Kde všade potrebujem negatívny test na COVID-19?

Negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní je potrebný aktuálne na cestu:

 • Do zamestnania ( pokiaľ si to povaha Vašej práce vyžaduje a nemôžete pracovať homeoffice)
 • Pre pracovníkov škôl a školských zariadení od 5.00 h do 20.00 h
 • do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky od 5.00 h do 20.00 h
 • na hromadné podujatie od 5.00 do 20.00 h, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
 • do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa špeciálnej školy od 5.00 h do 20.00 h
 • žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod od 5.00 h do 20.00 h,
 • na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
 • osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
 • osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
 • na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do IV. stupňa ostražitosti,
 • študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia vysokej školy a cestu späť.