Akú prioritu majú ulice?

Mesto Pezinok udržiava:

Komunikácie:
_____________ komunikácie mestského významu (zásah do 4 hodín od ukončenia sneženia)
_____________ komunikácie zonálneho významu (zásah do 6 hodín od ukončenia sneženia)
_____________ komunikácie lokálneho významu (do 12 hodín od ukončenia sneženia)
_____________ komunikácie v rekreačnej oblasti (zásah do 18 hodín)


Mesto Pezinok neudržiava:
_____________ nespevnené a neprístupné komunikácie vo vinohradoch a lesné cesty
_____________ komunikácie  II. a III. triedy, 502, 503, hlavné ťahy (RSC BSK)
_____________ komunikácie súkromných vlastníkov, neodovzdané mestu


Na interaktívnej mape si viete presne vyhľadať ulicu a jej kategóriu: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YZ4m_kNuwlsU4oeFtf1DokeHD0oYmO8N&ll=48.28958446076037%2C17.264761327906868&z=14


Zoznam ulíc – zimná údržba podľa priority:

 •               Super vysoká priorita
  Regionálny význam - cesty II. a III. triedy v správe Bratislavského samosprávneho kraja – údržbu zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s. Čučoriedková 6, Bratislava:
  Cesta II. triedy II/502 Bratislava – Modra: Myslenická ul., Bratislavská ul., Jesenského, Moyzesova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Kalinčiakova ul., Senecká ul., Cesta  II. triedy  II/503 (nadjazd – smer Pezinská Baba), Viničiarska cesta, Malacká cesta, Cesta III. triedy č. 1086 Šenkvická cesta (vo vlastníctve spoločnosti Regionálne cesty Bratislava a.s.),  Cesta III. triedy č. 1086 – Limbašská cesta, Grobská cesta.
   
 •               Priorita 1:
  Celomestský význam – veľmi vysoká intenzita (údržba do 4 hodín od ukončenia sneženia):

  Hurbanova ul., Fándlyho ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. 1. mája (konkrétne čísla viď. google mapa), Komenského ul., Drevárska ul., ul. teheln, Tehelná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Moyzesova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Holubyho ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Mladoboleslavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Trnavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Rázusova ul., Šenkvická ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Hroznová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Silvánová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. gen. Pekníka, Cajlanská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Krížna ul., Panský chodník, Suvorovova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Kupeckého ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. L. Novomeského (konkrétne čísla viď. google mapa), Svätoplukova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Malokarpatská ul., Majakovského ul., Saulaková ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. SNP, Hasičská ul., ul. Na bielenisku (konkrétne čísla viď. google mapa), Orešie (konkrétne čísla viď. google mapa), Matúšková ul., Radničné nám., Kollárova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), M. R. Štefánika, Meisslova ul., Bernolákova ul., Mýtna ul., Zámocká ul., Malacká cesta, Železničná ul., Štúrova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Okružná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Záhradná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Jesenského ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Glejovka (konkrétne čísla viď. google mapa), Grobská cesta (len nadjazd – BUS)
   
 •               Priorita 2:
  Zonálny význam – vysoká intenzita (údržba do 6 hodín od ukončenia sneženia)

  Tehelná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Obrancov mieru, ul. 1. mája (konkrétne čísla viď. google mapa), Bystrická ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Št. Polkorába, Hrnčiarska ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Za hradbami (konkrétne čísla viď. google mapa), Trnavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. gen. Svobodu (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. F.P. Drobiševa, Svätoplukova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Muškátová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Kollárova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Farská ul., Potočná ul., Záhradná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Fraňa Kráľa (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Pod kalváriou, Zigmundíkova ul., Kukučinova ul., Fajgalská cesta, Obchodná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. L. Novomeského (konkrétne čísla viď. googleul. Ján mapa), Suvorovova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Na bielenisku (konkrétne čísla viď. google mapa), Holubyho ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Podkarpatská ul., Glejovka (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Jána Raka (konkrétne čísla viď. google mapa), Nová ul.
   
 •               Priorita 3:
  Lokálny význam – stredná intenzita (údržba do 12 hodín od ukončenia sneženia)

  Štúrova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Železničná ul., ul. gen. Svobodu(konkrétne čísla viď. google mapa), ul. F.P. Drobiševa, ul. kpt. Jaroša, Nálepková ul., Švermová ul., Markušova ul., Trnavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Nálepkova ul., ul. Dr. Bokesa ul., Banícka ul., Dr. Stohla ul., Bottova ul., Záhumenice, Šteberlová ul., Kutuzovova ul., Zumberská ul., Svätoplukova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. L. Novomeskeho (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. dona Sandtnera, ul. Na bielenisku (konkrétne čísla viď. google mapa), Suvorovova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Gogoľova ul., Šafárikova ul., Jilemnického ul., Jirásková ul., Muškátová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Hroznová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Veltlínska ul., Silvánová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Rulandská ul., Sládkovičova ul., Slnečná ul., Dobšinského ul., Lesnícka ul., Šancová ul., ul. Sama Chalupku, ul. Pod lipou, Záhradná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Hollého ul., Mladoboleslavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Moyzesova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Hrnčiarska ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Za hradbami (konkrétne čísla viď. google mapa), Kupeckého ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Kuzmányho ul., Vajanskéh ul.o, Mierová ul., Hviezdoslavova ul., ul. Fraňa Kráľa (konkrétne čísla viď. google mapa), Tolstého, Puškinova ul., Gorkeho ul., Puškinova ul., Saulakova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Nerudova ul., ul. Za koníčkom, Jesenského ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Bystrická ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Cajlanská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Fándlyho ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul.1. mája (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. k Zámockému parku, Rozálka, Cintorínska ul., Družstevná ul., ul. D. Virgoviča, Hečková ul., ul. Za panskou záhradou, Nezábudková ul., Ružová ul., Púpavova ul., Vinice, Myslenická ul., Orešie (konkrétne čísla viď. google mapa), Glejovka (konkrétne čísla viď. google mapa), L. Novomeského (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Jána Raka (konkrétne čísla viď. google mapa).
   
 •               Priorita 4:
  Rekreačná oblasť – veľmi nízka intenzita (údržba do 18 hodín od ukončenia sneženia)

  Kučišdorfská dolina, Stupy, Slnečné údolie, Leitne
   
 •               Bez údržby mesta:
  Nespevnené a neprístupné komunikácie

  Vinice, Glejovka – cesta za jazerom Dolná (konkrétne čísla viď. google mapa), Svätojurská, Záhradná – časť medzi domami, (konkrétne čísla viď. google mapa), Garáže Muškát, Stará cesta na Vinosady- koniec Trnavskej ul., sídlisko , Sever pri parku- pozdĺž potoka, Muškát – nespevnená, odbočka z ul. Gen Pekníka, Cajlanská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Amfiteáter- popri potoku, Kučišdorfská dolina (konkrétne čísla viď. google mapa)
   
 •               Bez údržby mesta (údržbu vykonáva vlastník):
  Súkromné komunikácie

  Záhradná ul. – časť medzi domami, Turie brehy - Vincúrska ul., Podhorská ul., Kamenice, Okružná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Dubový vŕšok- ul. Eugena Suchoňa, ul. Ľudovíta Rajtera, ul. Kataríny Franklovej, Grinava Orešné - Mlynárska ul., Černicová ul., Trnková ul., Liesková ul., Okružná ul., Myslenická ul., Tesco, Obchodná ul.  – časť od Myslenickej ul. po MOLO  (konkrétne čísla viď. google mapa), popri parkovisku Tesco – od kruhového objazdu po Kaufland, Lidl - medzi Okružnou a Obchodnou ul., Panorama, Moyzesova ul. medzi Panorámou a Daňovým úradom a medzi Lesníckou a Tehelnou ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Záhradná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Senecká ul. – od Dobšinského ul. po MŠ, Šenkvická cesta – odbočka k býv. Hypernove a odbočka od kruhového objazdu k budove STK (konkrétne čísla viď. google mapa), sídl. Muškát – komunikácie okolo BD Silvánium  a – koniec Muškátovej ul. od č. 42(konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Jamnických, ul. dona Sandtnera, ul. Žarnovických, Najmarová ul., Schaubmarova ul., ul. R. Rétiho, ul. Krížna (bočná časť popri potoku č. 16 až 24 ), Cajlanská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Zumberská ul., Kutuzovova ul. 1, 3, 5, 7, 26, 28, 30, 32, Topoľová ul., Javorová ul., Talihov dvor, Kučišdorfská dolina (konkrétne čísla viď. google mapa)

 

Priorita pri údržbe chodníkov:

 •               Priorita 1: údržba do 6 hodín
 •               Priorita 2: údržba v priebehu dňa


Priorita pri údržbe zastávok autobusov a priechodov pre chodcov: do 3 hodín
Priorita pri údržbe peších uličiek, schodov a lávok: v priebehu dňa