Sčítanie obyvateľov má viacero dôvodov

Štatistický úrad SR realizuje sčítanie obyvateľov každých desať rokov. Počas existencie Slovenskej republiky ide momentálne o tretie sčítanie.  Predošlé sčítania prebiehali v rokoch 2001 a 2011. Dôvodov sčítania je niekoľko.

Údaje zo sčítania obyvateľov sú zdrojom jedinečných informácií, ktoré by Štatistický úrad nevedel získať iným spôsobom. Tieto údaje sú dôležité pre štát napríklad v prípade prijímania zákonov týkajúcich sa národnostných menšín či iných dôležitých rozhodnutí.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko vpred.
Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

Pre jednotlivé samosprávy  sú napríklad kľúčom k riešeniu infraštruktúry – kde dobudovať cesty, , kanalizácie či ďalšie inžinierske siete, ale tiež základné i materské školy. Takisto aktuálne sčítanie  pomôže jednotlivým samosprávam zistiť koľko obyvateľov býva v meste bez trvalého či prechodného pobytu, a teda neprispieva na rozvoj mesta.