Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - ako ho vyhadzovať?

V našom meste sa začal zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v marci. V rôznych oblastiach mesta nájdete dokopy 150 odpadových kontajnerov na BRKO, ktoré sa vysypávajú raz do týždňa.

Do nádoby na BRKO patria:

  • zvyšky akéhokoľvek jedla
  • šupy z čistenia zeleniny a ovocia
  • kávové a čajové zvyšky
  • mäso, kosti a vaječné škrupiny
  • Staré pečivo, koláče, sladkosti
  • použitá servítka a špáradlo
  • pokazené potraviny ako jogurt, šaláty atď. zbavené obalu


Do nádoby na BRKO nepatria:

  • akékoľvek produkty, ktoré nie sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu
  • plast, sklo, kartón, hliník, železo, elektroodpad
  • použité oleje a tuky z domácnosti (vkladajú sa do nádob na to určených na ČS)Ako je to s triedením BRKA u nás v Pezinku

Po nahliadnutiu do viacerých odpadových nádob na BRKO sme zistili, že hoci ľudia vedia, čo do tejto nádoby patrí, problémy im robí to, do čoho odpad balia. Odpad môžete do BRKO kontajnera vysypať bez vrecka alebo len s biologicky rozložiteľným odpadových vreckom. Často sa v nádobách nachádzali šupky z ovocia a zeleniny zabalené v novinovom papieri, odpad v bežnom igelitovom vrecku i pokazený jogurt s obalom. Našli sme tu tiež obal na vajíčka, ktorý patrí do nádoby na papier či plné zaváraninové sklenené poháre. Obalové materiály spôsobujú v bioplynovej stanici v Budči, kde tento odpad putuje, problémy. Napriek tomu, že ich pred vstupom do bioplynovej stanice oddeľujú od biozložky, nepoužívajú sa na ďalšiu recykláciu ale končia na skládke. Dôvodom je ich výrazné znečistenie, vďaka ktorému nie  je možná ich recyklácia.

Obaly z kompostovateľných plastov (z obedov, na nápoje) tiež nepatria do nádoby na kuchynský odpad.

„Ide o to, že tieto materiály sa rozkladajú veľmi pomaly a trvá týždne či dokonca mesiace, kým sa dané obaly rozložia (dokonca aj v priemyselnej kompostárni). Na druhej strane proces spracovania odpadu v bioplynovej stanici trvá iba niekoľko dní. Dané obaly by sa teda nestihli rozložiť a znehodnotili by výsledné hnojivo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt procesu anaeróbnej fermentácie,“ vysvetlil Tomáš Tomčala z bioplynovej stanice.


Najvhodnejšie riešenie pri triedení BRKA

Stačí ak obalový materiál (obal z jogurtu, z objednaného obedu a podobne) z bio odpadu po vyhodení samotného BRKA umyjete a hodíte do správnej zbernej nádoby podľa toho o akú látku ide (papier, plast) . Tým zabezpečíte jeho ďalšie využitie a zároveň ochránite životné prostredie pred vznikom ďalšej skládky.