Často kladené otázky

Kto sa môžem dať v tomto období zaočkovať proti vírusu COVID-19?

Aktuálne je spustená 6. fáza očkovania, teda určená ľuďom s vekom nad 55 rokov, ktorí opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo sú zamestnancami subjektov prevádzkujúcich maloobchodnú prevádzku či sú vodičmi MHD, vnútroštátnej prepravy, vodičom taxislužieb, sprievodcom v osobnej železničnej doprave.


Kde sa môžem zaregistrovať na očkovanie?

Na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php vypíšete formulár.

Formulár je v tomto čase určený pre všetkých zdravotníkov a osoby, ktoré diagnostikujú, liečia, či priamo alebo nepriamo zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Ďalej je určený pre osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovou skupinou, u ktorej je zvýšené ohrozenie závažného priebehu ochorenia COVID-19 a osoby určené kritériami MZSR na základe veku.
Momentálne je prihlasovanie na očkovanie spustené pre osoby nad 60 a nad 70 rokov.

V prípade, že nepatríte do uvedených skupín osôb, formulár prosíme nevypĺňajte. Na mieste očkovania musí registrovaný žiadateľ vedieť preukázať, že do určenej skupiny patrí (napr. potvrdením o zamestnaní, pracovnou zmluvou, služobným preukazom, občianskym preukazom, kartou poistenca, potvrdením lekára).

Termín na podanie druhej dávky vakcíny Vám bude pridelený automaticky. V tomto prípade formulár nevypĺňajte.


Čo ak sa na očkovanie niekto nedostavil?

Ak sa na očkovanie v daný deň nedostavili všetky riadne objednané osoby (t.j. objednané cez centrálny objednávkový systém), môže poskytovateľ podať zvyšné dávky osobám, ktorým sa v príslušnom zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť. Tieto osoby však musia spĺňať jednu z týchto dvoch podmienok:
– dosahujú vek minimálne 65 rokov,
– patria medzi osoby s ochorením podľa 5. fázy.

Ak zvyšnú dávku nemôže podať týmto osobám, môže ju podať aj tým, ktorým neposkytuje zdravotnú starostlivosť v príslušnom zariadení, stále však platí, že očkované osoby musia:
– dosahovať vek minimálne 65 rokov, alebo
– patria medzi osoby s ochorením podľa 5. fázy.


Koľko fáz má vakcinácia?

Vakcinácia je v Slovenskej republike rozdelená do 11. fáz, pričom posledná fáza je určená osobám starším ako 18  a mladších ako 45 rokov.

Najmä starší Pezinčania by uvítali, ak by sa mohli dať zaočkovať priamo v mieste bydliska.  Otvorí mesto Pezinok očkovacie centrum?

Mesto Pezinok v najbližšom čase neotvorí vakcinačné centrum. Ak by sa situácia zmenila, budeme občanov informovať. Pezinčania sa môžu zatiaľ dať zaočkovať v Bratislave, Malackách, Skalici alebo v Trnave.

Som starší človek, nemám internet a chcel by som sa dať zaočkovať. Nemá mi kto pomôcť, jediná dcéra žije mimo Slovenska. Ako sa mám zaregistrovať?

V takomto prípade treba, aby ste zatelefonovali na linku call centra: 0800 174 174 alebo na +421 02 3235 3030, kde vám s registráciou pomôžu.  Pri telefonovaní sa treba obrniť veľkou dávkou trpezlivosti, pretože linky sú veľmi vyťažené, mnohí potrebujú pomoc. 

Kde sa môžem ako Pezinčan dať zaočkovať?

Po zaregistrovaní do „čakárne“ vám systém ponúkne momentálne voľné kapacity na konkrétnych miestach vo vakcinačných centrách, z nich si môžete vybrať.

Pre Pezinčanov sú najlepšie dostupné nasledujúce:

 

 1. Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov
  2. UNB Kramáre
 2. UNB Petržalka
  4. Nemocnica sv. Michala, Cintorínska, Bratislava
 3. Národný futbalový štadión, Viktora Tegelhoffa 4, Bratislava
  6. Fakultná nemocnica Trnava
 4. Nemocnica Malacky
  8. NsP Skalica

 

Na očkovanie sa dá zaregistrovať na linke: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Po zaregistrovaní dostanete PIN kód, pomocou ktorého môžete zrušiť alebo zmeniť registráciu.

 

Mám špecifickú diagnózu, kde je zvýšené nebezpečenstvo infekcie a potrebujem sa čím skôr zaočkovať. Ošetrujúci lekár mi očkovanie odporúča, mám však  menej rokov, než je veková kategória, v ktorej sa práve očkuje. Systém ma odmieta zaregistrovať, ako mám postupovať?

Registrácia na očkovanie prebieha dôsledne podľa veku, momentálne sa okrem ľudí od 50 rokov, všetci od 60-70, 70 a viac a predchádzajúce skupiny. Zaregistrovať sa môžu tí, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania. Registračný systém neumožňuje zaregistrovať mladších ľudí ako je v určenej fáze očkovania.

Podrobnejšie: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/96/20210308

Občanom so špecifickou diagnózou odporúčame obrátiť sa na jedno z vakcinačných centier a prihlásiť sa do zoznamu náhradníkov cez https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-23-02-2021-ockovanie-nahradnici. Vakcinačné centrum vás následne kontaktuje, aby ste prišli a zaočkovali sa, ak sa niekto iný na očkovanie nedostaví.

Môžem si vybrať vakcínu? Ošetrujúci lekár mi odporúča očkovanie inou vakcínou, než tou akou sa práve očkuje. Čo mám robiť?

Štandardne si vakcínu vybrať nemôžete. Pred očkovaním treba vyplniť Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní Anamnestické otázky pre pacienta a v nich uviesť zdravotné problémy, napr. dôležité je uviesť ak ste v minulosti prekonali anafylaktický šok.  

V každom takomto prípade je potrebné individuálne posúdiť celkový zdravotný stav pacienta, preto je najlepšie poradiť sa s ošetrujúcim lekárom, ktorý celkový zdravotný stav pacienta pozná. Ošetrujúci lekár by mal vziať do úvahy aj riziko nákazy COVIDom-19 a možného závažného priebehu.

Pred očkovaním prebieha rozhovor s lekárom, ale ten nie je dostatočný na komplexné zhodnotenie vhodnosti očkovania. Pre ľudí so  špeciálnymi diagnózami je však dôležité, aby sa zaregistrovali a aby sa dostavili na očkovanie a v tomto prípade vakcinačné centrum upozornili na odporučenie svojho lekára. Dobré je mať so sebou lekársku správu o diagnóze.

 

ZDROJ: https://korona.gov.sk/vakcinacia/