Aktuálne informácie Ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

V pondelok 9.3.2020 v súvislosti so zvýšením počtu pacientov nakazených novým koronavírusom na sedem na území Slovenskej republiky zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý zaviedol nasledujúce zvýšené opatrenia ako prevenciu pred šírením nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19:

 • Od utorka 10.3.2020 platia nasledujúce zákazy, resp. nariadenia:
  • platí 14-dňový zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy
  • nariaďuje povinnú 14-dňovú karanténu (tzn. povinnú domácu izoláciu) pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu. Táto karanténa (domáca izolácia) sa týka aj ich rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.
   1. V prípade návratu zo spomínaných krajín musí každý povinne ihneď kontaktovať telefonicky svojho všeobecného lekára, ktorý vypíše práceneschopnosť. V tejto súvislosti budú môcť všeobecní lekári vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár zasielať priamo do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Občanom , ktorí porušia túto povinnú domácu izoláciu, hrozí postih až do výšky 1650 EUR.
   2. Povinná domáca izolácia sa nevzťahuje na:
    • vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez uvedené štáty alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v uvedených štátoch
    • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky
    • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov

    Zároveň sa ale týmto osobám nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
     
  • začnú preventívne kontroly na všetkých hraničných priechodoch na Slovensku.


Na základ týchto rozhodnutí Ústredného krízového štábu vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nasledujúce verejné vyhlášky, ktoré nadobudli účinnosť 10.3.2020:

 

V piatok 6.3.2020 v súvislosti s prvým potvrdeným prípadom COVID-19 na území Slovenskej republiky zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý zaviedol nasledujúce opatrenia ako prevenciu šírenia nákazy novým koronavírusom a ochorenia COVID-19:

 • Od pondelka 9.3.2020 budú zakázané všetky prílety a odlety do Talianska zo všetkých slovenských medzinárodných letísk.
 • Od piatka 6.3.2020 platia nasledujúce zákazy v rámci celej republiky:
  • zákaz návštev vo všetkých nemocniciach v SR,
  • zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb,
  • zákaz všetkých školských exkurzií mimo územie SR,
  • zákaz návštev v detských domovoch,
  • zákaz návštev vo všetkých väzniciach v SR.
 • Verejnosť by mala zvážiť účasť na hromadných podujatiach – športových, kultúrnych podujatiach, diskotékach, resp. návštevy veľkých nákupných centier a pod.
 • V platnosti ostáva meranie teploty cestujúcim na letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade.
 • Konferencia biskupov Slovenska bola požiadaná o zváženie obmedziť organizovanie bohoslužieb, pre verejnosť platí odporúčanie zvážiť návštevu bohoslužieb.
 • Obyvateľom žijúcim na území SR a rovnako aj Slovákom v zahraničí bola zaslaná SMS správa s odporúčaniami na zníženie rizika šírenia nového koronavírusu.
 • Obyvateľom žijúcim na území SR bola zaslaná informácia s odporúčaním na predpis liekov prostredníctvom telefonátu s lekárom, nie osobne a následným vyzdvihnutím v lekárni prostredníctvom e-receptu.
 • Štát sa intenzívne zaoberá problematikou nákupu a navýšenia počtu ochranných odevov, pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre zdravotníkov.
 • Príslušníci Policajného zboru SR budú od piatka 6.3.2020 na hraničných priechodoch s dôrazom na rakúsku hranicu (Berg, Kittsee a Jarovce) spomaľovať dopravu.  Dobrovoľníci z zo Slovenského Červeného kríža a záchranných služieb budú informovať posádku auta o tom, ako ďalej postupovať, ak sa u nich objavia známky nákazy koronavírusom. Zároveň budú u cestujúcich kontrolovať symptómy koronavírusu.


Na základ týchto rozhodnutí Ústredného krízového štábu zo 6.3.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nasledujúcu verejnú vyhlášku, ktorá nadobudla účinnosť 7.3.2020:

 

V piatok 6.3.2020 vydala Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky aj nasledujúce usmernenie pre okresné úrady a samosprávy slovenských miest a obcí:

 • Obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí organizovaných samosprávou.
 • Odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území mesta či obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
 • Vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení.Vo štvrtok 27. 2. 2020 zasadala v súvislosti s ochorením COVID-19 Bezpečnostná rada SR a rozhodla o zavedení nasledujúcich opatrení:

 • Zriadenie krízového štábu, ktorý bude zasadať na Ministerstve zdravotníctva SR pod vedením ministerky vnútra SR a s účasťou hlavného hygienika SR, predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva financií SR. Krízový štáb bude môcť v prípade potreby vyhlásiť núdzový stav.
 • Od 28.02.2020 bude na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade zavedená celoplošná kontrola pasažierov – meranie teploty.
 • Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a verejnoprávne médiá pripravia mediálnu kampaň pre slovenských občanov zameranú na účinnú prevenciu a komplexnú informovanosť súvisiacu s ochorením COVID-19.
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dočasne obmedzí konzulárne činnosti v oblastiach zasiahnutých novým koronavírusom.
 • Ministerstvo vnútra SR pošle slovenským občanom v zahraničí (v oblastiach s výskytom COVID-19) SMS s praktickými odporúčaniami a informáciami o účinnej prevencii. Najneskôr v sobotu (29.02.2020) MV SR zavedie kontroly vozidiel na vstupných hraničných priechodoch, najmä na rakúskych hraniciach. Cestujúci obdržia informačné letáky s odporúčaniami pre osoby prichádzajúce z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.
 • Štát vyčlení milióny eur na nákup a navýšenie počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach.
 • Štát dokáže v prípade väčšej nákazy reprofilizovať 7700 lôžok.
 • MO SR má vypracovaný projekt na izolované mestečko v Lešti – s kapacitou 2500 osôb.
 • Vypracuje sa plán karantény.
 • Zdravotnícke zariadenia budú pri zlom manažmente pacienta pokutované.


Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky:


Všetky ďalšie informácie o aktuálnej situácii v Slovenskej republike, ako aj informácie a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na prevenciu ďalšieho šírenia koronavírusu sú k dispozícii na internetovej stránke úradu.