.00 - Zasadačka č. 12, 1. poschodie, Mestský úrad

 • Ut - 5.2., 24.3., 19.5., 22.9., 20.10., 15.12.
  Komisia športu
 • St - 29.1., 25.3., 20.5., 16.9., 21.10., 16.12.
  Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
 • Št - 30.1., 26.3., 21.5., 17.9., 22.10., 17.12.
  Komisia kultúry

17.00 - 19.00 - Miestnost č. 19, 1. poschodie, Mestský úrad

 • Ut - 28.1., 24.3., 19.5., 15.9., 20.10., 15.12.
  Komisia cestovného ruchu a turistiky
 • St - 29.1., 25.3., 20.5., 16.9., 21.10., 16.12.
  Komisia vinohradníctva a vinárstva

17.00 - 19.00 - Zasadačka, 1. poschodie, Mestská polícia

 • Po - 3.2., 23.3., 18.5., 14.9., 19.10., 14.12.
  Komisia verejného poriadku