Pezinok je pripravený na zimu

Zima klope na dvere, treba očakávať dážď, mokrý sneh, poľadovicu aj čľapkanicu, vietor, hmlu a premenlivé teploty, teda počasie typické pre naše klimatické pásmo. Pre chodcov, cyklistov a vodičov je nesmierne dôležité, aby chodníky a cesty boli prístupné aj za nepriaznivého počasia a neboli šmykľavé. Len tak sa všetci bez ohľadu na vek a zdravotný stav bezpečne a čo najkomfortnejšie dostanú všade, kam potrebujú.

Zimná údržba patrí medzi verejnoprospešné služby, ktoré v zmysle Zákona o obecnom zriadení na miestnych komunikáciách a chodníkoch vo svojom vlastníctve a správe má povinnosť zabezpečiť každá obec. Mesto Pezinok sa pripravilo na zimu 2020/21, na efektívne riadenie a vykonávanie zimnej údržby bol vytvorený operačný plán.

Mesto Pezinok zabezpečuje zimnú údržbu prostredníctvom firmy Petmas, a. s. na 60,15 km miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, vrátane hlavných ciest do rekreačných oblastí Kučišdorf, Leitne, Slnečné údolie a Stupy. Pod zimnou údržbou rozumieme ručné odhadzovanie a, ak je vrstva snehu viac ako 5 cm, mechanické odhŕňanie vrstvy neupraveného a zľadovateného snehu, odvoz , posyp chodníkov a ciest.
 

Čo konkrétne sa bude udržiavať?

 • centrum mesta, postupuje sa smerom von k okrajovým častiam. S cestami sa upravujú aj chodníky od železničnej stanice po Holubyho ulici smerom do centra a na sídliská podľa priorít ciest.
 • verejné  priestranstvá a parkoviská, zabezpečí schodnosť chodníkov, priechodov pre chodcov, autobusových zastávok.
 • chodníky pri štátnych cestách: od križovatky na Jesenského ulici smerom na Moyzesovu, Kalinčiakovu a Seneckú ulicu. V opačnom smere od križovatky po oboch stranách smerom na Bratislavskú a Myslenickú ulicu.
 • v rámci údržby chodníkov sa zabezpečí aj odhŕňanie samostatného chodníka popri potoku Saulak (Blatnica) od Bratislavskej ulice na sídlisku Juh.
 • Okrem miestnych komunikácií je do údržby zaradená aj Grobská cesta III. triedy v časti nadjazdu, kde pri nedostatočnej údržbe hrozia dopravné kolízie.

 

Čo mesto nebude udržiavať?

 • Hlavné ťahy Pezinkom, cesty II. triedy č. 502 a 503, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ulice Bratislavskú, Kalinčiakovu, Limbašskú, Myslenickú, Seneckú a Viničniansku cestu.
 • komunikácie vo vlastníctve iných vlastníkov v intraviláne, ktoré po vybudovaní neboli odovzdané mestu,
 • nespevnené a neprístupné komunikácie vo vinohradoch a v lesoch rekreačných oblastí v extraviláne.


Čo je dôležité?

 • Zásobníky na posypovú soľ zabezpečuje Mestský podnik služieb, pre minuloročný úspech bude v širšom centre zabezpečených viacero miest, mesto zakúpilo na tento rok viac nádob.
 • Naliehavé prípady o stave miestnych komunikácií vrátane dopravného značenia možno oznámiť na oddelení životného prostredia Mestského úradu v Pezinku, telefón: 033/6901 501, e-mail: tomas.buzgo@msupezinok.sk, mimo pracovnej doby: stála službu MsP 033/6901182; 159
   

Rozdelenie ciest znázorňuje mapa:
 

Odkaz na mapu: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YZ4m_kNuwlsU4oeFtf1DokeHD0oYmO8N&ll=48.28958446076037%2C17.264761327906868&z=14