Očkovanie proti vírusu COVID-19

Stratégia očkovania na Slovensku pozostáva z 11 fáz. Momentálne je spustená 4. fáza očkovacieho procesu. Registrovať sa môžu osoby nad 60 rokov, ale aj tí, ktorí tak mohli urobiť v predošlých fázach. Registrácia je možná na stránke .

Momentálne sa u nás očkuje 3 vakcínami AstraZeneca (určená ľuďom od 18 do 70 rokov ),  vakcínou mRNA Comirnaty® od spoločnosti Pfizer- Biontech (určená osobám od 16 rokov a starším) a vakcínou Moderna (určená osobám nad 18 rokov).

Aké účinné je očkovanie?

Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po 2. očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 zo 100 zaočkovaných ľudí chránených pred ochorením. Ako dlho bude táto ochrana trvať, nie je v súčasnosti známe. Keďže ochrana nenastupuje okamžite po očkovaní a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie dodržiavaním pravidiel (držte si odstup, dodržiavajte hygienu, noste masku, pravidelne vetrajte).


Charakteristika vakcín

 1. Vakcína mRNA Comirnaty® od Pfizer - Biontech

  Na rozdiel od bežnej vakcíny fungujú vakcíny RNA zavedením sekvencie mRNA (molekuly, ktorá bunkám hovorí, čo sa majú vytvoriť), ktorá je kódovaná pre antigén špecifický pre chorobu. Akonáhle je v tele vyrobený antigén imunitný systém ho rozpozná a pripraví ho na boj s vírusom. Vakcíny RNA používajú prístup, ktorý využíva výhody procesu, ktorý bunky používajú na výrobu proteínov: bunky používajú DNA ako šablónu na výrobu molekúl mediátorovej RNA (mRNA), ktoré sa potom prekladajú na tvorbu proteínov. RNA vakcína pozostáva z vlákna mRNA, ktoré kóduje antigén špecifický pre chorobu. Keď sa reťazec mRNA vo vakcíne nachádza vo vnútri buniek tela, bunky používajú genetickú informáciu na produkciu antigénu. Tento antigén sa potom zobrazí na povrchu bunky, kde ho rozpozná imunitný systém.

  Na vytvorenie dostatočnej ochrany očkovaním sa musí vakcína podať dvakrát v intervale 21 dní.
   

 2. Vakcína AstraZeneca

  Vakcína AstraZeneca bola pôvodne podľa štúdií určená len ľuďom do 55 rokov. Neskoršie štúdie ale ukázali aj účinnosť pri podaní starším pacientom do 70 rokov. AstraZeneca pôsobí tak, že pripravuje telo nato, aby sa samo bránilo pred ochorením COVID-19. Je zložená z iného vírusu (adenovírusu), ktorý bol upravený, aby obsahoval gén potrebný na tvorbu tzv. spike proteínu vírusu SARS-CoV-2. Je to proteín, ktorý sa nachádza na povrchu vírusu SARS-CoV-2 a ktorý vírus potrebuje na preniknutie do telových buniek.

  Po podaní očkovacej látky sa gén vírusu SARS-CoV-2 dostáva do buniek ľudského tela. Bunky tento gén použijú na tvorbu tzv. spike proteínu. Imunitný systém osoby následne identifikuje tento proteín ako cudzí, začne proti nemu vytvárať protilátky a aktivuje T-bunky (biele krvinky), aby ho napádali.

  Ide o dvojdávkovú vakcínu, teda dostanete prvú dávku a o 4 až 12 týždňov ďalšiu.
   

 3. Vakcína Moderna

  Vakcína Moderna je určená osobám starším ako 18 rokov. Pôsobí tak, že pripraví telo nato, aby sa samo bránilo proti ochoreniu COVID-19. Obsahuje molekulu nazývanú mRNA s pokynmi na vytvorenie tzv. spike proteínu. Je to proteín, ktorý sa nachádza na povrchu vírusu SARS-CoV-2 a ktorý vírus potrebuje na preniknutie do telových buniek. Ak osoba dostane očkovaciu látku, jej bunky si prečítajú pokyny mediátorovej RNA a začnú dočasne produkovať tzv. spike proteín. Imunitný systém osoby potom identifikuje tento proteín ako cudzí, začne proti nemu vytvárať protilátky a aktivuje T-bunky (biele krvinky), aby ho napádali.

  Ide tiež o dvojzložkovú vakcínu, pričom druhou dávkou sa očkuje s odstupom 28 dní.

 

Kto by nemal byť očkovaný?

Deti a dospievajúci mladší ako 16 rokov, pre ktorých nie je vakcína v súčasnosti schválená, by nemali byť očkovaní. Keďže zatiaľ nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti, takisto sa v súčasnosti očkovanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča. Každý, kto trpí akútnym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou by  mal byť očkovaný až po uzdravení. Mierne prejavy prechladnutia bez zvýšenej teploty nie sú dôvodom na odloženie očkovania. V prípade precitlivenosti/alergii na niektorú zložku očkovacej látky, nemali by ste byť očkovaní; ak máte alergie, informujte prosím vášho lekára pred očkovaním. Je nutná zvýšená opatrnosť pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom krvných doštičiek alebo ochoreniami zrážania krvi. Osoby, ktoré boli v minulosti infikované novým koronavírusom, nemusia byť na začiatku očkované, avšak nič nenasvedčuje tomu, že by sa nemohli dať aj tieto osoby zaočkovať. Odporúča sa najskôr 3 mesiace po prekonaní ochorenia.

 

Čo mám robiť pred a po očkovaní?

Ak ste v minulosti po očkovaní odpadli alebo ste náchylní na okamžité alergické reakcie, informujte o tom pred očkovaním vášho očkujúceho lekára/zdravotnú sestru (kvôli dlhšiemu následnému pozorovaniu po očkovaní). Mal by sa dodržiavať interval minimálne 14 dní medzi očkovaniami. Po očkovaní zostanete v určenom priestore 15 minút na pozorovaní, ak nebudete mať žiadne ťažkosti nie sú potrebné  zvláštne opatrenia, ale odporúča sa v deň očkovania telesné šetrenie a nekonzumovať alkohol. V prípade bolesti alebo horúčky po očkovaní použite lieky proti bolesti / antipyretické lieky (napr. paracetamol). Váš všeobecný lekár, podľa ťažkostí príslušný špecialista vám s tým poradí. 

 

Aké očkovacie reakcie sa môžu vyskytnúť po očkovaní?

Po očkovaní môžu nastať lokálne a všeobecné reakcie ako prejav interakcie tela s vakcínou. Tieto reakcie sa zvyčajne vyskytujú do 2 dní po očkovaní a zriedka trvajú viac ako 1 až 2 dni.  Patrili medzi ne bolesť a opuch v mieste podania injekcie, únava, zimnica, horúčka, opuchnuté alebo bolestivé lymfatické uzliny pod ramenami, bolesť hlavy, bolesť svalov a kĺbov, nauzea a vracanie. Postihli viac ako 1 osobu z 10.

Začervenanie, žihľavka a vyrážka v mieste podania injekcie a vyrážka sa vyskytli u menej ako 1 osoby z 10. Svrbenie v mieste podania injekcie sa vyskytlo u menej ako 1 osoby zo 100. Opuch tváre, ktorý sa môže vyskytnúť u osôb, ktoré v minulosti dostali kozmetické injekcie do tváre, a svalová slabosť na jednej strane tváre (akútna periférna faciálna paralýza alebo ochrnutie) sa vyskytli zriedkavo, a to u menej ako 1 osoby z 1 000.

 

Očkovacie centrá na Slovensku

Momentálne máme na Slovensku 88 vakcinačný centier, z ktorých je 60 v nemocniciach, 14 v poliklinikách a zvyšok je v iných priestoroch. Presne 14 z nich je veľkokapacitných, pričom sú okrem Nitry a Trenčína v každom samosprávnom kraji. Pri budovaní vakcinačných centier sa podľa Ministerstva zdravotníctva zohľadňovali skladovacie nároky jednotlivých vakcín. Preto sa vakcínami od konzorcia Pfizer-BioNTech očkuje v nemocniciach. Vakcína od spoločnosti Moderna sa používa v poliklinikách a vo veľkokapacitných centrách, ktoré MZ SR zriaďuje v spolupráci so samosprávnymi krajmi, sa používa očkovacia látka AstraZeneca.

Najväčšie veľkokapacitné očkovacie centrum sa nachádza v priestoroch Národného futbalového štadióna v Bratislave. Zatiaľ sa bude v ňom očkovať iba cez víkend od 8.00 do 18.00 h.  Keď bude dostatok vakcín, tak aj viac dní v týždni. Je schopné zaočkovať 2500 ľudí denne.

ZDROJ: Bratislavský samosprávny kraj https://bratislavskykraj.sk/pfizer-moderna-astrazeneca-rozdiely-medzi-vakcinami-ktorymi-sa-ockujeme/