Otázky a odpovede o zimnej údržbe pre Pezinčanov

 • Kto je zodpovedný za údržbu chodníka a cesty?
  Vlastník alebo správca.
 • Kedy sa začína so zimnou údržbou?
  So zimnou údržbou sa začína podľa aktuálnej meteorologickej situácie, zimná pohotovosť trvá  od 30. novembra 2020 do 28. februára  2021.
 • Akým spôsobom sa prerozdeľujú technika a ľudia počas zimnej údržby?
  Čistenie mesta realizuje firma Petmas na základe aktuálnej situácie, finančné prostriedky majú uhrádzané podľa skutočných prác. V krízovej situácii je nápomocný aj Mestský podnik služieb.
 • Kedy nastáva krízová situácia a aký bude postup jej riešenia?
  Krízová situácia nastáva napr. pri dlhodobo padajúcom mrznúcom daždi, ktorý vytvára poľadovicu aj napriek posypu, alebo pri vysokej vrstve snehovej pokrývky spojenej s dlhodobým snežením.
 • Kde je možné nahlasovať problémy spojené so zimnou údržbou?
  Čo sa týka miestnych komunikácií: mesto má vytvorený krízový štáb
  stála služba mimo MsP pracovných hodín:  033/69 011 82; 159
 • Ak dlho a intenzívne sneží, ako môžu občania pomôcť, aby sa dal rýchlejšie odhrnul sneh?  
  • aby nenechávali autá zaparkované pred svojimi rodinnými domami, ale mimo chodníkov a ciest (najlepšie v dvoroch alebo v garážach),
  • aby nenechávali nádoby na odpad na chodníkoch.
 • Akým spôsobom môžu občania pomôcť?
  Dobrovoľným odhŕňaním chodníka alebo problémového miesta, vítame každú ruku a chuť pomôcť pri mimoriadnych situáciách, akou je kalamita.